Covid-19 gölgesinde derinleşen buhran: Tehlikeye atılan hayatlar, yoksulluğa terk edilen vatandaşlar!

Covid-19 gölgesinde derinleşen buhran: Tehlikeye atılan hayatlar, yoksulluğa terk edilen vatandaşlar!
31 Mart 2021 10:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Ar-Ge Bilim Platformu tarafından, bir yıldır süren ve devam eden Kovid-19’un pandemisi sürecinde Türkiye’nin durumuna dair, ulusal ve uluslararası pek çok parametreyi değerlendiren kapsamlı bir politika notu hazırlandı.

 
“Kovid-19 Gölgesinde Derinleşen Buhran: Tehlikeye Atılan Hayatlar, Yoksulluğa Terk Edilen Vatandaşlar” başlıklı Politika Notunda, Kovid-19 öncesindeki ekonomik krizin pandemi ile birlikte derinleştiği ve ekonomik buhrana dönüştüğü; işsizliğin, yoksulluğun ve yüksek enflasyonun kalıcılaştığı vurgulandı.

 
Kovid-19 Pandemisinin sosyal devletin önemini ortaya çıkardığını anlatan Politika Notunda, AKP iktidarının sosyal devleti tasfiye eden politikaları nedeniyle milyonlarca vatandaşın bir yılda derin bir yoksulluğa sürüklendiğine, çalışanların, esnafların, emeklilerin, gençlerin, kadınların ve toplumun tüm kesimlerin yalnız bırakıldığına dikkat çekildi.

 
Türkiye’nin sağlık kapasitesinin, AKP iktidarının anlattığının aksine yetersiz olduğunu ve bu dönemde de gerekli takviyelerin yapılmadığına dikkat çekilen Politika Notunda, Kovid-19 vaka sayılarının gizlendiğinin, bilgi aktarımında şeffaf olunmayarak halk sağlığının tehlikeye atıldığının altı çizildi. Politika Notunda, AKP iktidarının Türkiye’yi aşıda dışa bağımlı hale getirdiğine, aşı temininde dünyanın gerisinde kalındığına ve aşılama başlamasından 2 ay geçmesine rağmen 10 milyon doz aşının yeni yapılabildiğine dikkat çekilerek, bağışıklığın kazanılması için gereken en az 120 milyon doz aşı seviyesinin çok gerisinde kalındığı söylendi.

 
Politika Notunun “CHP Ne Yapacak?” bölümünde, CHP’li Belediyelerin engellemelere rağmen yaptığı yardımlar listelendi ve CHP’nin TBMM’ye Parti Grubu olarak olarak çözüm için kanun teklifleri verdiğinin altı çizildi. Bununla birlikte, çözüm için sosyal devlet vurgusu yapılan politika notunda, “CHP iktidarında Aile Destekleri Sigortası Her Koşulda Ailelerimizin Yanında Olacak, Kriz Yönetiminde Şeffaflık; Doğru Bilgi Edinme Hakkı ve Koordinasyon Gözetilecek, Yerli Aşı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektörlerini Güçlendireceğiz, Tüm Vatandaşlarımızın Sağlık Hizmetlerine Eşit Erişimini Sağlayacağız, Kriz Karşısında Hiç Kimse Yalnız Bırakılmayacak, Türkiye Tarımda Kendine Yeten Ülke Olacak, Gelecek Nesiller İçin Ekosistem Hakkı Korunacak, Parasız, Nitelikli, Çağımıza Uygun bir Eğitim Sistemi Kuracağız, Teknoloji altyapısı güçlendirilecek, İnternete erişimi olmayan yurttaşımız kalmayacak” ifadelerine yer verildi.