Çocuk en büyük saadetimizdir

Çocuk en büyük saadetimizdir
21 Nisan 2013 11:22

Yüce Türk İslam aleminin teminatı Çocuklarımız ve 23 Nisan Bayramı


Numan ALADAĞ H&H YORUM

ALLAH’ın bize en büyük hediyesi olan ciğer paremiz çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderip sevinçle okula gönderiyoruz. Gelecekte onların İslam dini ve Yüce Türk İslam Alemi’nin bütünlüğü için yapacakları hizmetleri şimdiden hayal ediyor ve bunun ümidiyle şimdiden büyük bir zevk alıyoruz. Bu lütfundan dolayı Cenab-ı ALLAH’a hamdediyor, şükrediyoruz.

Buhari’de yer alan bir hadiste Peygamber Efendimizin, “Her aile reisi çobana benzer, çobanın sürüden sorumlu olduğu gibi, aile reisinin de ailesi ve çocuklarından hesaba çekilecektir.” dediği bildirilmektedir. Cenab-ı Hakk’ın, Peygamberimiz (S.A.V.)’e tebliğ ve irşad vazifesine yakınlarından, akrabalarından başlamayı emretmesi  (Şura süresi, ayet: 214), ayrıca Kur’an-ı Kerim’de, “kendimizi ve bizimle beraber çoluk çocuğumuzu ateşten korumamızın emredilmiş olması” (Tahrim Süresi, Ayet: 6) dinimizde çocuklara verilen değeri anlamamız bakımından çok düşündürücüdür.

Lokman Suresinde, Cenab-ı Hak, Lokman (A,S.)’ın oğluna nasihatlarını naklederken her aile reisini de aynı şekilde davranmaya çağırmıştır.  Kur’an-ı Kerim’de adları geçen Peygamberlerden bir kısmının  çocuklarına nasihatleri ve vasiyyetleri hikaye edilmiş (Bakara Suresi.); Peygamberlerin çocukları hakkındaki hayır dualarına Kur’an- Kerim’de yer verilmiştir. (Bakara, Ayet 128, İbrahim Ayet: 39).

Furkan suresinde Cenab-ı Hak Cennete namzet kulları bize tanıtırken buyuruyor ki: ”Onlar: Rabbimiz! Zevcelerimiz ve çocuklarımız hususunda gözümüzü aydın kıl; bizi müttekilere önder yap derler.” (Ayet: 74).

Kur’an-ı Kerim’de yer verilen ve okuyunca çok duygulandığımız bu buyruklar, yüce dinimizin  geleceğimiz açısından büyük önem taşıyan çocuklarımıza verdiği değeri gözler önüne sermektedir.  Bütün bu deliller, dünyaya gelmesine sebep olduğumuz çocuklarımıza her konuda sahip olmamız, onlara iyi bir eğitim vermemiz ve onların Cenab-ı ALLAH’a itaatkar bir kul olmasına çalışmamız gerektiğini gösterir.

Çocukların dışarıda gezme, oynama saatleri için Peygamber efendimiz (S.A.V.) buyurmuştur ki: ”Güneş battığı zaman çocuklarınızı derleyip toplayın (Eve getirin). Çünkü akşam vakti öyle bir saattir ki, şeytanlar o zaman etrafa yayılırlar.” (Hasan Basri Cantay, On Kere Kırk Hadis, c. 2, s. 114, Hadis No. 36)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) çocukları başkalarının yanında mahcup edecek şekilde azarlamaz; yoldan geçerken rastladığı çocuklara selam verir, onların şahsiyetlerine değer verdiğini gösterirlerdi.

Bir fidan veya tohumun filizlenmesi, büyümesi, çiçek açması uygun bir zemin bulunmasına bağlı olduğu gibi, çocuğun üstün manevi duygularla büyümesi de uygun aile ve çevre şartlarına bağlıdır. Çorak toprağa ekilen bir fide ve tohumdan verimlilik beklenemiyeceği gibi, maneviyatsız bir çevrede de çocukların iyi yetişmelerini bekleyemeyiz.  Yüce Türk İslam alemi olarak muhtaç olduğumuz üstün ahlak ve fazilet sahibi nesilleri yetiştirmek ve böylece Yüce Türk – İslam aleminin geleceğini teminat altına alabilmek için  aile, çevre ve ilgili sosyal dilim kuruluşları (Sivil toplum) , körpe dimağlara müsbet yolda filizlenebileceği bir kültürü aşılamak mecburiyetindeyiz.

Büyük Türk Milleti olarak çocuklarımıza yerli malı ve %100 Türk sermayesi olan ürünlerin tüketiminin önemini, ayrıca daima üretimin tüketimin galibi olduğunu ve Türkiye’nin bir sanayi toplumu olması gerektiğini kavratmalıyız ki, gençliğimizin bu ideal doğrultusunda yapacağı çalışmalarla milletimizin geleceğini teminat altına aldığımızı kanıtlayabilelim.
 

ÖNEMLİ NOT:

Sıcak havalarda çocuklarımızın tükettiği dondurma da ki, tatlandırıcı olarak kullanılan FRUKTOZ şurubunun GDO’ lu ürünlerden üretilmemiş yazısını etiketlerden görmedikten sonra, O ürüne dikkat edelim. ALLAH korusun, çocuklarımızı çeşitli hastalıklarla tanıştırmayalım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i şerif hükümleri doğrultusunda çocukların önemini anladıktan sonra; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara armağan etmiştir. ATATÜRK Cumhuriyeti kurarken Sadakat ve samimiyetle, ALLAH’a, Kur’an’a inanıp, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e İman ederek Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve Zafere kavuşturmuştur.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” (Nutuk) diyen M.K. ATATÜRK; gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın kendilerine  atalarından miras kaldığına inandığı bu güçle kendilerine güvenmelerini ve bu inançla başarılı olmalarını sağlamayı düşünmüştür.

Yazımızı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bir Hadis’i ile tamamlayalım: ”Çocuğun kokusu Cennetin kokusudur.”

Vatan Şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve Nesli tükenmiş Müslümanları Rahmetle, Gazileri Minnetle anar. Hastalara Şifa-i Şerifler dileriz.
Ey Türk Gençliği! Bayramınız Kutlu Olsun. Nice 23 Nisanlara.

Özdeyişler:

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. (Montaigne)
Büyük ruhların fazileti adalettir. (Mahatma Gandi)

Çocukların, nasihattan çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. (Joseph Joubert)

Gerçek demokrasinin en kötüsü, diktatörlüklerin en iyisine tercih edilir. (Rui Barbosa. Brezilyalı hukukçu, siyaset adamı)

Sevmek fiilinden sonra gelen, en büyük sevgi çocukları sevmek ve geleceklerini teminat altına almaktır. Numan Aladağ)

Türk gençliği Vatanın bölünmez bütünlüğü için, geçici tavizler karşısında hiç bir zaman aciz kalmaz. (Numan Aladağ)

Hadis kaynakçası: Ahmet Coşkun 1982
Numan Aladağ’ın görüş ve düşünceleri


Yazarın Son Yazıları:
Raf bedeli şartı ve bir kuruş vurgunu
Belimiz ağrıyorsa…
Türk Milletinin teminatı ve 19 Mayıs