CHP’nin ‘içtüzükte değişiklik’ düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı!

CHP’nin ‘içtüzükte değişiklik’ düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı!
15 Temmuz 2021 07:40

CHP’nin sistem çalışmasında TBMM İçtüzüğü’nde yapılması öngörülen düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıktı.

 

 

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre CHP’nin sistem çalışmasına göre; yazılı ve sözlü soru önergeleri, gensoru, Meclis araştırma ve soruşturma komisyonlarının etkin kılınması sağlanacak. İçtüzük’te müzakereci demokrasi için muhalefet hakkını etkili kılmaya yönelik somut hükümler konulacak. Torba kanun uygulaması yasaklanacak. CHP’nin hazırladığı Demokratik Hukuk Devleti İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem-Bağımsız ve Tarafsız Yargı Raporu’nda; muhalefet hakkının, somut güvencelere kavuşturulması gerektiğine dikkat çekildi.

 

 

Canlı yayın

 

 

Raporda, içtüzükte, hem Meclis Genel Kurul görüşmeleri hem de komisyon görüşmelerinin tamamının, saydamlık ilkesi ve halkın bilgilenme hakkı gereği, televizyon ve internet olanaklarıyla canlı yayımlanmasını öngören bir kapsamda düzenleme yapılması gerektiğinin altı çizildi. Raporda, “TBMM İçtüzük Hazırlığı” başlığı altında da şu değerlendirmeler yer aldı:

– İçtüzük, yasama organının anayasasıdır. Güçlendirilmiş parlamenter rejim, TBMM eksenine dayanan bir anayasal düzenlemeyi gerekli kıldığına göre, İçtüzük, öncelikle, yasama meclisinin nitelikli yasa yapımının gereklerini koymalıdır. Bu bakımdan komisyonlar, yeniden düzenlenmelidir.

– Yürütme organını denetim yollarının işler kılınması için içtüzük, anayasa hükümlerini somutlaştırmalıdır.
– İçtüzük, müzakereci demokrasi için muhalefet hakkını etkili kılmaya yönelik somut hükümler koymalıdır.

– Temel kanun tanımı açıkça yapılmalı; temel olmayan kanuna temel kanun için öngörülen usul kurallarının uygulanması yasaklanmalıdır.

– Eylemli içtüzük değişikliğine olanak tanımayacak güvenceler öngörülmelidir.

 

 

“Torba”ya yasak

 

 

– İçtüzük, torba yasa uygulamasını yasaklamalıdır.

– Partilerin grup yönetimlerinin, milletvekillerinin söz hakkını ve oy hakkını baskı altına alması, içtüzük değişikliğiyle engellenmelidir.

– Muhalefetin Meclis’teki komisyonlarda etkinliği artırılmalı, hakları içtüzükte güvence altına alınmalıdır.

– Yasaların ve uluslararası sözleşmelerin etkililik ölçütleri, karşılaştırmalı hukuk çalışmaları çerçevesinde belirlenen ilkeler ışığında içtüzük tarafından düzenlenmelidir.

– İçtüzük de, tıpkı Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu gibi, TBMM üye tamsayısının salt veya nitelikli çoğunluğu ile kabul edilmelidir.