CHP’li Yılmazkaya: Gazeteciler, yazarlar, tweet atan vatandaş teröre sokuluyor, çete liderleri affediliyor! ‘Böyle hukuk devleti olmaz’

CHP’li Yılmazkaya: Gazeteciler, yazarlar, tweet atan vatandaş teröre sokuluyor, çete liderleri affediliyor! ‘Böyle hukuk devleti olmaz’
12 Nisan 2020 10:51

TBMM Genel Kurulunda görüşülen infaz düzenlemesiyle ilgili “Taksirle adam öldüreni affeden, çete liderini affeden, vatandaşı soyanları affeden bu yasa MHP ve AKP’nin birleri için hazırladığı özel bir af düzenlemesi” ifadelerini kullanan CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 

 
“Ekonomik, Sosyal ve Hukuk Alanlarında Adaletin Sağlanması Gerek. AKP İktidarı, bırakın tarihten ders almayı kendi iktidarlarında yaptığı hatalardan bile ders almıyor!”

 
Kamu vicdanını zedeleyecek olan bu yasal düzenlemenin tek taraflı ve toplumsal mutabakata önem verilmeden hazırlandığının altını çizen Yılmazkaya, “Bu düzenlemede, partilerin, baroların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması adil bir düzenleme olmadığı net bir şekilde göstermektedir” dedi.

 
Yılmazkaya açıklamasında “Yoksulluğun, işsizliğin arttığı, ekonominin kötü olduğu bizim gibi ülkelerde suç oranı maalesef artma eğilimi göstermektedir. Bu tip aflarla ve ya tek taraflı düzenlemelerle suç oranının önüne geçilemez. Siyasi iktidarın ülkeyi iyi yönetmesi ekonomik, sosyal ve hukuk alanlarında adaleti sağlaması gerek” ifadelerini kullandı.

 
Devletin özellikle kendisine karşı işlenen suçları af kapsamına alması gerektiğini, bireylere karşı işlenen suçların affa konu olmasının ise toplumun vicdanını ve adalete olan güvenini sarsacağının atını çizen Yılmazkaya, TBMM Genel Kurlunda görüşmelerin sürdüğü infaz düzenlemesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

 
“TBMM’de görüşülmekte olan infaz yasasıyla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bazı noktalara dikkat çekmek isterim. Öncelikle bu düzenlemenin MHP’nin ve AKP’nin birleri için hazırladığı özel bir af niteliğini taşıdığının altını çizmek gerek. Taksirle adam öldüreni affeden, çete liderini affeden, vatandaşı soyanları affeden bir düzenleme.”

 
Her Darbeden Sonra Af Getirildi

 
“Türkiye tarihine bakıldığında, her darbe ve muhtıra döneminden sonra af çıkarıldı. 1960 – 71 – 80 darbelerinde uygulanan hukuksuzluklar yüzünden af çıkarıldı. Kamu vicdanını etkileyen ve adalete güveni yeniden tesis etmek adına yapılan bugünkü bu düzenlemenin tek taraflı ve toplumsal mutabakata önem verilmemesinin yanı sıra tüm partilerin, baroların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması adil bir düzenleme olmadığı göstermektedir.”

 
AKP ve MHP’nin Vekil Sasıyı Yeterli Değil

 
Meclisteki sandalye sayısına vurgu yapan Yılmazkaya, “Hukukun üstün olduğu devletlerde, hukukun evrensel ilkelerinin uygulandığı hiçbir ülkede ceza indirimi olmaz, af çıkarılmaz. Bunun infaz düzenlemesi olmadığı özel bir af olduğu Türk Ceza Kanunu’nun 65’inci maddesinde açık bir şekilde yer almaktadır. 65’inci maddenin birinci fıkrası genel affı düzenler, ikinci fıkrası özel affı düzenler. Şu an yapılmakta olan toplu özel aftır. Dolayısıyla, Anayasa’nın 87’inci maddesine göre, 360 milletvekilinin oyu gerekmektedir. AKP’nin 291 ve MHP’nin 49 sandalye sayısı yeterli olmayacaktır” dedi.

 
18 Yıllık İktidarlarında 6 Kat Artan Tutuklu, Hükümlü Sayısı 300 Bin Oldu

 
Ceza evlerindeki artışa dikkat çeken Yılmazkaya, “Af çıkaran ülkelere baktığımızda; Evrensel hukuk ilkelerinin uygulanmadığı Rusya’da, Kuzey Kore’de, Suriye’de, İran’da, Irak’ta, Doğu Asya ülkeleri ile Güney Afrika gibi ülkelerin diktatör yöneticiler tarafından farklı zamanlarda af çıkarıldığı görülmektedir. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 50 binin üzerinde tutuklu, hükümlü varken 18 yıllık iktidarlarında 6 kat artan tutuklu, hükümlü sayısı 300 bin oldu” dedi.

 

 

Gazeteciler, Yazarlar, Tewit Atan Vatandaş Teröre Sokuluyor! Böyle Hukuk Devleti Olmaz!

 
Yılmazkay, “Bu düzenlemeyi geneli olarak ele aldığımızda; kesinlikle adaletsiz, eşit olmayan ve hukukun üstünlüğü iddiasına yakışmayan bir yaklaşımla hazırlanmış ve aynı zamanda kamu vicdanını zedelememekte olduğunu görmekteyiz. Bırakın cezaların caydırıcılığını ve toplumun huzurunu korumayı, taksirle adam öldüreni affediyorsun, çete liderini affediyorsun, vatandaşı soyanları affediyorsun, gazeteciler, yazarlar, çizerlerin kapsam dışında tutuyorsun, bu çok yanlış! Tewit atan düşüncesini söyleyen vatandaşı teröre sokmaya çalışan bir devlet anlayışı olmaz. Böyle hukuk devleti olmaz.” İfadelerini kullandı.

 
Vatandaşa Karşı İşlenmiş Suçları Devlet Affedemez

 
“Yapılacak bu düzenleme objektif kriterlere göre olursa toplumun vicdanını yaralamaz. Daha düne kadar hükümet “Devlete karşı işlenmiş suçları devlet affedebilir ama vatandaşa karşı işlenmiş suçları devlet affedemez, vatandaş affeder” diyordu. Şimdi çıkmışlar, Devlete karşı işlenmiş suçları tamamen kapsam dışı bırakırken; tewit attıkları için, yargılanan kişilerin yanında çete liderlerine, kasten yaralama sonucu, kadının ölümüne neden olan, yağma suçunu işleyen, rüşvet alan kişilerin tahliye olmasının önü açılıyor. Türkiye’deki adaletsizliği daha fazla derinleştirecek, vicdanları kanatacak bir düzenleme yapılmak istenmekte.”

 
Ekonomi, Sosyal ve Hukuk Alanlarında Adaletin Sağlanması Gerek

 
“Yoksulluğun, işsizliğin arttığı, ekonominin kötü olduğu bizim gibi ülkelerde suç oranı maalesef artma eğilimi göstermektedir. Bu tip aflarla ve ya tek taraflı düzenlemelerle suç oranının önüne geçilemez. Siyasi iktidarın ülkeyi iyi yönetmesi ekonomik, sosyal ve hukuk alanlarında adaleti sağlaması gerek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizlerde bu bilinçle adaleti savunmak adına Türkiye’de yaşanan adaletsizliklere ve hukuksuzluklara karşı Ankara’dan İstanbul’a dünyanın en büyük adalet yürüyüşünü gerçekleştirdik. Ama görüyoruz ki AKP İktidarı, bırakın tarihten ders almayı kendi iktidarlarında yaptıkları hatalardan bile ders almıyor! Yine dediğim dedik şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye’deki tüm yurttaşların hakkını, hukukunu savunmakla zorundayız. Tır şoförü bir vatandaş : “Kardeşim, bana ‘Çıkmayın sokağa.’ diyorsunuz. Ben sokağa nasıl çıkmayayım? Açlıktan ölürüm. Beni corona öldürmez, bu düzen öldürür. Zırnık yok kardeşim size.” demiş, terörle mücadele ekipleri gidip vatandaşı gözaltına alıyor. Sosyal medyada düşüncesini ifade eden vatandaşı bile İçişleri Bankının talimatıyla teröre sokuyorsunuz. Uyguladığınız adalet düzeni bu!”

 
AKP Yargıya Güveni Sıfırladı

 
Devletin tutkululara, hükümlülere insan onuruna uygun muamele yapması gerektiğinin altını çizen Yılmazkaya “Bir hukuk devletinde olmayacak uygulamalara imza atan AKP İktidarı yargıya güveni sıfırladı. Hakimlerin, savcıların yürütmenin baskısıyla mevzuatı dahi uygulayamaz hale geldi. 18 yıllık AKP İktidarı döneminde adil yargılanma hakkı, adalet, tarafsız ve bağımsız yargı için maalesef bir adım atılmadı. Koronavirüs salgını kapsamında devletin, cezaevlerinde kapasitenin çok üstünde olan ve 300 bin sınırına dayanan tutkululara, hükümlülere insan onuruna uygun muamele göstermesi, yaşam ve sağlık haklarına öncelik vererek gerekli tedbirleri alması birinci önceliği olmalıdır” dedi.

 

 

 

.