CHP’li Tığlı’dan, 2021 yılı kadın cinayetleri raporu! ‘365 günde 212’si şüpheli olmak üzere toplam 493 kadın öldürüldü’

CHP’li Tığlı’dan, 2021 yılı kadın cinayetleri raporu! ‘365 günde 212’si şüpheli olmak üzere toplam 493 kadın öldürüldü’
6 Ocak 2022 11:47

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetleri Mercek Altına Alındı

 

 

 

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı hazırladığı rapora ilişkin yaptığı açıklamada “Maalesef 2021 yılında da kadınlar erkekler tarafından öldürülmeye, katledilmeye, ötekileştirilmeye, hedef gösterilmeye devam etti. 2021 yılında 474 kadın öldürüldü. En az 166 kadının ölümü şüpheli ölüm diye kayıtlara geçti. Kadın cinayetleri her geçen yıl hızla arttı. 2019’da 474; 2020’de 469 ve 2021 yılında 212’si Şüpheli olmak üzere toplam 493 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Türkiye’de 2002 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 66 iken bu sayı 2021 yılında 493 olmuştur. 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ülkemizde en az 8 bin 51 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür ve AKP iktidarının bu cinayetleri önlemek için boş laftan söylemekten başka hiçbir şey yapmamıştır” dedi.

 

 

Kadınları Koruyamayan ve Ölümlere Seyirci Kalan İktidardır

 

 

Kadınlara yönelik baskı ve şiddetin en fazla yaşandığı, cinayetlerin önlenemediği bu dönemin ibretlik bir dönem olduğunu söyleyen Tığlı, “Temel hak ve özgürlükler Anayasa’nın ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar yasayla sabitlenmiştir ve demokrasinin asli öğesi özgür bireylerdir. Erkeklerin yaşam hakkı ne kadar kutsalsa, kadınların yaşam hakkı da o ölçüde kutsaldır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden istismara ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilmemelidir” ifadesini kullandı.

 

 

CHP’li Necati Tığlı, “AKP iktidarının ve Bakanlarının kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili yaptığı açıklamalar hiçbir zaman gerçeklerle bir olmadı. İktidara kalsa aslında bu ülkede hiç kadın öldürülmüyor. Utanmasalar, öldürülen kadınların ölümü bile hak ettiklerini söyleyecekler” dedi.

 

 

 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında haklarını alan kadınlarımız AKP iktidarıyla birlikte sosyal, siyasal ve ekonomik hayattan sistemli bir şekilde dışlandığını, topluma yukarıdan aşağıya doğru sirayet ettirilen cinsiyetçi, erkek egemen dil ve kültürün, kadınları erkekler karşısında hedef haline getirdiğini ifade eden CHP’li Tığlı, “kadınlara yönelik şiddet eğilimleri, hedef göstermeler, ayrımcılık, ötekileştirme uygulamaları siyasilerin medya yolu ile yaptıkları açıklamalar ile neredeyse meşru bir hal almaya başlamıştır. İktidarın koruyamadığı kadınlar maalesef her gün öldürülüyor, şiddete uğruyor ve tecavüz ediliyor” dedi.

 

 

CHP’li Tığlı, “nedense Türkiye’de kadınları öldürenler hep iyi hal uygulamalarından faydalanarak ya mahkemelerde beraat etmişlerdir ya da cezayı en alt düzeyden almışlardır. İşlenen bir suç varsa karşılığında da alınacak bir ceza olmalıdır. Kadın cinayetlerinde iyi hal uygulamaları kaldırılmalıdır. Yaşam hakkı ve savunma hakkı elinden alınıp ötekileştirilen kadınlarımız bu kararlar karşısında daha da savunmasız ve çaresiz duruma düşmektedirler” hatırlatmasını yaptı.

 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 96’ncı maddesinde yer alan “bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” ibaresi ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmadığını dile getiren Tığlı, “kadına karşı şiddetle ilgili dünyanın en önemli sözleşmelerinden birisi olan ve Türkiye’nin 2012 yılında imzaladığı Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi’nden herşeyi çok iyi bildiğini zanneden ama aslında hiç bir şeyi bilmeyen bir kişi tarafından banaz bir düşünceyle tek taraflı fesh edilmesi işlenen tüm kadın cinayetlerine suç ortaklığıdır” çıkışını yaptı.

 

 

01 OCAK 2021 İLE 31 ARALIK 2021 VERİLERİ

 

 

2021 yılının ilk yarısında en az 230 kadın, ikinci yarısında ise en az 263 kadın olmak üzere 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında en az 493 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

 

 

2002 İLE 2021 YILLARI ARASI VERİLERİ

 

 

2002 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2018 yılında 440, 2019 yılında 474, 2020 yılında 469 ve 2021 yılında 493’dür.

Bu verilere göre 01.01.2002 ile 31.12.2009 yılları arasında kaç kadının öldürüldüğünü dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin kendisine yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle yöneltilen bir soru önergesine verdiği cevapta 4063 olarak açıklamıştır.

Yine 01.01.2010 ile 31.12.2012 yılları arasında kaç kadının öldürüldüğünü dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin kendisine yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle yöneltilen bir soru önergesine verdiği cevapta 541 olarak belirtmiştir.

01.01.2013 ile 31.12.2021 yılları arasında öldürülen 3344 kadın için elde edilen veriler ise Kadın Cinayetleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile yazılı ve görsel medyaya yansıyan çeşitli haberlerden derlenmiştir.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Necati Tığlı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’de Kadın Cinayetleri Raporu 2021” Genel Tablosu Grafiklerde Ele Alınmıştır.

 

 

1 OCAK 2021 İLE 31 MART 2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ VERİLER

 

 

Bir önceki yılın Ocak-Şubat-Mart aylarında 107 kadın öldürülürken, 2021 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarında 45’i şüpheli olmak üzere en az 125 kadın öldürüldü. Verilerin aylara göre dağılımı aşağıda belirlenmiştir.

Ocak: 14’ü şüpheli olmak üzere en az 38 kadın öldürüldü.

Şubat: 12’si şüpheli olmak üzere en az 40 kadın öldürüldü.

Mart: 19’u şüpheli olmak üzere en az 47 kadın öldürüldü.

r1

 

 

1 OCAK 2021 – 31 MART 2021

 

Öldürülen Kadın Sayısı: 80

Şüpheli Öldürülen Kadın Sayısı: 45

 

1 NİSAN 2021 İLE 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ VERİLER

 

Bir önceki yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 129 kadın öldürülürken, 2021 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 54’ü şüpheli olmak üzere en az 105 kadın öldürüldü. Verilerin aylara göre dağılımı aşağıda belirlenmiştir.

Nisan: 14’ü şüpheli olmak üzere en az 30 kadın öldürüldü.

Mayıs: 20’si şüpheliolmak üzere en az 37 kadın öldürüldü.

Haziran: 20’si şüpheli olmak üzere en az 38 kadın öldürüldü.

r2

 

 

1 NİSAN 2021 – 30 HAZİRAN 2021

Öldürülen Kadın Sayısı: 51

Şüpheli Öldürülen Kadın Sayısı: 54

 

1 TEMMUZ 2021 İLE 30 EYLÜL 2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ VERİLER

 

Bir önceki yılın Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında 133 kadın öldürülürken, 2021 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında 52’si şüpheli olmak üzere en az 131 kadın öldürüldü. Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine ait verilerin aylara göre dağılımı aşağıdaki belirlenmiştir.

Temmuz: 12’si şüpheli olmak üzere en az 32 kadın öldürüldü.

Ağustos: 21’i şüpheli olmak üzere en az 54 kadın öldürüldü.

Eylül: 19’u şüpheli olmak üzere en az 45 kadın öldürüldü.

r3

1 TEMMUZ 2021 – 30 EYLÜL 2021 Tarihleri Arasında

Öldürülen Kadın Sayısı: 77

Şüpheli Öldürülen Kadın Sayısı: 52

 

 

1 EKİM 2021 İLE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ VERİLER

 

 

Bir önceki yılın Ekim-Kasım-Aralık aylarında 100 kadın öldürülürken, 2021 yılının Ekim-Kasım-Aralık aylarında 73’ü şüpheli olmak üzere en az 134 kadın öldürüldü. Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait verilerin aylara göre dağılımı aşağıdaki belirlenmiştir.

Ekim: 19’u şüpheli olmak üzere en az 37 kadın öldürüldü.

Kasım: 21’i şüpheli olmak üzere en az 46 kadın öldürüldü.

Aralık: 21’i şüpheli olmak üzere en az 30 kadın öldürüldü.

r4

1 EKİM 2021 – 31 ARALIK 2021 Tarihleri Arasında

Öldürülen Kadın Sayısı: 73

Şüpheli Öldürülen Kadın Sayısı: 61

 

1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ VERİLER

 

r5

1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021

Öldürülen Kadın Sayısı: 281

Şüpheli Öldürülen Kadın Sayısı: 212

1 OCAK 2002 – 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ VERİLER

r6

01.01.2002 ile 31.12.2009 yılları arasında elde edilen veriler (4063), dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından cevaplanan soru önergesinden elde edilmiştir.

01.01.2010 ile 31.12.2012 yılları arasında elde edilen veriler (541), dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından cevaplanan soru önergesinden elde edilmiştir.

01.01.2013 ile 31.12.2021 yılları arasında elde edilen veriler (3447), Kadın Cinayetleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, yazılı ve görsel medyaya yansıyan çeşitli haberlerden derlenmiştir.