CHP’li Tekin’den ‘kamudaki araç israfı araştırılsın’ talebi!

CHP’li Tekin’den ‘kamudaki araç israfı araştırılsın’ talebi!
24 Haziran 2021 07:05

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, kamudaki araç israfın boyutlarının araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması istedi.

 

 

Tekin, araştırma önergesinin gerekçesinde şu hususlara yer verildi:

 

 

Türkiye’de kiralama usulü hariç devlete ait 150 binden fazla resmi araç bulunuyor. Türkiye resmi araç sayısıyla dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkelerinden Almanya ve Japonya’yı bile 20’ye katlıyor. Vatandaşımızın geçimini sağlayamadığı, zor ayakta durduğu bir ekonomide kamunun yaptığı harcamaların anlaşılır, kabul edilebilir bir seviyede olması gerekmektedir. Geldiğimiz noktada neredeyse her makama bir araç ve şoför düşmektedir. Bunların yıllık yakıt ve diğer masrafları hesaplandığında, ülke bütçesinin önemli bir kısmı makam araçlarına aktarılmaktadır.

 

Bu araçların şoför, akaryakıt, yağ, bakım, yıpranma gibi giderleri göz önüne alındığında Türkiye’nin astronomik bir israfın içinde yüzdüğü çok net ortadır. Ekonomik kriz ve salgınla mücadele eden Türkiye’de, milyonlarca işsiz, yoksul, dar gelirli vatandaş yaşam mücadelesi verirken, lüks makam araçlarında sefa sürenleri, bu garip ve yoksul milletin parasını israf etmeye kimsenin hakkı yoktur.

 

İktidar tarafından zaman zaman “kamuda taşıt saltanatına son verdik (ya da) vereceğiz” denilmesine rağmen, taşıt sayısında hiçbir azalma göze çarpmamaktadır. Hatta kiralanan araçlar da göz önüne alındığında, bu miktar sürekli artmaktadır. Olayın, bakım-onarım ve yukarıda ifade edilen yakıt maliyeti boyutunun yanı sıra özel işlerde kullanılma boyutu da dikkate alındığında konunun önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

 

 

Kamu tarafından gerçekleştirilen taşıt israfı artık sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır. Türkiye’de sadece 1 yıl israfın önlenmesi durumunda, açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca vatandaşımıza ciddi miktarda kaynak aktarılabilecek ve bu bireylerimizin de ülke ekonomisine katkı sunması sağlanabilecektir.

 

Tüm bu gerekçelerle, Millet adına, milletimizin sorunlarına çözüm üretme mercii olan yüce meclisimizin, Türkiye genelinde ki kamudaki araç israfın boyutlarının incelenmesi, israfın önlenmesi ve tasarrufların- arttırılması için çözüm önerileri sunulması amacıyla, Anayasanın 98’inci ve TBMM İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.