CHP’li Tekin: AKP’nin enerji politikalarında kriz derinleşiyor!

CHP’li Tekin: AKP’nin enerji politikalarında kriz derinleşiyor!
14 Haziran 2022 10:07

CHP’li Gürsel Tekin, ithal kömürle elektrik üreten santrallere verilen yüksek fiyat garantisine dikkat çekti. Tekin, “Aklımızla alay ediyorlar. Her fırsatta yerli ve milli olduğunu iddia eden mevcut iktidar, enerji emtia fiyatlarının ve döviz kurunun arttığı bir dönemde dahi, ithal kömür ve doğalgaz yakıtlı termik santralleri destekleme kararı almaya devam ediyorlar. Bunlar mı milli bunlar mı yerli ” diye tepki gösterdi.

 

 

CHP’li Tekin’in, Enerji Bakanı Dönmez tarafından yanıtlanması için soru önergesi verdi.

 

 

Tekin önergesinde şunları kaydetti:

 

 

Bilindiği üzere, Paris Anlaşması gereği, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 65 ülke 2030’a kadar ve küresel olarak 2040’a kadar kömürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını taahhüt etmişti. Ancak her fırsatta “yerli ve milli olduğu” nu iddia eden mevcut iktidar, enerji emtia fiyatlarının ve döviz kurunun arttığı bir dönemde dahi, ithal kömür ve doğalgaz yakıtlı termik santralleri destekleme kararı almaya devam ediyor.
Elektrik Mühendisleri Odası’nın Şubat 2021 tarihli verilerine göre, Türkiye’deki elektrik üretiminde ithal kömürün payının yüzde 10 civarında olduğunu belirtiyor. Buna bağlı olarak, Mayıs 2022’den itibaren ithal kömür için satış fiyatı 2750 TL/MWh üzerinden gerçekleşirken, yerli kömür işletmeleri için 1277 TL/ olarak belirleniyor. Elektrik enerjisi planlaması; kamu tarafından üretim, iletim, dağıtım bir bütün olarak merkezi yapıda düşünülmeli, ülkemize özgü koşullara uygun bir anlayışla değerlendirilmeli, merkezi bir yapı içinde bütün kaynaklarımızı en uygun şekilde değerlendiren bir anlayışla ele alınmalıdır.
Bu bağlamda;
1- Mayıs 2022 tarihinden itibaren Yerli kömür yakıtlı santraller için belirlenen azami fiyat limiti 1277 TL iken, ithal kömür için belirlenen Azami fiyat limiti neden 2750 TL/MWh’a yükseltilmiştir?
2- Yerli kaynak üreticilerinden yabancı kaynak satıcılarına sübvansiyon anlamına gelen bu uygulamanın mantığı nedir? Bu hakkaniyetli bir uygulamadır?
3- Elektrik enerjisini, ithal kömür gibi yüksek maliyetli santrallerden temin edilmesi neticesinde, maliyetlerin artması nedeniyle oluşacak fark her zaman ki gibi yine vatandaşa mı ödetilecektir? Elektrik üretiminde yerli santrallerin devre dışı kalması sebebiyle enerji pahalılığına ve elektrik kesintilerine yeniden gitmeyi düşünüyor musunuz?
4- Dünyada baş gösteren kömür fiyatlarındaki artışın Türkiye’deki elektrik piyasasını ve Türkiye’de ithal kömür ile elektrik üreten termik santrallerdeki istihdamı olumsuz etkilemesi riskine karşın Bakanlığınızca herhangi bir tedbir alınmış mıdır?
5- Kömür fiyatlarının giderek yükseldiği ve ihtiyacının ithalatla karşılanması nedeniyle büyük cari açık vermemize sebep olan bu uygulamadan vaz geçmeyi düşünüyor musunuz?
6- Yerli kömür yakıtlı santrallerin üretim maliyetlerinin altında bir satış fiyatına mahkûm edilirken ithal kömür yakıtlı santraller hangi gerekçelerle desteklenmektedir?