CHP’li Şeker: Devlet, eğitim hizmetinde açığa düşürülüyor!

CHP’li Şeker: Devlet, eğitim hizmetinde açığa düşürülüyor!
15 Ekim 2021 10:15

1.5 yıllık aranın ardından yüzyüze eğitimin başlamasıyla birlikte okul ve derslik kapasitelerinde yaşanan sıkıntılar, öğrencileri ve ailelerini zor durumda bıraktı. İstanbul başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında aileler öğrencilerin okul ve derslik yetersizliği sebebiyle imam hatiplere yönlendirerek öğrencilerin İmam Hatip Liselerine mecbur bırakıldığını belirtti. Konuyu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, “1.5 yıllık pandemi sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı yerinde saymış, ne okul yapmış ne derslik. Şimdi de öğrencilere ‘Ya imam Hatip Lisesi’nde oku ya da örgün eğitimden çıkıp açık öğretim lisesine kaydol’ deniyor” eleştirisinde bulundu.

 

 

Okul Sayısı Artacağı Yerde Azalmış

 

 

2020 -2021 eğitim öğretim dönemi MEB verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 352 bin 605’i erkek, 8 milyon 733 bin 338’i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci eğitim almıştır. Bakanlık verileri incelendiğinde okul sayılarında önemli bir düşüş olduğu görülmektedir. 2019-2020 döneminde okul sayısı 68 bin 589 iken bu sayı 2020-2021 döneminde toplam okul sayısı 67 bin 125 olmuştur. Devlet okullarının sayısı 2019-2020’de 54 bin 715 iken son dönemde 53 bin 620 olmuştur.

 

 

Resmi Okulların Genel Ortaöğretimlerinde Bir Sınıfta 32 Kişi Okumaktayken, İmam Hatip Liselerinde İse Bir Sınıfta Sadece 16 Kişi!

 

 

Bu verilere göre resmi ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 22 iken, bu sayı ortaokullarda 29, genel ortaöğretimde 32, mesleki ve teknik ortaöğretimde 23, Anadolu İmam Hatip Liselerinde 16’dır. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede 2019-2020 döneminde ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise ortalama 13,5 olmuştur. Türkiye’de özel okulların hesaba katılmasıyla birlikte ilkokullarda bir öğretmene 17,5 öğrenci düşmektedir.

“Okul sayısında yaşanan düşüş, ülke genelinde birçok yerde, özellikle de yoğun göç alan İstanbul’da eğitim çağındaki çocukların örgün eğitimden uzak kalmasına sebep olmaktadır. Öğrenciler örgün eğitimde kapasite eksikliği sebebiyle açık öğretime yönlendirilmektedir” diyen CHP’li Şeker, “Vatandaşlar çocuklarını genel liselere göndermek istiyor ancak kapasite ve kontenjan yokluğu gerekçe sunularak bu çocuklar imam hatip liselerine yönlendiriliyor. İmam hatip liselerinde okumak istemeyen çocuklara ise tek seçenek olarak açık liseler dayatılıyor” dedi.

 

 

4+4+4 Çocukları Örgün Eğitimden Kopardı

 

 

Eğitimde 4+4+4 düzenlemesine geçilmeden önce yine MEB verilerine göre açık öğretim lisesinde 940 bin öğrenci bulunuyorken, 4+4+4 sonrasında açık ortaöğretim ve liseye gitmek zorunda kalan öğrenci sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. 2020/’21 eğitim öğretim yılı sonu 1 milyon 580 bin 764 öğrenci örgün öğretimin dışında kalmakta ve orta ve lise eğitim hayatında örgün öğrenim hakkı elinden alınarak açık öğretimde okumak zorunda bırakılmaktadır. “Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi nedeniyle istemediği halde imam hatip lisesine otomatik kaydı yapılan öğrencilerin bu okullarda okumak istemeyenlerine açık lise adres gösteriliyor. Örgün eğitim hakları gasp ediliyor. Örneğin İstanbul’un yoğun göç alan ilçelerinden olan Esenyurt’ta sayıları iki bini aşan öğrencinin imam hatipe kaydolmayı tercih etmediği için açıkta kaldığı kamuoyunda dile getirilen iddialar arasındadır” diyen CHP’li Şeker, kız çocukları başta olmak üzere okullaşma oranlarında yaşanan düşüşe dikkati çekerek “Devlet kademeli olarak sağlık ve güvenlik hizmetinden çekildiği gibi eğitim hizmetinden de çekilmektedir. Bu durum çocukları ve gençleri ucuz işgücü olarak istismar etmekte ya da kız çocuklarını çocuk yaşta evliliğe sevk etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

 

 

CHP’li Şeker, Bakan Özer’e aşağıdaki soruları yöneltti:

 

 

İstanbul’da son 10 yılda öğrenci, okul, derslik ve öğretmen sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların özel ve resmi eğitim kurumlarına göre dağılımı nasıldır?
İstanbul’da son 10 yılda okul, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların özel ve resmi eğitim kurumlarına göre dağılımı nasıldır?
İstanbul’da son 10 yılda açık ortaöğretim ve açık liselere kaydolan öğrenci sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların kademelere göre dağılımı nasıldır?
İstanbul’da son 10 yılda okullaşma oranlarının yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların ilçelere göre dağılımı nedir?
İstanbul’da son 10 yılda okullaşma oranlarının cinsiyete göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların ilçelere göre dağılımı nedir?
İçinde bulunduğumuz 2021-2022 eğitim öğretim döneminde resmi örgün eğitim kurumlarına kaydolmak istediği halde okul, derslik ve öğretmen yetersizliği sebebiyle istediği okullara kaydolamayan ve açık ortaöğrenim ile açık liselere mecbur bırakılan öğrenci sayısı kaçtır?
İçinde bulunduğumuz 2021-2022 eğitim öğretim döneminde resmi örgün eğitim kurumlarına kaydolmak istediği halde okul, derslik ve öğretmen yetersizliği sebebiyle istediği okullara kaydolamayan ve açık ortaöğrenim ile açık liselere mecbur bırakılan öğrenci sayısının İstanbul ve ilçelerine göre dağılımı nasıldır?
İçinde bulunduğumuz 2021-2022 eğitim öğretim döneminde resmi örgün eğitim kurumlarına kaydolmak istediği halde okul, derslik ve öğretmen yetersizliği sebebiyle istediği okullara kaydolamayan ve açık ortaöğrenim ile açık liselere mecbur bırakılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı nasıldır?