CHP’li Özdemir: Deprem bölgesindeki kadınların, çocukların temel ihtiyaçları dikkate alınmadı!

CHP’li Özdemir: Deprem bölgesindeki kadınların, çocukların temel ihtiyaçları dikkate alınmadı!
14 Mart 2023 09:50

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, depremlerden doğrudan etkilenen 11 ildeki kadın ve çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı grupların karşı karşıya oldukları tüm sorunların araştırılması amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

 

 

11 ilde Suriyelilerle birlikte yaklaşık 15,5 milyon kişinin yaşadığını, bu nüfusun yaklaşık 7 milyon 900 binini kadınların oluşturduğu kaydedilen önergede, toplam nüfusun dörtte birinden fazlasının 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

“Özellikle deprem gibi doğal afetler sonrasında kadınların sorunlarını derinleştirdiği ve omuzlarındaki yükünü arttırdığını” belirten Özdemir, “Gaziantep ve Kahramanmaraş depremleri tüm yurttaşların yaşamlarını doğrudan etkilerken en çok da kadınların ve çocukların yaşamlarını altüst ettiği gözlenmektedir” dedi. “Depremden doğrudan etkilenen 11 il ile ilgili ortaya konulan demografik veriler özellikle kadın ve çocuklara yönelik detaylı ve sürdürülebilir çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir” diyen Özdemir, “Depremler sonrasında özellikle kadınların birçok sorunla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Örneğin kadın istihdamının zaten çok düşük olduğu deprem bölgelerinde kadın yoksulluğunun daha da artacağı öngörülmektedir” dedi.

 

 

“KADINLARIN, ÇOCUKLARIN TEMEL ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARI, SAĞLIKLI YAŞAM KOŞULLARI DİKKATE ALINMADI”

 

 

Yaşanan sorunlar ve eksikliklerle ilgili hazırlanan raporlarda; sağlık, hijyen, temiz su, temizlik, sağlıklı koşullarda barınma, psikolojik ve ekonomik destekler konusunda çalışmaların yapılmasında sorunların yaşandığını belirten Özdemir, “Özellikle zorunlu temel ve günlük ihtiyaçların sağlanması konusunda kadınların erkeklere göre çok daha olumsuz etkilendiği belirtilmektedir. Birçok barınma alanının kalabalık olduğu, kapıların kilitlenemediği, aydınlatmanın olmaması nedeniyle mahremiyetin de yeteri kadar sağlanamadığı ifade edilmektedir. Bu durumun nedeni olarak çadırkentler, barınma alanları oluşturulurken, destek ve yardımlar planlanırken kadınların, çocukların temel öncelikli ihtiyaçları ve sağlıklı yaşam koşulları dikkate alınmadığı belirtilmektedir” dedi.

 

 

“ÇOCUKLAR VE HAMİLE KADINLAR İÇİN YETERSİZ HİJYEN VE BESLENME”

 

 

Özdemir, araştırma önergesinin gerekçesinde şunları kaydetti:

 

“Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu durum raporuna göre depremlerden doğrudan etkilenen 11 şehirde yaklaşık 226 bin hamile kadın bulunmaktadır. Mart ayında gerçekleşmesi beklenen doğum sayısı 25 bindir. Ancak deprem bölgelerinde ve özellikle barınma alanlarında güvenli doğum, anne bebek sağlığının korunması için gerekli önlemlerin alınmadığı ve düzenlenmelerin yapılmadığı aktarılmaktadır.

Diğer yandan, depremden etkilenen bölgelerde çocuklar ve hamile kadınlar için yetersiz beslenme yaygınlığının yüksek olduğu aktarılmaktadır. Yiyecek yardımı yapılırken de hamile kadınların ve emziren annelerin özel durumlarının göz önünde bulundurulmadığı belirtilmektedir. Türk Tabipleri Birliği’nin raporu kalabalık ve bir arada yaşayan kadınların güvenlik sorunları yaşadığını ortaya koymaktadır. Deprem alanında bulunan çalışan, çalışmayan ve sağlık emekçisi neredeyse tüm kadınların ciddi sorunlar yaşadığı ifade edilmektedir.

Depremlerden doğrudan etkilenen 11 ilde bulunan kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların karşı karşıya oldukları tüm sorunların araştırılması, eğitim, sağlık, sağlıklı ve güvenli koşullarda barınma, psikososyal destek hizmetleri ile ekonomik destekler konularındaki eksikliklerin belirlenmesi ve gerekli acil önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis Araştırması açılması açılmalıdır.”