CHP’li Meriç, kamu mühendislerini unutmadı!

CHP’li Meriç, kamu mühendislerini unutmadı!
24 Haziran 2023 10:59

CHP Gaziantep milletvekili Melih Meriç, kamu mühendislerinin mali haklarının düzenlenmesine yönelik kanun teklifi verdi.

 

 

 

 

“Kamu sektöründe çalışan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları kamu sektörünün yükünün önemli bir kısmını omuzlarında taşımalarına rağmen aldıkları ücret yoksulluk sınırının altındadır.” diyen CHP’li Meriç yaşanan yıkıcı depremlerde kamu mühendislerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek söz konusu grubun çok düşük ücretlerle çalıştığını söyledi.

Meriç’in hazırladığı Kamu Mühendislerinin Mali Haklarının Düzenlenmesine Yönelik Kanun Teklifinde kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının emekliliklerine de etkisi olan ek göstergelerinin arttırılması talep edildi.

Ayrıca kamuda başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanların ek ödeme oranları %130 olanlarınki %180’e, %140 olanlarınki %190’a ve %150 olanlarınki %200’e yükseltilerek mali haklarında iyileştirme yapılması teklif edildi.

 

 

 

CHP Gaziantep milletvekili Melih Meriç’in kanun teklifinin gerekçesi şöyle:

 

 

 

Kamu sektöründe çalışan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları kamu politikalarının etkin şekilde planlanmasını, bütçelendirilmesini, uygulanmasını, kontrol edilmesini ve denetlenmesini sağlayarak ülkemize önemli hizmetlerde bulunmaktadırlar. Kamu sektörünün yükünün önemli bir kısmını omuzlarında taşımalarına rağmen, maalesef ki kamu mühendislerinin aldığı ücretler yoksulluk sınırının altında kalmaktadır.

Sayıları 70 binin üzerinde olan kamu mühendislerinin günümüzde çok düşük ücretlerle çalışmalarının nedenlerinden biri yıllarca diğer kamu personeli gelirlerinde yapılan iyileştirmelerden mahrum bırakılması, ikincisi ise ülkemizde yaşanan ekonomik krizin derinleşmesidir. 10 yıl öncesine kadar hâkim, savcı, doktor gibi meslek gruplarının aldığı ücretlere yakın bir gelirle çalışan mühendisler şimdilerde bu meslek gruplarının 3’te 1’i kadar ücretlerle çalışmaktadırlar.

Ulaşım ve enerjiden alt yapı ve atık yönetimine, çevre ve şehircilikten tarım ve hayvancılığa kadar kamu sektörünün bel kemiği olan alanların vazgeçilmezi olan mühendis, mimar ve şehir plancılarına, çalışma motivasyonlarının artırılması, bu mesleklerin teşvik edilmesi adına yüklendikleri sorumluluğa uygun ve emeklerinin karşılığı olan ücretler ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen nedenlerle hazırlanan Kanun teklifi ile; kamu mühendislerinin mali haklarında bir nebze de olsun iyileştirme yapmak için ek ödeme oranlarının yükseltilmesi ve emekliliklerine de etkisi olan ek göstergelerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde l- Madde ile yapılan değişiklikle; kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının emekliliklerine de etkisi olan ek göstergelerinin arttırılması öngörülmektedir.

Madde 2- Madde ile; kamuda başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanların ek ödeme oranları %130 olanlarınki %180’e, %140 olanlarınki %190’a ve %150 olanlarınki %200’e yükseltilerek mali haklarında iyileştirme yapılması amaçlanmaktadır.