CHP’li Kaya’dan yeni Milli Eğitim Bakanı Tekin’e: İktidarın ideolojisi olmaktan çıkarın

CHP’li Kaya’dan yeni Milli Eğitim Bakanı Tekin’e: İktidarın ideolojisi olmaktan çıkarın
4 Haziran 2023 18:47

CHP’li Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Yusuf Tekin’e açık mektup yazdı. Kaya, söz konusu mektubunda, Tekin’in büyük sorumluluk aldığını vurgulayarak MEB’in iktidarın ideolojik alanı olmaktan çıkartılması gerektiği mesajını verdi

 

 

Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanı olarak atadığı Yusuf Tekin’e hitaben açık mektup yazdı. Kaya’nın mektubu şöyle:

“AKP iktidarının dokuzuncu Milli Eğitim Bakanı olarak atandınız. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Bir eğitimci olarak, Türkiye’nin can yakıcı eğitim sorunları olduğunu üzülerek söylemek isterim. Büyük bir sorumluluk aldınız, sizi çok zorlu bir süreç bekliyor. Zorlukları aşmak hem sizin yükünüzü hafifletecek hem de Türkiye’nin önünü açacaktır. Bundan emin olun. Cumhuriyet’imizin 100. yılında laik, demokratik, bilimsel, karma ve kamusal eğitimi hayata geçirerek Türkiye’yi geleceğine hazırlamanız en büyük beklentimizdir. Eğitimin acil çözüm bekleyen sorunlarından bazılarını aşağıda sizinle de paylaşmak istiyorum. ‘Sizinle de’ diyorum, çünkü sizden önceki Milli Eğitim Bakanlarımızla da paylaşmıştım. Ancak sorunlar çözülmediği gibi derinleşerek daha da büyüdü.

 

 

‘LİYAKATLİ VE UZMAN KADROLARLA ÇALIŞILMALI’

 
Milli Eğitim Bakanlığı, iktidarın ideolojik alanı olmaktan çıkartılmalıdır. Liyakatli ve uzman kadrolarla çalışılmalı, keyfi atamalar sonlandırılmalıdır. Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerden başlanarak tüm il-ilçe müdürlükleri kadroları işin ehline bırakılmalıdır. Liyakate dayalı kariyerler arası atama sistemi oluşturulmalıdır (müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, müfettiş, daire başkanı). Mahkeme kararları uygulanmalıdır. Özellikle şube müdürlüğü ve bakanlık müfettişliği ile ilgili kararlar yeniden değerlendirilmelidir. Öğretmenlerin ekonomik, demokratik, sosyal, mesleki vd. sorunlarının çözüm için ‘gerçek’ Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitimin tüm bileşenlerinin de görüşü alınarak çıkartılmalıdır. Öğretmenleri kademelere ayıran uygulamalardan vazgeçilmeli, eğitim-öğretim tazminatı bir maaş tutarına çıkartılmalıdır. Deprem bölgesinde tayin talebi olan öğretmenlerin talepleri zaman geçirilmeden yerine getirilmelidir.

 

 

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN ÇAĞRI

 
Öğretmenlerin eş durum ve mazeret tayinleri yapılmalıdır. Cumhuriyet’in 100. yılında en az 100 bin öğretmen ataması yapılmalıdır. Ücretli ve sözleşmeli öğretmen uygulamalarına son verilerek ücretli öğretmenlerin ataması gerçekleştirilmelidir. Özel okul öğretmenlerinin ekonomik ve sosyal hakları, kamuda çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarından az olmayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal hakları, kamuda çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarından az olmayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan yaklaşık 90 bin kurs öğretmenleri haklarına kavuşturulmalıdır. PİKTES öğretmenlerinin sorunları zaman geçirilmeden çözülmelidir. Her okula güvenlik görevlisi, rehber öğretmen, hizmetli, teknoloji öğretmeni, sağlık görevlisi ve memur ataması yapılmalıdır.

 

 

‘SINAV MERKEZLİ EĞİTİM SİSTEMİNE SON VERİLMELİDİR’

 
Milli Eğitim Şûrası; öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, sendikaların ve eğitimcilerin katılımı ile gerçekleştirilmelidir. Köy okulları derhal açılmalı, taşımalı eğitime son verilmelidir. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilere ücretsiz beslenme hakkı sağlanmalıdır. Öğretmenlerin toplumdaki saygınlığı yeniden sağlanmalıdır. Eğitim fakültelerinden başlamak üzere öğretmen eğitimi güçlendirilmeli, gerekli koşullar sağlanmalıdır. Eğitim ve istihdam ilişkisi güçlendirilmeli, lise veya üniversiteden mezun olan öğrencilere alanlarında çalışabilecekleri iş imkanları sunulmalıdır. Okullar arasındaki nitelik ayrımına bir an önce son verilmeli, tüm okulların nitelikli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmelidir. Sınav merkezli eğitim sistemine son verilmeli, dünya örneklerinde olduğu gibi hayata hazırlayıcı eğitim programları ve müfredatları geliştirilmelidir.

 

 

‘EĞİTİM SİSTEMİ’ VURGUSU

 
Eğitim teknolojisi geliştirilmelidir. Yabancı dil eğitimi yeniden düzenlenmelidir. Eğitim metot ve stratejisi yeniden yapılandırılmalıdır. Pedagojik olarak zihinsel olgunluğunu tamamlamamış ve eğitim bilimcilerin üzerinde hemfikir olduğu, 5.sınıf öğrencilerinin ilkokula devam etmelerinin sağlanmasına yönelik 4+4+4 sistemi, 1+5+4+3 şeklinde yeniden düzenlenmelidir. İlkokullarda müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi derslerine branş öğretmenlerinin girmeleri sağlanmalıdır. Tarikatların denetimindeki vakıf ve derneklerle yapılan protokoller iptal edilmelidir. Eğitim sorunlarına ivedilikle çözüm üretme çabası içine girerseniz sizi yürekten destekleyeceğime ve çalışmalarınıza her türlü katkıyı sunacağıma kamuoyu önünde söz veriyorum.”