CHP’li Kanko: Öğretmenlerin çalışma koşulları ve kronikleşmiş sorunları çözüm bekliyor!

CHP’li Kanko: Öğretmenlerin çalışma koşulları ve kronikleşmiş sorunları çözüm bekliyor!
6 Temmuz 2024 07:20

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerine yapılan görüşmelerde, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamalarını sert bir dille eleştirterek öğretmenlerin beklenti ve taleplerine dikkat çekti.

 

 

 

Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında öğretmen arkadaşlarından gelen talepleri ve kanun yapma sürecine yönelik eleştirilerini dile getiren Kanko, otuz altı saat süren görüşmeler boyunca sendikaların ve milletvekillerinin önerilerinin dikkate alınmadığını vurguladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda özel öğretim kurumları öğretmenlerinin, ücretli öğretmenlerin ve sözleşmeli öğretmenlerin taleplerinin yer almadığını belirten Kanko, Ücretli öğretmenlerin çalışma koşullarından ve sosyal güvenlik primlerinin yatırılmamasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

 

 

Öğretmenlerin Çalışma Koşulları ve Kronikleşmiş Sorunları Çözüm Bekliyor!

 

 

Kanko, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda yaptığı konuşmada Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerine detaylı görüşlerini ve eleştirilerini dile getirdi. Kanko, öğretmenlerden gelen taleplerin ve kanun yapma sürecine yönelik eleştirilerin altını çizerek, otuz altı saat süren görüşmeler boyunca sendikalar ve milletvekillerinin önerilerinin dikkate alınmadığını vurguladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlanmasında önemli eksiklikler bulunduğunu belirten Kanko, konuşmasında, Özel öğretim kurumları öğretmenlerinin, ücretli öğretmenlerin ve sözleşmeli öğretmenlerin taleplerinin dikkate alınmadığını ifade etti. Ücretli öğretmenlerin sosyal güvenlik primlerinin yatırılmaması ve düşük ücretlerle çalıştırılmaları nedeniyle büyük mağduriyetler yaşadıklarını ifade etti.

 

 

Öğretmenlerin Temel Talepleri

 

 

Sözleşmeli öğretmenlerin ve öğretmen alımında mülakatın kaldırılması gerektiğini savunarak, ek ders ücretlerinin artırılması ve emeklilik hesabına yansıtılması gerektiğini söyleyen Kanko, Ayrıca, yönetici atamalarının liyakat esasına göre yapılması gerektiğini vurguladı. Eğitim-Bir-Sen sendikasının Kocaeli’deki toplantılarında yöneticilerin tamamının aynı sendikaya mensup olduğunu gözlemlediğini belirterek, yönetici atamalarında liyakatin esas alınmasını gerektiğini belirtti.

 

 

Statü Farklarının Kaldırılması ve Ek Tazminatlar

 

 

Öğretmenler arasındaki statü farklarının kaldırılması gerektiğini ifade ederek, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik tazminatlarının emekliliğe yansıtılmasını talep eden Kanko, Elverişsiz bölgelerde çalışan öğretmenlere zorunlu hizmet tazminatı verilmesi gerektiğini savundu. Öğretmenlerin alanları dışında kullanılmasından şikayetçi olduklarını belirterek, bu tür uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

Yer Değiştirme ve Atama Süreçleri

 

 

Öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde yaşanan sorunlara da dikkat çekti. Yer değiştirme taleplerinin sağlık ve can güvenliği gibi önemli sebeplerle yapılması gerektiğini vurgulayan Kanko, Mazeret durumuna bağlı olarak yer değişikliği yapılmayan öğretmenlere üç yıl boyunca ücretsiz izin verilmesinin planlandığını belirterek, bunun öğretmenler için mağduriyet yaratacağını söyledi. Eş durumu gibi mazeretlere dayalı yer değişikliklerinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

 

 

Norm Kadro Fazlası Öğretmenler ve Atama Süreçleri

 

 

Prof. Dr. Kanko, norm kadro fazlası olan öğretmenlerin resen atanmasının yanlış olduğunu belirterek, bu öğretmenlerin tercihlerine göre atanmasının esas alınması gerektiğini savundu. Norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri dışında başka ilçelere atanmasının mağduriyet yaratacağını belirtti. Örnek olarak Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde çalışan bir öğretmenin Haymana ilçesine atanmasının ciddi mağduriyetler yaratacağını ifade etti.

 

 

Öğretmenlerin Çalışma Koşulları ve Sorunları

 

 

Ailesinde birçok öğretmen bulunduğunu belirten Kanko, öğretmenlerin çalışma koşullarına dair çarpıcı istatistikler paylaştı. Öğretmenlerin %42’sinin mesleklerinden huzursuz ve mutsuz olduğunu, %74,5’inin ise çalışma koşullarından memnun olmadığını belirtti. Sadece %4’ünün çalışma koşullarından memnun olduğunu ve geleceğe güvenle bakan öğretmen sayısının %8,4 olduğunu ifade etti.

 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Sorunları

 

 

Okul öncesi öğretmenlerin kalabalık sınıflarda yardımcı personel eksikliğiyle çalıştığını belirten Kanko, bu öğretmenlerin adeta bir bakıcıya dönüştüğünü ifade etti. Teneffüslerin olmadığını ve tuvalet ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını belirtti. Ayrıca, 36, 48 ve 60 aylık öğrencilerin bir arada tutulduğunu ve bu durumun eğitim sürecinde zorluklar yarattığını söyledi. Engelli öğrenciler için fiziki ortamların uygun olmadığını da vurguladı.

 

 

Ücretli Öğretmenlerin Mağduriyetleri

 

 

Ücretli öğretmenlerin sadece otuz saat ücretli ders verebildiğini ve ücretlerinin asgari ücretin bile altında olduğunu belirten Kanko, geçtiğimiz hafta bir öğretmenin ayda 9 bin lira maaş aldığını söylediğini ifade etti. Ücretli öğretmenlerin sosyal güvenlik primlerinin tam yatırılmadığını ve tatil dönemlerinde primlerinin ödenmediğini belirtti. Güvencesiz çalıştırılan öğretmenlerin her dönem sonunda mobbinge maruz kaldığını söyledi.

 

 

Özel Okul Öğretmenlerinin Sorunları

 

 

Özel okul öğretmenlerinin iki ayrı sözleşmeyle çalıştırıldığını ve bu durumun öğretmenler için büyük mağduriyet yarattığını belirten Kanko, özel okul öğretmenlerinin haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin tutuklanma ve gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve güvencesiz çalıştıkları için haklarını arayamadıklarını ifade etti.

 

 

Sözleşmeli Öğretmenlerin Durumu

 

 

Kanko, sözleşmeli öğretmenlerin kaldırılması gerektiğini savunarak, bu öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme veya mazerete bağlı yer değiştirme haklarının olması gerektiğini söyledi. Geri kalmış bölgelerde çalışan öğretmenlere ek mali haklar verilmesi gerektiğini belirtti.

 

 

MESEM Projesi ve Çocuk İşçiliği

 

 

MESEM Projesi kapsamında çocuk işçiliği ve çocuk emeğinin sömürülmesine dikkat çeken Kanko, Staj adı altında çalıştırılan çocukların iş güvenliğinden habersiz olduğu için hayatlarını kaybettiğini belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Eğitim sisteminde yapılan sık değişikliklerin olumsuz etkilerine değinen Kanko, AK Parti döneminde 17 defa eğitim reformu yapıldığını ve bu durumun eğitim sistemini olumsuz etkilediğini ifade etti. Okullarda Atatürk köşelerinin kaldırılıp 15 Temmuz köşelerinin yaratılmasının yanlış olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, eğitim sisteminde yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak ve tüm öğretmenlerin taleplerinin dikkate alınmasını isteyerek tamamlayan Kanko, Öğretmenlerin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini belirterek, eğitim sisteminde yapılacak reformların dikkatli ve titizlikle gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.