CHP’li Gürer: ‘Temiz Hava Eylem Planları’ kâğıt üzerinde kalmamalı!

CHP’li Gürer: ‘Temiz Hava Eylem Planları’ kâğıt üzerinde kalmamalı!
20 Ağustos 2021 10:43

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 64 ilde Temiz Hava Çevre Eylem Planlarının revize edildiğini açıkladı.

 

 

Bakan Kurum, 81 ilde 355 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile anlık olarak Hava Kalitesi ölçümleri yapıldığını da belirtti.

 

 

EYLEM PLANLARI HANGİ İLLERDE BAŞARIYA ULAŞTI

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hava kalitesinin iyileştirilmesi için uygulanan temiz hava eylem planlarının, hangi illerde başarıya ulaştığının açıklanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Gürer, önergesinde “Üretim, ısınma ve trafik kaynaklı kirliliğin önlenmesi için uygulanan temiz hava eylem planlarının güncellendiği il sayısı kaçtır ve bu iller hangileridir? Bu kapsamda ülke genelinde kaç kamu binası incelenmiştir? Hava kirliliği belirlenen kriterleri aşan iller hangileridir? Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinin son güncellenme tarihi nedir? Ülkemizde Hava Kalitesi İzleme İstasyonu sayısı kaçtır ve izleme istasyonu olmayan iller hangileridir?” şeklinde sorular yöneltti.

 

 

TÜM KURUMLARA GÖREV DÜŞÜYOR

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şehirlerde hava kalitesi seviyelerinin Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği limitlerini sağlaması için gereken tedbirler Temiz Hava Eylem Planları ile belirlenmektedir. Temiz Hava Eylem Planları taşra teşkilatımız koordinasyonunda hazırlanmakta olup, özellikle uygulanmasında yerel yönetimlere ve ilgili tüm kuramlara önemli görevler düşmektedir” dedi. Ölçüm, denetim ve takibin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bakanlığın yetkileri yerel yönetimlerde olmadan yerel yönetimler ne yapacak, Bakan onu da açıklamalı ve görevinin sorumluluğunu yerine getirip izleme ile yaptırım yetkisi varken yerel yönetimleri işin içine katarak sorumluluktan sıyrılma yoluna gitmesi yanlıştır” dedi.

 

 

64 İLDE EYLEM PLANI REVİZE EDİLDİ

 

 

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde 64 ilde Temiz Hava Eylem Planlarının, ikinci 5 yıllık dönem olan 2020-2024 yılları için revize edildiğin açıklayan Bakan Kurum, “Mevcut yönetmelik revizyon çalışmaları tamamlanmış olup, yeni yönetmelik taslağı kurum görüşlerine açılmış durumdadır” diye konuştu.

’’Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalını” devreye alındığını da açıklayan Bakan Kurum, “Bu portal aracılılığıyla stratejik hava kalitesi haritaları hazırlanmakta, ısınma, sanayi ve ulaşım kaynaklı hava kirliliğini azaltacak ve hava kalitesini iyileştirecek yerel çözümlerin etkinleştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Meteorolojik/topoğrafık etmenler ve sınır ötesi kirlilik taşımını, şehirlerimizin kirliliğe katkıları bütüncül olarak değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

81 ilde 355 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile anlık olarak Hava Kalitesi ölçümleri yapıldığını belirten Bakan Kurum, ayrıca tüm ilerde hava kalitesi izleme istasyonu bulunduğunu da sözlerine ekledi.

 

 

GÜRER: İZLEME İSTASYONLARININ VERİLERİNE GÖRE ADIMLAR ATILMALI

 

 

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 81 ilde hava kalitesi izleme istasyonunun bulunmasının önemli olduğunu ancak bu istasyonlardan elde edilen veriler doğrultusunda, illerin hava kirliliğinin önlenmesine yönelik adımların atılması gerektiğini vurguladı. Bakanlık seyirci değil kapsamlı yetki ile belirleyici olmalıdır diye konuştu.

 

 

EYLEM PLANLARI KÂĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI

 

Temiz Hava Eylem Planlarının ise kâğıt üzerinde kaldığı yönündeki eleştirileri de yeniden gündeme getiren Gürer, “Eylem planları uygulanabilir planlar olsaydı, bugün ülkemizdeki hava kirliliği oranları bu derece yüksek olmazdı. Bakanlık konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar yapmalıdır” şeklinde konuştu.

 

 

GÜRER’İN HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ İKİNCİ SORU ÖNERGESİ

 

 

CHP Milletvekili Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin açıklanması istemiyle yönelttiği başka bir soru önergesine de Bakan Kurum’dan yanıt geldi.

Gürer önergesinde, “Bölgesel temiz hava merkezleri güçlendirilerek, hava kalitesi yönetim kapasitesi geliştirilmesi çalışmaları hangi illerde yapılmaktadır? Hava kalitesinin modellenmesi ve izlenmesine yönelik araştırma ve altyapı geliştirilmesi çalışmaları hangi illerde tamamlanmıştır?” şeklinde sorular yöneltti.

 

 

8 İLDE BÖLGESEL TEMİZ HAVA MERKEZİ

 

 

Önergeyi yanıtlayan Bakan Kurum, “Hava kalitesi izleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ülkenin hava kirlilik kaynaklarının dağılımı, topoğrafık yapı ve ulaşım olanakları dikkate alınarak belirlenen; İstanbul, Samsun, Erzurum, İzmir, Adana, Konya, Ankara ve Diyarbakır merkezli 8 adet Bölgesel Temiz Hava Merkezi (THM) oluşturulmuştur” açıklamasında bulundu.

 

 

42 İLDE HAVA EMİSYON YÖNETİMİ PORTALI

 

 

Bakan Kurum ayrıca “Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı” ile ilgili olarak da “Temiz Hava Merkezlerinin, kurulu bulunduğu bölge dağılımına göre 4 bölgede 42 ilde tamamlanmış olup, diğer bölge ve iller için sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kullanılan yakıt kalitesinden sanayi tesisleri baca gazı filitrelerine kadar takip sorumluluğu bulunan Bakanlığın, özellikle ağır para cezası olmak üzere kanunla düzenlenmiş ağır yaptırımlarda bulunma gücü vardır. Kayırmacı ve göz yumma gibi anlayışlarla sorun katlayarak devam eder. Oysa toplumu zehirleyecek her alan için tavizsiz olunması şarttır. Bakanlık bu bağlamda her yetki ve denetim olanağına sahiptir. Sorun varsa tek sorumlu da Bakanlıktır” diye konuştu.