CHP’li Gürer: Taşeronda kalanlar kadro alacak!

CHP’li Gürer: Taşeronda kalanlar kadro alacak!
8 Mayıs 2023 09:46

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarlarında çalışma yaşamında getirecekleri düzenlemeler ile çalışanların sağlık, emeklilik gibi sosyal güvenlik haklarını kesin ve net bir biçimde güvence altına alacaklarını söyledi.

 

 

ÇALIŞMA YAŞAMIDAKİ SORUNLAR…

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde çalışma yaşamında var olan sorunlar ile bu sorunların iktidarlarında nasıl çözüleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Sendikalaşma sorunu, işçilerin haklarını alamaması, mesai düzenlemesinde yaşanan sorunlar, iş kazaları gibi konularda yaşanan sorunların AKP iktidarında zirve yaptığına değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu sorunların çözümüne yönelik hayata geçirecekleri uygulamaları anlattı.

Niğde ve Bor’da sanayi işyerleri ile organize sanayi bölgelerini ziyaret edip sanayici, esnaf ve çalışanlarla görüşen Gürer her kesimin ortak paylaşacağı iyileştirme ve düzenlemeler yapacağız” dedi.

 

 

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ

 

 

Çağrı üzerine çalıştırma, kısmi zamanlı çalışma ve uzaktan çalışma gibi iş modellerinde çalışanların sağlık, emeklilik gibi sosyal güvenlik haklarını kesin ve net bir biçimde güvence altına alacaklarını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak bilim insanları öncelikle desteklenmelidir” dedi.

 

 

KAÇAK YABANCI İŞÇİLER

 

 

Kaçak yabancı işçiler ve kayıt dışılığının artması sonucu sorunları derinleştiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylayacağız. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanılmasının önüne geçeceğiz. İşsizlik ödeneğinden daha fazla işsizin daha uzun süre ve daha fazla yardım almasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

 

 

KIDEM TAZMİNATININ TESPİTİNDE YAŞANAN SORUNLAR

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kıdem tazminatı sistemini sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde gözden geçireceklerini, işçi alacaklarında zorunlu arabuluculuk mekanizmasını işçilere maddi külfet getirmeyecek şekilde düzenleyeceklerini, İş sağlığı ve güvenliğini ILO standartlarına getireceklerini, yaşanan iş kazalarını dikkate alarak tehlikeli sınıfta yer alan iş kollarını yeniden düzenleyeceklerini de ifade etti.

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

 

Ev iş yerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için önleyici tedbirleri zorunlu tutacaklarını da vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda gerekli düzenlemeleri yapacağız. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının işverenlere bağımlılığını ortadan kaldıracak ve tarafsız harekete etmelerini sağlayacak yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işyerlerine ağır yaptırımlar getireceğiz. İş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin denetlenmesinde, sendika temsilcilerinin de bulunmasını sağlayacağız. Meslek hastalıklarını ILO standartlarına göre yeniden değerlendirecek, meslek hastalıklarına sebep olan nedenlerin kaldırılması için iş hukuku ve tıp alanını kapsayacak çalışmalar yapacak, meslek hastalığı hastanelerinin sayısını arttıracağız” açıklamasında bulundu.

 

 

FAZLA MESAİLER…

 

 

İş yeri müfettişlerinin sayısını arttıracaklarını da belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer. Çalışma yaşamıyla ilgili hayata geçirecekleri düzenlemelerden bazılarını şu şekilde sıraladı:

“Sendikal alanı düzenleyen mevzuatı ILO ve AB standartlarına uygun hale getirecek ve böylelikle çalışanların sendikal hak ve özgürlüklerden çağdaş normlara uygun biçimde ve azami ölçüde yararlanmalarını sağlayacağız. Sendikalaşmayı ve işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapılmasını destekleyeceğiz. Çırak ve stajyerler için düzenleme sağlayacağız. Stajyer ve çırakta işe başladığı tarih emekliliğin başlangıcı sayılacaktır. İşe okul yıllarında Staj ve çıraklık yapan yaşlılık sigortası da başlayacaktır. Taşeron çalışanlar tamamı kurum kadrosuna alınacaktır.” dedi.