CHP’li Gürer: Çiftçinin prim gün sayısı 9000’den 7200’e düşürülmeli

CHP’li Gürer: Çiftçinin prim gün sayısı 9000’den 7200’e düşürülmeli
14 Mayıs 2024 09:26

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Dünya Çiftçiler Günü’nün ülkemiz çiftçilerinin sorunlarla mücadele ettiği bir süreçte kutlandığını belirtti. Çiftçi refahının sağlanmadığı, Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi’ne göre, 2024’te verilmesi gereken 411 milyar TL yerine 91 milyar destek verildiğini belirterek, bankalara kredi borcu ve şahıslara girdi için yapılan borç tutarı toplamının 700 milyara erdiğini ve her çiftçinin borçla tarım yaptığı bu süreçte çiftçinin mutlu olmadığını ifade etti. Gürer, çiftçilerin emekliliğe erişiminin mevcut prim gün sayısıyla çok zorlaştığını belirterek, “Tarım sektöründe çalışanlar ve esnafların emeklilik hakkı için gerekli olan prim ödeme gün sayısının 9000’den 7200 güne indirilmesi, tarımsal üretimde bulunanlara 90 gün fiili hizmet süresi tanınması ve tarımsal faaliyette bulunanların sosyal güvenlik prim tutarlarının düşürülmesi” amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduğunu açıkladı.

 

 

 

ÇİFTÇİ REFAHI SAĞLANAMIYOR

 

 

Tarımsal üretimin ülkemiz adına önemi düşünüldüğünde, bu sektörün sürdürülebilirliği noktasında en büyük fedakarlık gösteren toplumsal gruplardan birinin çiftçiler olduğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidarı döneminde çiftçi sayısında azalma olduğu görülmektedir. Bunun başlıca nedeni ise benimsenen tarım politikalarının çiftçi refahını sağlamaktan uzak olmasıdır. Üretim girdi fiyatlarının ve çiftçi borçlarının katlanarak arttığı, ürün fiyatlarının beklentilerin altında kaldığı bir durumda çiftçi refahından söz edilmesi gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.” şeklinde konuştu

 

 

ÇİFTÇİ BAĞ-KUR PRİMİNİ ÖDEYEMİYOR

 

 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, son yıllarda yükselen BAĞ-KUR primlerinin çiftçiler üzerinde bir külfet oluşturduğunu ve çiftçilerin sigorta primlerini ödeyememesine neden olduğunu söyledi.

Ömer Fethi Gürer, “Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı aktif sigortalı (4b) çiftçi sayısı 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 kişi iken 2023 yılında bu sayı 556 bin 432 kişi azalarak 460 bin 260 kişiye düşmüştür. Aktif tarım sigortalı(4a) sayısı ise 2009 yılında 178 bin 541 kişiden 161 bin 133 kişi azalarak 17 bin 408 kişiye düşmüştür. Bu sebeple, çiftçi refahını sağlayacak ve çiftçileri üretimin içinde tutacak Sosyal Güvenlik prim tutarının düşürülmesi ve emekliliğe esas prim gün sayısının 9000’den 7200’ye çekilmesi yönünde teşvik edici düzenlemeler yapılmalıdır.” dedi.

 

ÇİFTÇİLERİMİZİN PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLMELİ

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçilerimizin zorlu çalışma koşullarında hafta sonu, bayramı ve tatili olmadan üretim yapmaktadır. Tarımsal üretim süreci hem riskli hem de yorucu bir süreci içinde barındırmaktadır. Çiftçilerimizin çalışma koşullarını zorlaştıran bir diğer etken de doğal afetler ve iklim değişiklikleridir. Kuraklık, sel, dolu gibi doğal afetlerle mücadele etmek zorunda kalan çiftçilerimiz, bu durumlarla başa çıkmak için büyük çaba sarf etmektedirler. Çiftçilerimiz, pazarlama sorunları, girdi maliyetlerinin yükselmesi ve ürün fiyatlarının dalgalanması gibi sorunlarla da mücadele etmektedir. Yaşadıkları bu zorluklar, geleceklerini planlamalarını ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri yürütmelerini güçleştirmektedir. Çiftçilerimizin yaşadığı fiziki, psikolojik ve ekonomik sorunlar, çalışma koşullarını daha da yorucu kılmaktadır. Bu sebeple, tarım sektöründe çalışmanın zorluğu göz önüne alındığında, çiftçilerin emekli olabilmeleri için 25 yıl boyunca 9000 gün prim ödemeleri gerekmektedir. Bu durum, tarım sektöründe çalışanların emeklilik hakkına erişimini zorlaştırmakta ve birçok çiftçinin emekli olmasını imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle, çiftçilerin emeklilik hakkı için gerekli olan prim günü sayısının 7200’e düşürülmesi, tarımsal üretime teşvik açısından ve prim tutarlarının düzenli ödenmesi için önemli bir adım olacaktır.” şeklinde konuştu.

 

 

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ DÜŞÜRÜLMELİ

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hazırladığı kanun teklifinde, tarımsal faaliyette bulunanlarının sosyal güvenlik prim tutarlarının düşürülmesi için de bir madde eklediğini belirtti. Gürer, “Üretim süreci çiftçilerimizi maddi açıdan oldukça zorlamaktadır. Ancak, çiftçilerimiz bu süreçte sosyal güvenlik primlerini de yatırmak zorundadır. Son yıllarda yapılan artışlarla birlikte, prim tutarları çiftçilerimiz için önemli bir mali yük haline gelmiştir. Bu durum, sosyal güvenlik sisteminin amacına aykırı olarak, çiftçileri sigortalılık kapsamından uzaklaştırmaktadır. Bu sebeple çiftçilerimizin sosyal güvenlik primlerinin makul bir seviyeye çekilmesi son derece önemlidir. Hazırladığım kanun teklifi ile sosyal güvenlik prim tutarlarının düşürülmesi sağlanmış olacaktır” diyerek konuştu.

 

 

90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ

 

 

Gürer’in hazırladığı kanun teklifi ile çiftçilere 90 gün fiili hizmet süresi tanınması amaçlanmaktadır. Gürer, “Çiftçilerin zorlu çalışma koşullarının göz önünde bulundurulmalı ve her bir çalışma yılı için 90 günlük fiili hizmet süresi tanınarak çalışmaları sırasında verdikleri yoğun emeğin ve maruz kaldıkları mevsimsel zorlukların karşılığı olarak hak ettikleri desteği almaları sağlanmalıdır” dedi.