CHP’li Gök’ten, olası gıda krizi için araştırma önergesi!

CHP’li Gök’ten, olası gıda krizi için araştırma önergesi!
22 Ekim 2021 10:22

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, küresel iklim krizi ve koronavirüs pandemisiyle birlikte gıda krizinin, gelecek yıllarda dünyayı daha çok etkileyeceğini belirterek, Meclis Araştırma önergesi verdi.

 

 

Gök, Meclis araştırmasının “Ülkemizdeki gıda atık miktarının tespiti, illerimizin tüketim ve israf alışkanlıklarına göre ihtiyaç duyulan geri dönüşüm altyapı ve üstyapı projelerinin planlanması, atık gıdaların geri dönüşümünün yaygınlaştırılarak gübre ve hayvan yemindeki dışa bağımlılığımızın sona erdirilmesi, tarımsal üretimimizin doğaya dost ve verimli yöntemlerle devam ettirilmesinin sağlanması ile gelecekteki muhtemel iklim ve gıda krizlerinin önlenmesi amacıyla” açılması gerektiğini belirtti.

 

 

Gök, önergesini şu gerekçelere dayandırdı:

 

 

“DÜZENSİZ TARIM İKLİMİ ETKİLİYOR: Küresel iklim krizi ve Covid-19 pandemisi ile dünya genelinde gıda üretimi ve gıdaya erişim giderek zorlaşmakta, muhtemel bir gıda krizinin kısa vadede çok sayıda ülkeyi derinden etkileyeceği öngörülmektedir. İklim ve gıda krizlerini önlemenin öncelikli yolu doğanın korunması, atıkların değerlendirilmesi ve gıda israfının sona erdirilmesinden geçmektedir. Gıda üretiminin temeli tarıma dayanmakta, tarımsal üretim için sürekli işlenen, sulanan ve gübrelenen toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı bozulmaktadır. Tarım alanlarının genişlemesi ormansızlaşmaya sebep olmakta, tarımsal faaliyetler yoğun bir sera gazı salınımına yol açarak hava kirliliği yaratmaktadır. Toprağın verimliliğinin sürdürülebilmesi için organik bileşenlerin sürekli toprakta bulunması sağlanmalı, geri dönüştürülen gıdalardan sözü geçen organik bileşenlerin yeniden toprağa kazandırılması amaçlanmaktadır

 

 

ORGANİK GÜBRE İÇİN İMKANLARIMIZ VAR: Atık gıdaların geri dönüştürülmesi ile sağlanan organik gübrenin tarım alanlarında verimliliği artırması yeni tarım alanlarına duyulan ihtiyacı azaltmakta, orman arazilerinin korunması sağlanmakta ve orman alanlarının genişletilmesinin önünü açmaktadır. Ülkemizde üretilen gıda atığı miktarı her geçen gün artmakta ancak gıda atıklarının geri dönüşümünde sahip olduğumuz kısıtlı imkanlar sebebiyle gıda atıklarının çoğunluğu dönüştürülememektedir. Gıda israfının tamamen sona erdirilmesi için ülke genelinde 81 ilde geri dönüşüm tesisleri kurulmalı, bir dilim ekmeğin dahi çöpe gitmesine izin verilmemelidir. Gübre temininde dışa bağımlı olan ülkemizin kendi imkân ve kaynaklarıyla uygun fiyatlı gübre üretmesinin de önünü açacak olan dönüşüm projelerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sözü geçen dönüşüm sistemlerinin kurulması ülkemizin bir diğer kanayan yarası olan hayvan yemindeki dışa bağımlılığı da sona erdirecektir.

 

 

ATIK DÖNÜŞÜMÜ GELECEĞİ BELİRLEYECEK: Gübredeki dışa bağımlılığımızın faturasını çiftçilerimiz öderken, hayvan yemi alanındaki dışa bağımlılığımızın yükünü besicilerimiz çekmektedir. Atık gıdaların geri dönüşümü ile yüksek kaliteli hayvan yemi elde edilmekte, bu alana yapılacak yatırımlar ile besicilerimizin yem giderlerinin düşürülmesinin yanı sıra yüksek kaliteli yem kullanımı ile ülkemizde yetiştirilen hayvanların et ve süt verimliliğinin artırılabileceği öngörülmektedir. Her gün açlık ve bağlantılı sebeplerle binlerce insanın hayatını kaybettiği, her 7 kişiden birinin açlık ile mücadele ettiği bugünün dünyasının dönüştürülmesi atık dönüşümüne bağlıdır.”