CHP’li Gök’ten emekli bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için kanun teklifi!

CHP’li Gök’ten emekli bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için kanun teklifi!
8 Ekim 2021 12:20

CHP Ankara milletvekili Levent Gök Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018 yılından 2021 yılına kadar 1.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı 2021 yılı Ramazan Bayramından itibaren 1.100 TL’ye yükseltilmiş ancak yaşanan enflasyonun yüksekliği karşısında ciddi ölçüde değerini kaybettiğini belirtti.

 

 

 

CHP’li Gök, emekli bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi ve özel emekli sandıklarından emekli olanların ikramiye alabilmesi amacıyla kanun teklifi verdi.

 

 

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, kanun teklifinde şunları kaydetti:

 

 

2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanuna ek 18 inci maddenin eklenmesiyle emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.000 TL bayram ikramiyesi ödenmeye başlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018 yılından 2021 yılına kadar 1.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı 2021 yılı Ramazan Bayramından itibaren 1.100 TL’ye yükseltilmiş ancak yaşanan enflasyonun yüksekliği karşısında ciddi ölçüde değerini kaybetmiştir.

 

 

Diğer yandan, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca bayram ikramiyesinden 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine gelir ve aylık ödemesi yapılanlar yararlanabilmekte olup SGK dışındaki özel sandıklara prim ödemek suretiyle emekli olan çok sayıda kişi yasa kapsamına girmedikleri gerekçesiyle bayram ikramiyesinden yararlanamamaktadır. Bu nedenle özel emekli sandıklarından emekli olan ve sayıları 80 bini aşan vatandaşlarımız bayram ikramiyesinden yoksun kalmakta ve mağdur olmaktadır. Oysa özel emekli sandıkları 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş olup mezkur madde kapsamında faaliyet göstermektedir. Yine bu sandıkların 2011 yılına kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi gerekirken çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemelerle bu devir sürekli ertelenmiştir. Bu nedenle de özel sandık emeklilerine de ikramiye ödenmesi mümkün olamamıştır.
Kanun teklifi ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurularak faaliyet gösteren sandıklardan emekli olan vatandaşların da bayram ikramiyesi almalarına olanak sağlanmakta ayrıca enflasyon nedeniyle değer kaybına uğrayan bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL’den 2.000 TL’ye yükseltilmektedir. Ayrıca, enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek için ikramiye tutarının her yıl TÜFE yıllık artış oranı ile güncellenerek ödenmesi amaçlanmıştır.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 
MADDE 1- Madde ile, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurularak faaliyet gösteren sandıklardan emekli olan vatandaşların da bayram ikramiyesi almalarına olanak sağlanmakta ayrıca enflasyon nedeniyle değer kaybına uğrayan bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL’den 2.000 TL’ye yükseltilmektedir. Ayrıca, enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek için ikramiye tutarının her yıl TÜFE yıllık artış oranında güncellenerek ödenmesi öngörülmüştür.

 

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

 

MADDE 1- 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlar ile emekli aylıkları 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklarca ödenenlere, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 2.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Bu tutar, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı TÜFE değerindeki yıllık artış oranı dikkate alınmak suretiyle her yıl yeniden hesaplanır.”