CHP’li Gök’ten Bakan Özer’e ‘Şura’ soruları!

CHP’li Gök’ten Bakan Özer’e ‘Şura’ soruları!
4 Aralık 2021 09:18

Ankara’da 1200 kişilik toplantı salonu bulunan MEB, 20. Milli Eğitim Şurası’nı otelde yaptı. Toplantı, 1 milyon 301 bin liraya mal oldu…

 

 

 

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, Milli Eğitim Şurası için neden 7 yıl beklendiğini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sorarak toplantının neden 5 yıldızlı lüks bir otelde yapıldığını Meclis gündemine taşıdı.

 

 

CHP’li Gök, önergesinde şunları kaydetti:

 

 

“Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlığıyla 7 yıl aradan sonra toplanan Millî Eğitim Şûrası Ankara’da 5 yıldızlı lüks bir otelde gerçekleştirilmiş, açılış toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan şura, eksiklikleri ve düzenlenmesinde yaşanan sorunlar ile tartışmalara konu olmuştur.

 

Şuranın dar bir zaman aralığında planlanmış olması sebebiyle katılımcılara yeterli hazırlık süresinin tanınmaması, içeriğin yeterince kapsamlı olmaması, irdelenmesi gereken konuların şura programına dahil edilmemiş olması başlıca sorunlar olarak öne çıkmakta, eğitim sendikalarından şuraya yalnızca birer temsilci davet edilmesi eğitim politikalarının dar bir çerçeveye sıkıştırılmak istendiğine yönelik eleştirilerin haklılığını pekiştirmektedir.

 

 

 

İlki 1939 yılında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in Başkanlığında gerçekleştirilen Milli Eğitim Şuraları Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim politikalarına yön veren, çocuklarımızın geleceğini aydınlatan çalışmalar olarak tarihi önem taşımaktadır. 20. Millî Eğitim Şûrası sözü geçen hedeflerden uzak bir anlayışla çağdaş dünyanın gereksinimlerine ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına duyarsız, aykırı seslerin duyulmak istenmediği ve eğitim politikalarımızı iktidarın keyfi yönetim anlayışına göre yönlendirmenin aracı olarak düzenlenen bir etkinlik olmaktan öteye geçememiştir.

 

 
Bu bilgiler ışığında:

 
1. Teknoloji ve bilim çağında bütün dünya baş döndürücü bir hızla ilerleme kaydederken 20. Milli Eğitim Şurası’nın düzenlenmesi için 7 yıl beklenmesinin sebeplerini açıklar mısınız?
2. Milli Eğitim Şurasının 5 yıldızlı lüks bir otelde gerçekleştirilmesinin sebeplerini açıklar mısınız? Oteldeki etkinlikler ve şura kapsamında otelde konaklayan misafirler için ödenen veya ödenecek ücretlerin miktarını açıklar mısınız?
3. 20. Milli Eğitim Şurası’nın düzenlenmesi için çalışmalara başlanılan tarihi ve düzenleme komitesinin oluşturulma yöntemini açıklar mısınız?
4. Şura gündeminin ve tartışılacak ana başlıkların seçimleri hangi kriterlere göre yapılmıştır? Şura gündemi için görüş alınan sivil toplum kuruluşlarını açıklar mısınız?
5. Şuraya eğitim sendikalarından yalnızca birer temsilci davet edilmesinin sebeplerini açıklar mısınız?
6. Şuraya katılmayı reddeden sendikalarımızın şuraya ilişkin eleştirilerinin değerlendirilmesi ve önümüzdeki yıllarda düzenlenecek Milli Eğitim Şuraları’nın sözü geçen eleştiriler ışığında şekillendirilmesi düşünülmekte midir?
7. Bir sonraki Milli Eğitim Şurasının hangi tarihte düzenlenmesi düşünülmektedir?