CHP’li Gök’ten Bakan Koca’ya: Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ni neden işlevsizleştirdiniz?

CHP’li Gök’ten Bakan Koca’ya: Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ni neden işlevsizleştirdiniz?
15 Ekim 2021 10:10

Meslek hastalıkları hastaneleri AKP iktidarı tarafından aşamalı olarak etkisizleştirildi. İstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta olmak üzere ülkede toplam 3 tane bulunan meslek hastalıkları hastaneleri artık teşhis koyamaz durumda.

 

 

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara milletvekili Levent Gök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şunları kaydetti:

 

 

Türkiye’deki 3 meslek hastalığı hastanesinden birisi olan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde sadece meslek hastalıkları polikliniğinin hizmet vermesine karar verilmiştir. Meslek hastalıkları polikliniğinde çalışan personel haricindeki tüm çalışanların Mamak Devlet Hastanesi’nde görevlendirilmesi ve meslek hastalıkları poliklinik hizmetleri dışındaki bütün hizmetlerin Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından sunulması kararıyla Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi işlevsizleştirilmiştir.

 

Sağlık uzmanları meslek hastalıklarına ancak multidisipliner(çok branşlı) bir yaklaşım ile tanı koyulabileceğini ifade etmekte, meslek hastanelerinden diğer bölümlerin ayrılmasıyla tanı konmasının zorlaştığını belirtmektedirler. Meslek hastalıklarına poliklinik ortamında, tek branş ve kısıtlı tetkik imkanlarıyla tanı konamamakta, tanı konulamayan hastalar üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Meslek hastanelerinin işlevsizleştirilmesiyle tanı konulabilen meslek hastalığı sayısı azalmakta, emekçilerimizin doğru tanı ve tedavi imkanları ellerinden alınmaktadır. Meslek hastanelerinin meslek hastalığı tanısı koyabilecek imkân ve yeterliliklere kavuşturulması beklenmekte, ülkemizdeki meslek hastalıkları gerçeğini görmezden gelen uygulamalara bir son verilmesi gerekmektedir.

 
Bu bilgiler ışığında:

 
1. Ankara Meslek Hastalıkları hastanesinde yalnızca meslek hastalıkları polikliniğinin hizmet vermesine yönelik kararın gerekçesini açıklar mısınız?
2. Ülkemizde hizmet veren meslek hastanelerinde bulunan poliklinikleri ve uzmanlık dallarını açıklar mısınız?
3. 2002 – 2021 döneminde meslek hastalığı tanısı koyulan yurttaşlarımızın sayısını tanı koyulan hastanelere göre ve yıllık temelde açıklar mısınız?
4. Meslek hastalıklarının tanısı ve tedavisi için ülke genelinde açılması düşünülen sağlık kurum ve kuruluşları ile sözü geçen yapıların vereceği sağlık hizmetlerini açıklar mısınız?
5. Meslek hastalıkları hastanelerinin yeniden meslek hastalığı tanısı koyabilecek imkanlara kavuşturulması düşünülmekte midir?