CHP’li Gökçek: Özel okul öğretmenleri ekonomik kriz karşısında çaresiz

CHP’li Gökçek: Özel okul öğretmenleri ekonomik kriz karşısında çaresiz
14 Mayıs 2024 10:54

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi ile özel okul öğretmenlerinin aldıkları maaşların kamuda görev yapan meslektaşları ile eşitlenmesini talep etti.

 

 

Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi veren CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde özel okullarda görev yapan öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sorunlara değinerek özel okul maaşlarının kamuda görev yapan meslektaşları ile eşitlenmesini talep etti. Günden güne şiddetlenen ekonomik kriz karşısında özel okul öğretmenlerinin çok cüzi maaşlarla istihdam edildiğini belirten CHP’li Ali Gökçek, “Oysa öğretmenlerimiz nitelikli gelecek kuşakların inşası için, toplumsal kalkınmanın hızlı ve sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için büyük rol oynamaktadır. Ancak günümüzde yaşanan ekonomik krizle birlikte öğretmenlerimiz derinleşen bir geçim sıkıntısı içerisine sürüklenmiştir. Özel okul öğretmenlerine ödenecek ücretlerde herhangi bir taban ücret belirlenmediği için özel okullarda öğretmenlere yoksulluk sınırının da altında ücretler teklif edilmektedir. Meclis bir an evvel bu konuda gereğini yapmalı ve geçmişte olduğu gibi bugün de özel okul öğretmenlerinin ücretlerine yönelik bir taban ücret belirlemesine gitmeli” dedi.

 

 

Özel Okul Öğretmenleri İçin ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Gelmeli

 

 

Yıllar içinde özel okul öğretmenlerinin sayısında yaşanan artışa dikkati çeken CHP’li Ali Gökçek, “2022-2023 öğretim yılı verilerine göre, 14.281 özel okulda toplam 179.895 öğretmen görev yapıyor. Son altı yılın verilerine bakıldığında dahi, özel okullarda görev yapan öğretmen sayılarında yaşanan artış açıkça görülüyor. 2017-2018 öğretim yılında 149.457 öğretmen özel okullarda görev yaparken günümüzde özel okulda görev yapan öğretmenlerimizin sayısı 179.895’e kadar çıkmış. Ancak sayıları hızla artan özel okul öğretmenleri taban maaş uygulaması olmadığı için günden güne büyük bir mağduriyetin içine düşmüş durumda.” değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Kademelere Göre Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmen Sayısı
tablo1

Kaynak: MEB, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri

 

 

2014 yılına kadar öğretmenlerin taban maaş korumasına sahip olduğunu hatırlatan CHP’li Ali Gökçek, “Geçmişte 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun ilgili maddesinde “…Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez…” hükmü yer almaktaydı. Bu hüküm özel okul öğretmenlerinin özlük hakları ve maaşları üzerinde koruyucu bir etki yaratmakta idi. İlgili hükmün kaldırılmasıyla birlikte, günden güne, özel okul öğretmenlerinin özlük haklarında ve ücretlerinde ciddi bir düşüş gözlenmektedir. Oysa eğitim hizmetinin temel unsurlarından olan öğretmenlerin ekonomik kaygılardan arındırılması, sundukları hizmeti en yüksek verimle sunabilmeleri adına büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, bir an önce özel eğitim kurumlarında istihdam edilen öğretmenlerin özlük hakları bakımından kamuda görev yapan meslektaşları ile eşitlenmesi için Meclis üzerine düşeni yapmalıdır.” diye konuştu.