CHP’li Gök, kanun teklifi verdi! ‘En düşük emekli aylığı net asgari ücret düzeyine çıkarılsın’

CHP’li Gök, kanun teklifi verdi! ‘En düşük emekli aylığı net asgari ücret düzeyine çıkarılsın’
20 Eylül 2021 07:42

Aylık geliri, asgari geçim standardının veya yasal asgari ücretin altında kalan emekli maaşları Meclis gündemine geldi.

 

 

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, en düşük emekli aylığının ne asgari ücret seviyesine çekilerek ödenmesi için bir kanun teklifi verdi.

 

 

Gök, teklifin gerekçesinde şunları belirtti:

 

 

 

Sosyal Güvenlik Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlükten kaldırılan diğer kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve bu aylıklarla birlikte her ay yapılan toplam ödemeler halen 1.500 liradan az olamamaktadır. Bu tutar emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerine yetmekten oldukça uzaktır.
Asgari ücret aslında bir “asgari geçim ücreti” olarak hesaplanmakta ve bunun üzerinden de vergi ve sigorta gibi kesintiler yapılmaktadır. Bu kesintilerden sonra kalan net asgari ücret çalışanlara asgari bir yaşam sağlamaktan uzaklaşmaktadır. Örneğin 2021 yılı için aylık brüt 3.577,5 lira olarak belirlenen asgari ücret, vergi ve sigorta primleri düşüldükten sonra asgari geçim indirimi hariç net 2.557,59 TL’ye düşmektedir.
Yasa teklifiyle, en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine çıkarılması önerilmektedir. Bu tutar bile emeklilerimize asgari bir geçim sağlamaktan uzak olsa da az da olsa bir nefes almalarını sağlayacaktır.

 

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

 

MADDE 1- 31.5.206 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19’uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “1.500 Türk Lirasından” ibaresi, “22,5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre belirlenen asgari ücretin aylık net tutarından” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür