CHP’li Gök: İthal buğdaya bağımlı hale geldik!

CHP’li Gök: İthal buğdaya bağımlı hale geldik!
9 Ekim 2022 10:41

Bazı firmaların 2020 ve 20 21 yıllarında mevzuatın izin vermemesine rağmen, önceden buğday ithalatı yapmaksızın yurt içindeki kamu tarafından sübvanse edilen buğdayları kullanarak ürün ihracatı yaptıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

 

 

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, “İthal buğdaya bağımlı hale geldik” diyerek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye soru önergesi verdi. CHP’li Gök şunları kaydetti:

 

 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) 2020 ve 2021 yıllarında özellikle ekmek fiyatlarının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla yüksek miktarlarda buğday ithalatı gerçekleştirmiş, ithal buğdayı sübvansiyonlu bir şekilde piyasaya sürerek görev zararına uğramıştır. Bazı firmaların aynı süreçte mevzuata aykırı olmasına rağmen yerli buğday kullanarak ihracat yaptığı, söz konusu ihracatın TMO’nun daha fazla ve pahalı fiyattan buğday ithal etmesine sebep olduğu düşünülmektedir. TMO her firmaya vereceği tahsis buğday miktarını o firmanın bir önceki yıl yurtiçine verilmek üzere un haline getirdiği buğday miktarına göre belirlemektedir. 2021 yılında tahsis yönteminin değiştirilmesinin ardından firmaların yöntemdeki boşluklardan yararlanarak fazla buğday tahsisi aldıkları iddia edilmektedir.

 
Çiftçimize yeterli destek verilmemesi sebebiyle ithal buğdaya bağımlı hale gelen ülkemizde tarım ve gıda politikaları işlememekte, iktidarın ithalat sevdası her seferinde hüsranla sonuçlanmaktadır. Buğday ithalatı politikası alışıldığı üzere kamu zararına yol açmakta, halkımız ucuz gıdaya erişemediği gibi iktidarın yanlış politikalarının bedelini ödemektedir

 
Bu bilgiler ışığında:

 
1. 2020 ve 2021 yıllarında mevzuata aykırı olarak fazladan buğday alan firmaları ve bu firmalara verilen buğday miktarını açıklar mısınız?
2. Mevzuata aykırı olarak fazladan sübvansiyonlu buğday alan firmalara uygulanan yaptırımları açıklar mısınız?
3. 2020 ve 2021 yıllarında mevzuata aykırı olarak firmalara fazladan buğday verilmesi sebebiyle ortaya çıkan buğday açığının kapatılması için yapılan ek ithalatın miktarını ve maliyetini açıklar mısınız? Süreçte meydana gelen kamu zararının boyutunu ve zararın hangi yöntemle telafi edildiğini açıklar mısınız?
4. Mevzuata aykırı işlem yapan firmalara verilen cezaların artırılmasının ülkemizin buğday üretimine ve arzına ilişkin sorunları çözeceğine inanıyor musunuz?
5. Buğday arzına ilişkin sorunların çözülmesi için yerli üretimi güçlendirecek hamleler yapılması düşünülmekte midir?