CHP’li Gök: Enerjide dışa bağımlılığa rağmen ithal kömür ısrarının sebebi ne?

CHP’li Gök: Enerjide dışa bağımlılığa rağmen ithal kömür ısrarının sebebi ne?
5 Ekim 2021 12:15

Bir sene önce 50 dolar seviyesinde olan bir ton ithal kömür fiyatının, şu anda 172-175 dolar bandına ulaşması nedeniyle ithal kömürle çalışan termik santraller üretimlerini durdurmaya başladı.

 

 

2020 Eylül ayında 50 dolar seviyesinde olan bir ton ithal kömür fiyatının, içinde bulunduğumuz ayda 172-175 dolar bandına ulaşması, termik santral tesislerinin yaşadığı sıkıntıların ana nedenini oluşturuyor.

 

 

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, enerjide dışa bağımlılığa rağmen ithal kömürde neden ısrarcı davranıldığını sorarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları kaydetti:

 

 

Enerji emtialarında meydana gelen fiyat artışları ülkemizde ithal kömür ile çalışan enerji santrallerinin maliyet giderlerini çok yüksek oranlarda artırmış, 2020 Eylül ayında ton maliyeti 52 dolar olan ithal kömürün fiyatı 172 dolara yükselmiştir. İthal kömür fiyatının 1 yılda 3.5 kat artması sebebiyle darboğaza giren sektörde çalışan santraller ünitelerinde üretime ara vermeye başlanmıştır. 2003 yılında başlanan ithal kömür ile enerji üretimi küresel piyasalardaki büyük sarsıntı ile sekteye uğramakta, süreçte enerji üretimimizdeki payı yüzde 21’e yükselen ithal kömürdeki fiyat artışlarının Türkiye’de bir enerji krizini tetikleyebileceği öngörülmektedir. Türkiye’nin enerji politikalarını yeni oluşan küresel şartlara uygun olarak güncellemesi gerekmekte, gelişmiş dünya ülkelerinin vazgeçtiği fosil yakıtların enerjideki payının azaltılarak çağdaş enerji üretim yöntemlerine geçiş süreçlerinin hızlandırılması gerekmektedir.
Bu bilgiler ışığında:
1. 2020 ve 2021 yılında ithal kömür ile çalışan enerji santrallerinin kaç ünitesi kapanmış veya üretime ara vermiştir? Süreçte sözü geçen santrallerin enerji üretim kapasitesinde meydana gelen değişiklikleri açıklar mısınız?
2. 2003 – 2021 döneminde ithal kömür ile üretilen enerjinin toplam enerji üretimimizdeki paylarını yıllık temelde açıklar mısınız?
3. 2003 – 2021 döneminde enerji üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen kömüre ödenen ücretleri yıllık temelde açıklar mısınız?
4. İthal hammadde kullanımının yarattığı enerjide dışa bağımlılık ve fosil yakıt kullanımının olumsuz etkilerine rağmen ithal kömür ile enerji üretiminde ısrarcı olunmasının sebeplerini açıklar mısınız?
5. İthal kömür kullanımının enerji üretimindeki payını düşürmek için hangi çalışmalar yürütülmektedir?