CHP’li Gök: Devlet yurtlarından yararlanamayan öğrencilere barınma ve yiyecek desteği sağlanmalı!

CHP’li Gök: Devlet yurtlarından yararlanamayan öğrencilere barınma ve yiyecek desteği sağlanmalı!
24 Eylül 2021 09:14

Öğrenciler yurt sayılarının yetersizliği ve artan kira fiyatları nedeniyle barınma krizi yaşıyor. Ülke genelinde bazı illerde yüzde 50’yi aşan kira artışları, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencileri barınma krizine sürükledi. Bunda, artan fiyatlar kadar öğrenci yurtlarının yetersizliği ve özel yurt fiyatlarının yüksekliği önemli bir rol oynuyor.

 

 

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, devlet yurtlarından yararlanamayan öğrencilere barınma ve yiyecek desteği sağlanması amacıyla bir kanun teklifi verdi.

 

 

Gök, kanun teklifinin gerekçesinde şunları kaydetti:

 

 

Barınma, yükseköğrenim öğrencilerinin karşılaştığı en temel sorunlardan biridir. Ülkemizde üniversitelerin öğrenci sayılarına oranla devlet yurtlarının sayısı yetersiz kalmaktadır. İstatistikler, son dönemde ülkemizde açılan üniversiteler ve kontenjan artışları sonucu yükseköğrenim gören öğrenci sayısının iki katına çıktığını buna karşın aynı dönemde hizmete açılan yurt sayısındaki artışın üçte bir oranında kaldığını göstermektedir. Bu nedenle çoğu öğrenci, devlet yurtlarında kendisine yer bulamadığı için ya özel yurtlara yönelmekte ya da ev kiralamak zorunda kalmaktadır. Ekonomik olarak öğrencileri zorlayan bu seçenekler barınma sorununa çare olmak bir yana yaşanan sorunu daha da derinleştirmektedir. Daha da kötüsü bazı öğrenciler barınma sorunu nedeniyle okullarını bırakmak zorunda kalmaktadır.

 
Farklı şehirlerden, kültürlerden çıkarak üniversite ortamında bir araya geldikleri düşünüldüğünde devlet yurtlarının sosyal olanakları da üniversite öğrencileri bakımından büyük önem taşımaktadır. Üniversite ortamına giren gençler kendisini, ailesinden ve yetiştiği sosyal çevreden uzak yeni bir çevre içinde bulmaktadır. Üniversitede ‘’sağlıklı’’ bir yurt ortamı gençlerimize; sosyalleşme, olgunlaşma, sorumluluk, paylaşma bilinci kazandırmanın yanında, insanları tanıma, onlara güvenmeyi öğrenme, iyiyi ve kötüyü ayırt edebilme, daha ölçülü harcama yapabilme geniş arkadaş çevresine sahip olma, kararlarını özgürce alabilme, topluluk içerisinde hayatını yönetebilme gibi birçok önemli özellik kazandırabilmektedir. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının çözülmesi için devletin bir an önce harekete geçmesi, inşa ederek ya da kiralayarak mevcut yurtların kapasitesini artırması gerekmektedir.

 
351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılması öngörülmüş ancak bu yardım hem vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarından yararlanılması şartı konularak hem de tutar olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyeti ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle mevcut düzenleme devlet tarafından yurt imkanı sağlanamadığı için özel yurtlarda ya da kiralık evlerde barınmak zorunda kalan öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılmasına imkan vermemektedir. Son dönemde özel yurt ücretleri ile konut kiralarında ciddi artışlar yaşandığı dikkate alındığında özel yurtlarda ya da kiralık evlerde barınmak zorunda kalan öğrencilere de barınma ve beslenme yardımı yapılarak maddi destek sağlanması gereği ortaya çıkmıştır.

 
Bu bağlamda kanun teklifi ile, devlet yurtlarından yararlanamadığı için özel yurtlarda ya da kiralık evlerde barınmak zorunda kalan üniversite öğrencilerine de beslenme ve barınma yardımı yapılmasına olanak sağlanmakta ayrıca yapılacak yardımın azami tutarı da, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının %25’ine yükseltilmektedir.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 
MADDE 1- Madde ile, Devlete ait yurtlarda barınma imkanı sağlanamaması nedeniyle özel yurtlarda ya da kiralık evlerde barınmak zorunda kalan yükseköğrenim öğrencilerine beslenme ve barınma yardımı yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca beslenme ve barınma yardımının azami tutarının, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının %25’i olması öngörülmektedir.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

 
MADDE 1- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Devlete ait yurtlarda barınma imkânı sağlanamayan öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılır. Beslenme ve barınma yardımı, ilgili olduğu takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının %25’ini ve yükseköğretim kurumlarının öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla bir öğretim yılında dokuz ayı geçemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.