CHP’li Girgin’den Bakan Varank’a : 3 Aralık’ta vizyon metnimizi takip edin!

CHP’li Girgin’den Bakan Varank’a : 3 Aralık’ta vizyon metnimizi takip edin!
26 Kasım 2022 10:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2023 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyon üyesi olan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, komisyonda yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a kalkınma ajansları ve KOSGEB’i sordu.

 
“Sayın Bakanı, değerli bürokratları ve milletvekillerimizi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralıkta açıklayacağı vizyon metnimizi takip etmeye davet ediyorum. Kalkınma için, sanayi atılımı için, KOBİ devrimi için, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, kurucu felsefemiz ve Atatürk’ün iktisadi anlayışı doğrultusunda, her alanda kendine yeten bir ekonomiyi amaçlayan Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız” diyen Girgin konuşmasında şunları söyledi:

 

 
KALKINMA AJANSININ KAYNAKLARI VALİLİK BÜNYESİNDEKİ KURUMLARA DAHA ÇOK KULLANDIRILIYOR

 
“Sayın Bakan, bölgeler arası projelerin uygulanabilirliği ve daha çok projenin desteklenmesi açısından kalkınma ajanslarının yönetim kurullarında alınan kararların önemi büyüktür. Valiler, büyükşehir belediye başkanları ve ticaret odaları başkanlarının yer aldığı yönetim kurullarında onaylanan projelerin kamu kaynağını kullanabilecek valilik bünyesindeki kurumlara daha çok kullandırıldığını görmekteyiz. Muğla, Denizli ve Aydın illerini ele alırsak uygulanan proje sayıları da düşüyor. 2015 yılında 22 proje uygulanırken bu rakam 19’a kadar düşmüştür.

 
BELEDİYE PROJELERİNE ÖNCELİK VERİLMİYOR

 
Kalkınma ajansları ile belediyelerin koordineli çalışması çok önemliyken belli sorunlar yaşanmaktadır. Sosyal gelişme programı kapsamında, belediyelerin projelerine öncelik verilmemektedir. Bakanlığınıza gelen belediyelerin projelerinin onay şansı azalmaktadır. Güdümlü proje desteği projelerinde belediyeler paydaş olarak görülmemektedir. Ayrıca, ödenen üyelik aidatı ile alınan proje desteklerinin doğru orantılı olmaması sorunlar yaratmaktadır. Bu sorun da giderilmelidir.

 

 
ESNAF KOSGEB DESTEKLERİNDEN YETERİNCE YARARLANAMIYOR

 
KOSGEB desteklerinden, işletmelerin yaklaşık yüzde 97’sini oluşturan esnaf ve sanatkârlar yeterince yararlanamıyor. KOSGEB destekleri, genellikle başvuru sırasına göre karara bağlanmakta ve orta ölçekli işletmeler, sahip oldukları insan kaynağı ve kurumsallaşmış olmaları nedeniyle bu prosedürü kolaylıkla tamamlamaktadırlar. Esnaf ve sanatkârlar ise genellikle bu programlardan yararlanamıyor. Sadece esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı işletmelerin başvurabileceği destek programları hazırlanmalıdır. Kahvehane, çay ocağı, internet kafe ve emlakçı esnafı KOSGEB desteklerinden yararlanamıyor. Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılarak tüm esnaf ve sanatkârlarımızın KOSGEB desteklerinden yararlanabilmesi sağlanmalıdır.

 
ENERJİ ALTYAPI YATIRIMLARINA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ VERİLMELİDİR

 
Sayın Bakan, KOSGEB tarafından 2023 yılı bütçesinde, KOBİ’lerin yapacağı enerji altyapı yatırımlarına düşük faiz kredi desteği verilmesi gerekmektedir. KOBİ’lerin güneş enerji santrali yatırımına yönelmeleri, iklim kriziyle mücadeleyi destekleyecektir. Örneğin, Marmaris’te son on yılın ortalaması göz önüne alındığında, yılın iki yüz seksen dört gününü güneşli geçirirken en uzun ve en kısa gün ışığı sürelerinin ortalaması on iki saat otuz altı dakikadır. Bu imkân değerlendirilmeli ve yatırımlar yaygınlaştırılmalıdır.

 
BELEDİYELER ÜZERİNDEKİ MALİ YÜK HAFİFLETİLMELİDİR

 

 
Sayın Bakan, belediyelerin 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun’a göre bütçe gelirlerinden kalkınma ajanslarına aktarılacak payların oranı binde 5 olarak belirlenmiştir. Bu oranın binde 2 oranına düşürülmesi ve belediyeler üzerindeki mali yükün hafifletilmesi için bir çalışmanız olacak mı?

 

 
KOSGEB ÜZERİNDEN HİBE VE GERİ ÖDEMELİ PROGRAMLAR ARTIRILACAK MI?

 

 
Başta nitelikli eleman desteği olmak üzere yatırıma esas makine ekipman alımlarında KOSGEB üzerinden hibe ve geri ödemeli programlar artırılacak mı? Artan enflasyon ve maliyetlerle başta girişimcilik desteği olmak üzere işletmelerin kullandığı rakamlar yükseltilecek mi? KOSGEB tarafından işletmelere sağlanan destekler çeşitlendirilecek mi?

 

 
AFETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILACAK ALTYAPI ÇALIŞMALARI DESTEK KAPSAMINA ALINMALI

 

 
Son iki yıldır Muğla ekonomisine, doğasına ve turizmine büyük darbe vuran afetlerin önlenmesi ve zararların en aza indirilmesi amacıyla kurumlar tarafından yapılacak altyapı çalışmalarına ve bilinçlendirme faaliyetlerine kaynak ayrılması ve destek programı kapsamına alınması için çalışmanız var mı?

 

 
KOSGEB’e bağlı çalışan uzman personel sayısının artırılması için bir çalışmanız var mı?”