CHP’li Emre, af tartışmalarını Meclis gündemine taşıdı!

CHP’li Emre, af tartışmalarını Meclis gündemine taşıdı!
1 Ekim 2022 12:26

CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre; son günlerde ‘Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı konumundaki MHP üzerinden gündeme getirilen af tartışmalarını, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

 

 

CHP’li Emre, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, AKP’nin izlediği politikaların sorunların kaynağına dönüştüğüne dikkat çekerek, hukuk devletinden git gide uzaklaşıldığını vurguladı. Soru önergesinin gerekçesinde şöyle denildi:

 

 

Milletvekillerinin denetim görevi bile engelleniyor

 

 

“Cumhuriyet tarihimizde çok partili hayata geçilmesinin ardından kesintisiz en uzun süre iktidar şansı elde eden parti konumundaki AKP, izlediği politikalarla bu fırsatı adeta heba etmiş, Cumhuriyetimizin ekonomik ve sosyal boyutta eşit yurttaşlık idealine ağır darbeler vurmuştur. Bu darbelerin başında, güçler ayrılığı ilkesinin çiğnenmesi yoluyla hukuk devletinden uzaklaşılması gelmektedir.

Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının yok edilmesi, yasama organının yürütmenin güdümüne sokulması, düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünün sistematik baskılarla suç sayılması ve bu uygulamaların hukuk eliyle hayata geçirilmesi, geride bıraktığımız 21 yıllık AKP’li dönemde otoriter bir düzenin inşasına yol açılmıştır.

Bu bağlamda yasama faaliyeti kapsamındaki uygulamaların özel olarak vurgulanması gerekmektedir. AKP’li milletvekillerinin formalite gereği altına imza attıkları Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullarda şekillendirilen kanun teklifleri ile istisna olarak öngörülen ‘torba kanun’ düzenlemesinin genel uygulamaya dönüştürülmesinin yanında milletvekillerinin, ‘denetim’ görevleri kapsamında yönelttiği soru önergelerinin büyük çoğunluğunun yanıtsız bırakılması, güçler ayrılığı ilkesinde yaşanan erozyonun bariz karinelerindendir.

Bu soru önergemizin konusu da yaptığımız hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili af düzenlemelerine ilişkin 22 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına verdiğimiz soru önergemiz de ne yazık ki aynı akıbetle karşılaşmış, aradan geçen yaklaşık 2.5 yıla karşın Adalet Bakanlığından hala sorularımıza yanıt iletilmemiştir. Anayasa’mızın 98. Maddesi’ndeki “Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.” açık hükmüne karşın, mezkur tarihli soru önergemiz başta olmak üzere diğer milletvekillerinin de çok sayıda önergesi yanıtsız bırakılmıştır.

AKP’nin, yasama faaliyetlerini niteliksiz kılarak milli iradenin temsil edildiği TBMM’yi fiilen işlemez hale getirme amacı beyhudedir ve hiç kimse, halkın sorunları ve konularının halkın meclisinde konuşulmasını engelleyemeyecektir.”

 

 

İktidarın gündeminde af var mı?

 

 

Son günlerde ‘Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı konumundaki MHP üzerinden af gündemi yaratıldığını vurgulayan ve basına yansıyan haberlerde, yürütülen çalışmanın, ‘devlete karşı işlenen suçlar’ı esas alacağının kaydedildiğini vurgulayan Emre, Adalet Bakanı Bozdağ’a, yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

 

 

“- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren özel ve genel olmak üzere kaç af düzenlemesi kanunlaştırılarak uygulamaya konulmuştur? Bunların kaçı özel, kaçı genel af niteliğindedir ve hangi tarihte yasalaşmıştır?

– Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren hayata geçirilen özel ve genel af düzenlemeleri kapsamında tutuklu ve hükümlü kaç kişi cezaevlerinden tahliye edilmiştir? Tahliye olanların sayısı, af düzenlemelerine göre en yüksekten en düşüğe göre nasıl sıralanmaktadır?

– Son olarak 15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında cezaevlerinden tahliyeler olmuştur. Bu düzenleme kapsamında tahliye olan tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır ve söz konusu kanun yürürlüğe girmeden, 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle ceza ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtı?

– 15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında ceza ve tutukevlerinden tahliye edilen kişilerden kaçı, tahliyelerinin ardından tekrar suç işleyerek tutuklanmıştır?

– İş başındaki 66. Türkiye Hükümetinin gündeminde bir af düzenlemesi var mıdır? Varsa bu düzenlemenin kapsamı nasıldır?

– Anayasa’mızın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 104. Maddesi kapsamındaki “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.” hükmü uyarınca, 16 Eylül 2022 tarihi itibariyle toplam kaç kişinin cezası hafifletilmiş, kaçının cezası kaldırılmıştır? Bunların kaçı kadın, kaçı erkektir? Cezası hafifletilen ya da kaldırılan kişilerin yıllara ve cumhurbaşkanlarına göre dağılımı nasıldır?”