CHP’li Emir’den Bakanlığa yönetmelik tepkisi: Hekimleri RTÜK eliyle susturacaklar!

CHP’li Emir’den Bakanlığa yönetmelik tepkisi: Hekimleri RTÜK eliyle susturacaklar!
1 Ağustos 2023 11:50

Sağlık Bakanlığının, yeni yayınladığı yönetmelikle toplum sağlığına duyarlı hekimleri RTÜK denetimine sokmak istediğine dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “COVID, kızamık gibi salgınlar ve toplum sağlığıyla ilgili halkı uyaran hekimler cezalandırılacak. Bu bilgileri sosyal medyada paylaşanlar da sorumlu tutulacak” dedi. Emir, “Neyin bilimsel, neyin etik olduğuna bakanlık bürokrasisi değil, hekimler karar vermelidir” ifadesini de kullandı.

 

 

 

Sağlık Bakanlığının, hafta sonunda yayınladığı “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında” yönetmeliğini gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Hekimlere reklam yasağı adı altında, toplum sağlığına duyarlı hekimlerin, denetim altına alınması ve cezalandırılması hedefleniyor” uyarısında bulundu.

 

 

HEKİMLERE SOPA GÖSTERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ

 

 

Yeni yönetmelikle sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılmasının yasaklandığını dile getiren Emir, şunları söyledi: “İnsan sağlığını tehlikeye düşüren, tanı ve tedavi sürecini olumsuz olarak etkileyen faaliyetlerin denetim altına alınmasını tabii ki destekleriz. Bu tür denetim ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlar Sağlık Bakanlığının asli görevleri arasındadır. Ancak, Bakanlık reklam yasağı adı altında halk sağlığına duyarlı hekimleri ve meslek örgütlerini susturmak istiyor. Sağlık alanında belirli etik düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz ama fırsattan istifade etmek amacıyla hekimlere sopa gösterilmesini kabul etmiyoruz. Bir düzenleme yapılacaksa bunun bürokratik kurullar yerine mesleki etik kurullara bırakılması daha doğru olur. Neyin bilimsel neyin etik olduğuna bakanlık bürokrasisi değil hekimler karar vermelidir.”

 

 

Yönetmeliğin 5’inci maddesinin a bendine dikkat çeken Emir, şunları söyledi:

 

 

“İlgili maddede, ‘tanıtım ve bilgilendirmelerde, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunludur’ deniyor. Ayrıca b bendinde de ‘Sağlık hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilir’ ifadesi kullanılıyor. Öte yandan h bendinde de ‘Bilimsel terimler, araştırma sonuçları veya bilimsel yayınlardan yapılan alıntı ve istatistiki veriler gerçekte olduklarından farklı sonuçlar doğuracak biçimde sunulamaz’ ifadesine yer verilmiş. Denetim sonucunda uygulanacak yaptırım yetkisi ise Radyo Televizyon ve Üst Kurulu’na (RTÜK) veriliyor.

 

 

COVID SIRASINDA OLSAYDI HEKİMLER CEZALANDIRILACAKTI

 

 

Tüm bu maddeler bize COVID salgını sırasında, Sağlık Bakanlığının toplumdan gizlediği salgına karşı hekimlerin uyarılarını hatırlatıyor. Yani bu yönetmelik, COVID salgını sırasında yürürlükte olsaydı, halkı bilimsel gerçekler ışığında uyaran hekimlerin tümü cezalandırılacaktı. Kendi sunduğu verileri gerçek kabul eden, işine gelmeyen tüm açıklamaların gerçek dışı olduğunu öne süren Bakanlık, bu yönetmelikle hekimleri RTÜK sopasının denetimine sokmak istiyor. Yönetmelikte ayrıca halka da gözdağı veriliyor.

 

 

PAYLAŞIM YAPANLARA DA GÖZDAĞI VERİLİYOR

 

 

Deniyor ki, bu bilgilendirmeleri paylaşanlar da aynı şekilde sorumludur. Söz konusu yönetmelik tamamen hukuka aykırıdır. İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek tanıtım, reklam ve uygulamalarla mücadele edilmek isteniyorsa ilgili maddelerdeki tanımların daha net yapılması ve şüpheye yer bırakılmaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığına çağrımız, yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesi ve sağlık meslek örgütlerinin de görüşü alınmasıdır.”