CHP’li Emir: Bakanlık kurum hekimlerini unuttu!

CHP’li Emir: Bakanlık kurum hekimlerini unuttu!
18 Ağustos 2022 06:29

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde iyileştirme öngören düzenlemede kurum hekimlerinin unutulduğunu ve kurum hekimlerinin mağduriyetinin daha da arttığını belirtti. Emir, aynı işi yapmalarına karşın kadroları farklı kurumlarda bulunan hekimlerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

Sağlık Bakanlığının, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde iyileştirme öngören düzenlemesinin ardından kurum hekimlerinin mağduriyeti bir kez daha gündeme geldi. Düzenlemede kurum hekimlerinin yine unutulduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, mağduriyetin giderilmesi gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. KİT’ler ve mahalli idareler gibi kurumlarda görev yapan hekimlerin özlük hakları açısından farklı statülere tabi olduğunu belirten Emir, “Kurum hekimleri ile Üniversite ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve diğer sağlık birimlerinde aynı unvan ve kıdemde görev yapan hekimler arasında ciddi ücret farklılıkları mevcut” dedi. Emir, şu ifadeleri kullandı:

 

 

EMEKLİLİKLERİNDE DE MAĞDUR EDİLDİLER

 

 

“Kamu hizmetlerinde görev yapmakta olan üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı her derecedeki tedavi ve rehabilitasyon kurumlarında çalışan hekim ve diş hekimleri almakta oldukları aylıkların yanı sıra döner sermaye gelirlerinden de faydalanmakta ve bir kısmı emekli maaşlarına da yansımak kaydıyla ek ödeme almaktadırlar. Kurum Hekimlerinin döner sermaye gibi ek gelirleri yoktur. Mağduriyetin giderilmesi için Tam Gün Yasası olarak bilinen 5947 sayılı yasada değişiklik yapılarak mahalli idareler ile kurum tabipliklerinden çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan hekimlere işyeri hekimliği yapabilme hakkı tanınmış ancak mesai saatleri haricinde 57 saat sınırı getirilmiştir. Ancak 6514 Sayılı Torba Kanun ile aynı madde değiştirilmiş ve bütün kamu hekimlerine işyeri hekimliği yapma hakkı tanınmıştır. Böylelikle mesai saati haricinde işyeri hekimliği uygulaması, mahalli idarelerde ve kurum hekimliklerinde çalışanlar için bir ayrıcalık olmaktan çıkmış ve ayrıca 57 saat olan işyeri hekimliği yapma hakları 30 saate düşürülmüştür. Yapılan düzenlemeler, diğer kamu hekimlerinin emekli maaşlarına da iyileştirme getirirken, kurum hekimleri hem çalışırken hem emekliliklerinde mağdur edilmişlerdir.

 

 

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİNE AYKIRI

 

 

Bu durum Anayasa’nın eşit işe eşit ücret ilkesine aykırıdır. Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında, KİT’lerde, mahalli idarelerde, medikolarda fiilen çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere tabip ve diş tabiplerine; yapmış oldukları hizmetler göz önüne alınarak en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 400’ü oranında ek ödeme yapılmalıdır. Ayrıca, mesai saatleri harici 57 saat işyeri hekimliği yapma yetkisinin tekrar verilmesi de gerekiyor.”

Emir soru önergesinde Sağlık Bakanı Koca’ya şu soruları yöneltti: “Kurum hekimlerinin özlük hakları ve aylıklarının düzeltilmesi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir çalışmanız var mıdır? Aylık otuz saate düşürülen “mesai saati haricinde işyeri hekimliği uygulaması”nın artırılması için bir çalışmanız var mıdır?”