CHP’li Demir: 2024’te finansmana erişim sorunu Kobi’leri zorlayacak!

CHP’li Demir: 2024’te finansmana erişim sorunu Kobi’leri zorlayacak!
30 Aralık 2023 10:20

Cumhuriyet Halk Partisi Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, geçmişte uygulanan yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu olarak yüksek enflasyonist bir sürecin devam edeceğini ve bununla mücadele etmek adına faizlerin yüksek kalacağını belirtti.

 

 

Bu durumun, finansmana erişimi noktasında KOBİ’ler için iflasa varacak sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Genel Başkan Yardımcısı Demir, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

““Ülkemizde toplam istihdamın yaklaşık %70’ini ve cironun %42,5’ini KOBİ’ler sağlamaktadır. İstatistikler, KOBİ’lerin toplam ihracattaki payının %31,6 ve ithalat içindeki payının %15,4 kadar olduğunu ortaya koyarak KOBİ’lerin net ihracata olan katkılarını da gözler önüne sermektedir.

Ekonomimizdeki belirgin KOBİ varlığı açıkça görülmektedir. Maalesef finansmana erişim konusunda bu belirginlik kaybolmakta ve KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin sınırlı olduğu görüşmektedir. Bankacılık sektörü verileri, KOBİ kredi hacminin toplam kredi hacmindeki payının 2023 yılı boyunca %35 dolaylarında olduğunu göstermektedir.

 

 

Ekonomimizin ana omurgasını oluşturan KOBİ’lerin toplam ticari kredi hacmindeki payları sorgulanması gereken bir çelişkidir. Bu çelişki, önümüzdeki yüksek enflasyonlu ve finansman erişimi hem kısıtlı hem de maliyetli olan süreçte büyük bir titizlikle ele alınmalı ve ivedi olarak KOBİ’lerin finansal sağlamlığı temin edilmelidir. Aksi halde geri dönülemeyecek sorunlar ve kayıplar ile karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır. Zira önümüzdeki enflasyonist dönemde KOBİ’lerin günü kurtarmak adına kısa vadeli finansman ihtiyacının artması kaçınılmazdır. Ancak, geçmişte uygulanan yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu olan yüksek enflasyon ile mücadele dahilinde finansman maliyetinin artacağı ve kredi hacminin daralacağı gerçeği de ortada durmaktadır. Bu bağlamda, KOBİ’lerin finansmana erişim ile ilgili yaşayacakları sıkıntıları öngörmek ve buna yönelik çözümler üretmek ekonominin ilk gündem maddelerinden olmalıdır. Buna ek olarak, KOBİ’lerin yüksek faizle finansmana erişmeleri durumunda yaşanabilecek karlılık kayıplarının günün sonunda sermayeyi eritici bir rol oynayabileceği ve KOBİ’lerin iflas riskine maruz kalabileceği de göz önünde tutulmalı, KOBİ’lerin nakit akış planlamasına yardımcı olacak vadeler ve maliyetlerle finansmana erişmelerinin ülke ekonomisi için ACİL olduğu unutulmamalıdır. Halihazırda öz kaynakları yeterince güçlü olmayan KOBİ’lerimizin satışlarındaki vade yapıları, vergi ve sigorta ödemeleri ile tedarik ve ücret ödemeleri gibi unsurların borç ile finanse edildiği gerçeği mutlak surette çözülmesi gereken bir sorundur.

 

Özetle; yüksek enflasyona, pozitif reel faiz politikasına ve %50’nin üzerindeki kredi faizlerine, iç ve dış talepteki daralma ve büyümenin azalması da eklenirse KOBİ’ler; para bulabilirlerse yüksek faizle borçlanacaklar, bulamazlarsa da maalesef iflasa sürükleneceklerdir.”