CHP’li Büyükerşen: Büyükşehir yasası değişmeli, böyle belediyecilik yapılmaz!

CHP’li Büyükerşen: Büyükşehir yasası değişmeli, böyle belediyecilik yapılmaz!
26 Haziran 2023 10:56

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Sözcü’den Saygı Öztürk’e anlattı. Büyükşehirlerin bugünkü hali topal, kanadı kırık ördek gibi. diyen Büyükerşen yeni düzenleme yapılmasını, kamuya olan borçların da bir defalığına affedilmesini istedi.

 

 

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi rektörlüğü yaptı. Açıköğretim Fakültesi’ni kurdu ve kısıtlı olanaklarla uzaktan eğitim verilmesini sağladı. 25 yıldır belediye başkanı olarak Eskişehir’i yönetiyor. Her seçimde oyunu daha da artırıyor. Eskişehir’i farklı bir çehreye büründüren Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Yasası’nın mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor, “Mevcut yasanın yalnız topal ördek değil, aynı zamanda kanadı kırık ördek” olduğunu” belirtiliyor.

Büyükerşen, Büyükşehir Yasası’nın sağlıklı olarak işlemediğini belirtiyor, “Çünkü seçmenler ilçelerde (kırsal kesim dahil) ilçe belediye başkanını, ilçe belediye meclisini, bir de yalnızca Büyükşehir Belediye başkanını seçiyor. Uygulamada Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri için oy vermiyor. Böylece büyükşehir belediyesinde seçilmiş tek unsur başkandan ibaret kalıyor. Çünkü Büyükşehir Belediye Meclisi’ni de alt belediye başkanları ile meclis üyeleri oluşturuyor. Bu çelişik durumun getirdiği sorunlar sürekli karşılaşılan problemlerin ana nedenidir” diyor.

 

 

PLAN İLKELERİNDEN UZAK

 

 

İlçe belediye meclislerinin aldığı kararların yürürlüğe girebilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmesini öngördüğünü hatırlatan Büyükerşen, şunları söylüyor: Oysa büyükşehir meclisinin, alt kademedeki ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinden oluşturulması, sistemin mantığı ile garip bir tezat oluşturuyor. Bunun sakıncaları oldukça büyüktür. Örneğin nazım imar planları büyükşehir meclisinden geçerken, meclisi oluşturan çeşitli partilerden ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri, kendileriyle ilgili konularda, karşılıklı tavizlerle hazırladıkları önergelere (anlaşmalı) oy vermeleri nedeniyle (Sen benim değişiklik önergeme oy ver ben de seninkine…) değiştirdikleri imar planlarını çağdaş uygarlığın gereklerinden ve plan ilkelerinden uzaklaştırdıkları bilinen bir gerçektir.

 

 

TEMSİLDE ADALET YOK

 

 

 

Mevcut sistemde ilçe ve büyükşehir meclis üyeliklerinden birinin istifa veya ölümüyle boşalması durumunda yerine gelecek yedeklerle ilgili maddede de ilçe belediye meclisinden bir üye istifa ettiğinde, Seçim Kurulu’nca o üyenin yerine aynı partiden yedek sırasındaki bir üye gönderilirken, büyükşehirde ise aynı parti üyesi olması koşulu aranmıyor. Büyükerşen temsilde adaletin olmadığını da şu örnekle açıkladı: Temsilde adalet ilkesi gereği, ilçelerden büyükşehire gelen belediye meclis üye sayısı o ilçenin nüfusu ile doğru orantılı olmalıdır. Oysa mevcut uygulamada, temsilde adalet söz konusu değildir. Örneğin Eskişehir’de Odunpazarı ve Tepebaşı Merkez ilçeleri büyükşehir belediye meclisine 16 üye göndermekte ve toplam nüfusları yaklaşık 90.000 civarında olan kırsaldaki diğer on iki ilçe ise 29 üye göndermektedir. Bu durum, nüfusa göre temsilde adaletsiz sonuçlar doğurduğu gibi, demokrasiye de aykırıdır.

 

 

MECLİSİN YAPISI DEĞİŞMELİ

 

 

 

 

İki kademeli meclis sisteminin düzgün işleyebilmesi için yerel seçimlerde bütün şehir seçmenleri tarafından büyükşehir belediyesi başkanı ile birlikte, büyükşehir belediye meclisi üyelerinin de seçiminin yapılmasını öneren Büyükerşen “Büyükşehir Belediye Meclisi’nde sanayi, ticaret, turizm, mimar, mühendis, planlamacı odaları, işçi konfederasyonu, doktorlar birliği ve kent konseylerinin en üst organları tarafından belirlenmiş (parti listelerinden aday gösterilmeyen) birer kontenjan üyesi bulunmalı. Kendileri ile ilgili ortak kararlar alınacağı için ilçe belediye başkanları ile birer meclis üyesi de toplantılara katılmalı. Tam demokrasi böyle olur” görüşünde.