CHP’li Aygun: Birilerinin ceplerini dolduruyorsunuz, milletin cebini ise boşaltıyorsunuz!

CHP’li Aygun: Birilerinin ceplerini dolduruyorsunuz, milletin cebini ise boşaltıyorsunuz!
6 Temmuz 2024 06:33

TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bu torba kanunda Anayasa ve yasalar yine ihlal edilmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın iptal ettiği düzenlemeleri tekrar getiriyoruz. Kişiye özel kanun çıkarıyorsunuz, birilerinin ceplerini dolduruyorsunuz, milletin cebini ise boşaltıyorsunuz yani millete operasyon çekiyorsunuz” tepkisinde bulundu.

 

 

 

CHP’nin 9’uncu maddede geçen “Genel bütçe kapsamındaki idareler ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen tesislerden herhangi bir bedel alınmaz” hükmü ile “Adına üst hakkı tesis edilen yüklenici/görevli şirketten ağaçlandırma bedeli dışında kira dâhil başkaca hiçbir bedel alınmaz” hükmünün metinden çıkarılmasına ilişkin önergesi oylandı.

 

 

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bu torba kanunda Anayasa ve yasalar yine ihlal edilmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın iptal ettiği düzenlemeleri tekrar getiriyoruz. Kişiye özel kanun çıkarıyorsunuz, birilerinin ceplerini dolduruyorsunuz, milletin cebini ise boşaltıyorsunuz yani millete operasyon çekiyorsunuz. Türk atasözü var, hatırlar mısınız, minareyi çalan kılıfına uydurur; işte tam 9’uncu madde bu işe yarıyor, minareyi çaldınız kılıfına uyduruyoruz şu anda. Evet, teklifin en acı maddesi 9’uncu madde. Büyükşehir belediyesi sınırı içinde olan devlet ormanlarındaki otoyollarda yük aktarmak için ve yükleme, boşaltma işlemlerine ait geçici depolar yapmak istiyorsunuz ve buna onay veriliyor; geçici depolama alanlarının kimin yapacağı, hakkın kimlere verileceği, gelirinin kimin alacağı konusunda muallak” ifadelerinde bulundu.

 

 

CHP’nin önergesi oy çokluğuyla reddedildi.

 

 

AK Parti Grubu tarafından, görüşülmekte olan 141 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesiyle 6831 sayılı Kanun’un ek 9’uncu maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkrada yer alan “karayolu sınır çizgisi içinde kalmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her bir tesis için 60 bin metrekareyi geçmemek” ibaresinin ve maddeye eklenen ilk fıkrada yer alan “kaydıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “17’nci madde hükümlerine göre” ibaresinin eklenmesine ilişkin önerge verildi. Önerge kabul edilerek 10. madde üzerine verilen önergelere geçildi.