CHP’li Aydoğan: Burada korumak istediğimiz ‘yalan rüzgârıdır’ diye yazsaydınız ya!

CHP’li Aydoğan: Burada korumak istediğimiz ‘yalan rüzgârıdır’ diye yazsaydınız ya!
7 Ekim 2022 14:09

CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan “Dezenformasyon Yasası” üzerine TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada “Bu kanunla neyi amaçlıyorsunuz? Kanunun gerekçesine yazsaydınız ya, burada korumak istediğimiz kamu düzeni değil “soygun düzeni” diye yazsaydınız ya” diyerek sert tepki gösterdi.

 

 

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, toplumda “Sansür Yasası” olarak da bilinen Basın Kanununda değişikliler içeren kanun teklifinin 6. Maddesi üzerine CHP grubu adına söz aldı. Yapılan değişikliği sert bir biçimde eleştiren Aydoğan, “Peki faşist hukuk nedir bilir misiniz? Faşist hukuk da budur işte, bugün yaptığınız; özgürlükleri yok etmek, istibdat, baskıcılık, sansür, faşist hukuk faşizmin hukuk sistemidir.” dedi.

İktidarın bugünkü tutumunun 18 yüzyıl otoriter yönetimlerine benzeten Aydoğan, “Panoptikon, bütünü gözetlemek demek. “Pan” bütün demek, “optikon” gözetlemek demek. 18’inci yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da hafif hafif sanayileşmeyle birlikte senyörlere vergi ödemek, onlar için üretim yapmak ve askerlik yapmak kadar olan feodal ilişkilerin arkasından üretim ilişkileri değişmeye başlayınca “Bu toplumu nasıl kontrol altına alırız; daha iyi sömürelim ve sesi çıkmasın.” diye geliştirilmiş bir gözetleme kavramı, tamamı gözetleme kavramı. O tarihte Samuel Bentham’dan kaynaklanıyor bu teori, sonra Foucault, o da 20’nci yüzyılda bunu geliştiriyor. Otoriter rejimlerin toplumun tamamını baskı altına alıp gözetlediği ya da gözetlenir hissettirdiği siyasal kavram bu, bugün yaptığınız. Sizin derdiniz ne milletin özgürlükleriyle? “ ifadelerini kullandı.

 

 

MACARİSTAN’DAN DEVŞİRME, ÖZGÜRLÜKLERİ YOK ETME, FAŞİZAN HUKUK ÇALIŞMASINI BU MECLİSE NASIL YAKIŞTIRIYORSUNUZ?

 

 

İktidarı sert sözlerle eleştiren Aydoğan iktidarı şu sözlerle eleştirdi: “Peki faşist hukuk nedir bilir misiniz? Faşist hukuk da budur işte, bugün yaptığınız; özgürlükleri yok etmek, istibdat, baskıcılık, sansür, faşist hukuk faşizmin hukuk sistemidir. Bunu kendimize yakıştırıyor muyuz? “Türkiye’de demokrasi var.” derken, buralarda gürül gürül konuşurken getirdiğiniz “Almanya’daki sistem” diye millete yutturduğunuz, Macaristan’dan devşirme, özgürlükleri yok etme, faşizan hukuk çalışmasını bu Meclise nasıl yakıştırıyorsunuz? Demokrasinin bekçilerine nasıl yakıştırıyorsunuz? Bu halka nasıl giydirmeye çalışıyorsunuz? Duce’nin “Kara Gömlekliler”i vardı, bilirsiniz; Sokaklarda insan avına çıkan. Bu yasayla beraber, herhâlde sizin yaratacağınız “kara gömlekli” kurumlar da milletin avına çıkacak. Müphem kavramlarla beraber, hukukun çoktan reddettiği, bir şekilde, kişinin sübjektif algısı kadar olan kavramlarla beraber kanun düzenliyorsunuz.”

 

 

HUKUKTA KANUNİLİK İLKESİ NEDİR?

 

 

Kendisi de bir hukukçu olan Aydoğan Kanun teklifinin hukuki boyutuna da değindi: “Ben burada hukuk konuşmak isterdim ama -sizinle çok hukuk konuştuk- hukukla alakası olmayan işler yaptığınız için şimdi artık anladığınız dilden konuşmamız gerekiyor. Hukukta kanunilik ilkesi nedir? Suçta ve cezada kanunilik ilkesi nedir? Özgürlüklerin teminat altına alınması değil midir, bireyin teminat altına alınması değil midir, hukuki güvenlik ilkesi değil midir, belirlilik ve bilinebilirlik değil midir? Burada bir dünya müphem kavramla beraber dünya kadar insanı içeri tıkmak için kanun getiriyorsunuz, bize de “Elinizi kaldırın.” diyorsunuz, öyle mi? Daha önce bu tarzda getirdiğiniz kanunlarla bu ülkeyi ne hâle getirdiğinizi görmüyor musunuz?”

 

 

MALUM ŞAHSI LEFKOŞA’YA BÜYÜKELÇİ YAPMIŞSINIZ

 

 

Aydoğan daha önce tartışmalı bir biçimde TBMM’den geçen Bekçi Kanunu ve Baroların bölünmesine neden olan kanunları örnek göstererek şunları ekledi: “Bekçi kanunu geçirdiniz buradan. Size dedik ki: “Bu kanunla beraber sokaklarda terör estireceksiniz.” Ters kelepçe yapan bekçiler geziyor sokaklarda, en son bir avukatı ters kelepçe yaptılar. Yüzünüzün akıyla çıkardığınız kanun bu. Baroları bölmeye kalktınız. Beceriksizsiniz, oradan bir barolar birliği çıkaramadınız ama malum şahsı Lefkoşa’ya Büyükelçi yapmışsınız, tebrik ediyorum, hayırlı olsun. “Döneklerin kadroları hazır.” diyorsunuz herhâlde ama burada dönecek kimse yok, haberiniz yok; olsun. Bundan sonra dönecekler bu tarafa dönecek, orada kalmayacak. Dönekleriniz size hayırlı olsun. Zaten rüşvetçiden büyükelçi yapıyorsunuz, dönekten de yaparsınız.

 

 

CHP’li Aydoğan’ın konuşmasından diğer başlıklar şöyle:

 

BURADA KORUMAK İSTEDİĞİMİZ “YALAN RÜZGÂRIDIR” DİYE YAZSAYDINIZ YA

 

 

“Bu kanunla neyi amaçlıyorsunuz? Kanunun gerekçesine yazsaydınız ya, burada korumak istediğimiz kamu düzeni “soygun düzeni” diye yazsaydınız ya. Burada korumak istediğimiz “yalan rüzgârıdır” diye yazsaydınız ya. Niye yazmadınız gerekçesine? Öyle ulvi kavramlarla bir faşist hukuk normunu, onlarcasını -ben baktım- Anayasa’nın giriş bölümü dâhil 25 maddesine aykırı kanun getirdiniz buraya. Siz Anayasa’ya sadakat yemini etmediniz mi bizimle beraber, neyin kanununu getiriyorsunuz böyle önümüze? Bu kanun, bu kanun Türkiye’de faşizanlaşmanın kurumsal ayaklarının en önemlisidir arkadaşlar.

 

 

BAY KEMAL’İN KADROLARI GELİR, DOĞRU DÜZGÜN KANUN YAPAR SİZE

 

 

Seçim öncesi ülkenin bu kadar sorunu varken irinin, cerahatin aktığı yerde onları görmezden gelen başsavcılarla beraber kurduğunuz tek adam rejiminin daha sürmesi için kanunlarla halkı susturacağınızı zannediyorsunuz. Halk, kanunla susmaz, haberiniz olsun, onu kanunla susturmak isteyenleri sandıkta gömer. İşte bu baskıcı adımlarınız sizin sandıkta gömülmeniz için attığınız adımlardır. Bununla ilgili, döner, bakarsanız, onlarca felsefi yazı vardır. Giderayak yapılan baskıcı düzenlemeler gidenin ömrü kadardır, sanmayın ki bu kanunu parmak hesabıyla geçirirseniz kalır. Bay Kemal’in kadroları gelir, doğru düzgün kanun yapar size.