CHP’li Aydın: Bursa Büyükşehir, halkın cebinden TRT’ye ödediği parayı geri isteyecek mi?

CHP’li Aydın: Bursa Büyükşehir, halkın cebinden TRT’ye ödediği parayı geri isteyecek mi?
5 Aralık 2021 11:06

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a verdiği soru önergesiyle Sayıştay’ın Belediye-Bağlı İdareler 2020 raporunda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin incelemeleri Meclis gündemine taşıdı.

 

 

Mevzuata aykırı olmasına rağmen elektrik faturalarında yer alan TRT payının ödendiğine dikkat çeken Aydın, “Bursa Büyükşehir Belediyesi mevzuata aykırı olarak neden ödeme yapmıştır? Böylesi hata bilgisizlikten mi kaynaklanmaktadır, yoksa TRT’ye kaynak mı aktarılmıştır? Belediye bu parayı TRT’den geri isteyecek midir? Bursa halkının cebinden ne kadar TRT’ye ödeme yapılmıştır?” sorularını yöneltti.

 

 

Erkan Aydın, verdiği önergede rapordaki bazı usulsüzlükleri sıraladı:

 

 

“Belediye Başkanı dışında Temsil Ağırlama Bütçesi’nin kullanıldığı, Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan yerlerde yetkisiz kişilerin otopark hizmeti sunduğu, belediye adına tescilli taşıtların belediyenin envanter kayıtlarında yer almadığı, mevzuata uygun olmamasına rağmen elektrik faturalarında yer alan TRT payının ödendiği, evsel katı atık toplama bedellerinin tahsil yetkisinin su faturaları üzerinden BUSKİ’de olduğu halde, Büyükşehir Meclis Kararı ile bu yetkinin ilçe belediyelerine devredildiği, belediyenin görev ve hizmet alanı ile ilgisi olmayan alanlarda şirket kurduğu ve hesaplarda birçok yanlış kayıtın yapıldığı görüldü.

 

 

“BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDAKİ YERLERDE NEDEN YETKİSİZ KİŞİLER OTOPARK HİZMETİ VERİYOR?”

 

 

Aydın bu kapsamda Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti:

 

 

“Belediyede başkanlık makamına ait Temsil Ağırlama Bütçesinin, bu makam tarafından kullanılması gerekirken; bir-çok şube müdürlüğü bütçesinde tertip açılmak suretiyle kullanıldığı görülmüştür. Neden belediye başkanı dışında Temsil Ağırlama Bütçesi kullanılmıştır? 2018 yılında tasfiye edilip 2020 yılında ikmal inşaatı yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Spor Merkezi İkmal İnşaatı işinde uygulama projeleri bulunmasına rağmen neden birim fiyat teklif alınmıştır? Bazı mal ve hizmet alımlarının, Kanunu’nun temel ilkelerine uyulmadan neden kısımlara bölünmüştür? Neden doğrudan temin yöntemine başvurulmuştur? Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan yerlerde yetkisiz kişilerin otopark hizmeti sunduğu ortaya çıkmıştı. 2020 Yılın da bu hataya neden devam edildi? Belediye yönetimi neden bundan vazgeçmedi? Söz konusu yetkisiz kişiler kimlerdir?

 

 

“BELEDİYENİN HİZMET ALANIYLA İLGİSİ OLMAYAN ALANDA NEDEN ŞİRKET KURULDU?”

 

 

TBMM’de elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması görüşülürken Bursa Büyükşehir Belediyesi mevzuata aykırı olarak neden ödeme yapmıştır? Böylesi hata bilgisizlikten mi kaynaklanmaktadır? Yoksa TRT’ye kaynak mı aktarılmıştır? Belediye bu parayı TRT’den geri isteyecek midir? Bursa halkının cebinden ne kadar TRT’ye ödeme yapılmıştır? Raporda Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazlarında tüketilen elektrik için elektrik tüketim vergisi ödendiği görülmüştür.” denmektedir. Yine mevzuata aykırı neden ödeme yapılmıştır? Belediyenin görev ve hizmet alanıyla ilgisi olmayan alanda neden şirket kurmuştur?”