CHP’den pandemide 6. dalga uyarısı: Önlem alın

CHP’den pandemide 6. dalga uyarısı: Önlem alın
21 Temmuz 2022 09:50

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, korona virüsü vakalarında yaşanan artışların ardından hükümete seslenerek önlemler almasını talep etti, şehirlerarası ve şehiriçi ulaşımda maske zorunluluğu önerdi.

 

 

Korona virüsü vakalarında son dönemde yaşanan artışlar bilim insanlarının çağrılarına da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Covid-19 Danışma Kurulu pandeminin 6’ncı dalga ile sürdüğünü belirterek atılması gereken adımları sıraladı, hükümeti önlem almaya çağırdı.

 

 

Pandeminin henüz sona ermediğini belirten CHP Covid-19 Danışma Kurulu, 20 madde ile önerilerini sıraladı. Covid-19 verilerinin günlük olarak test sayılarını da içerecek şekilde, illere, yaş gruplarına, cinsiyete ve eşlik eden hastalıklara göre açıklanması gerektiğini, şehirlerarası ve şehir içi ulaşımda toplu taşımada maske zorunluluğu getirilmesi gerektiğini belirten CHP’nin önerileri şu şekilde sıralandı:

 

 

-Kamuya açık kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, bu alanlarda çalışanlar ve bulunanlar için maske takmanın önemi vurgulanmalı;

-12 yaşın altındaki çocuklar için (5-11 yaş) ivedi olarak aşı sağlanmalı, isteyen anne/babalar çocuklarına aşı yaptırabilmeli;
-Yurttaşların aşı tedirginliklerini azaltmak için etkili iletişim sağlanmalı, bu konuda bilim insanları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapılmalı;
-Hatırlatma dozlarının ivedi olarak yapılması için aşı kampanyaları düzenlenmeli;

 

 

‘TEST POLİTİKASI DEĞİŞTİRİLMELİ’

 
-Test politikası değiştirilmeli, hastalık bulgusu gösterenlerin yanı sıra risk gruplarında tarama amaçlı testler yapılmalı, bu amaçlı hızlı antijen testleri kullanıma alınmalı;
-Omicrona karşı daha etkili aşıların uygulamaya girebilmesi için girişimde bulunulmalı, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmalı;
-Turkovac aşısının etkinliği ve etkililiğiyle ilgili bilimsel raporlar yayınlanmalı;
-Kamuda ya da özel sektörde çalışanların hasta olması halinde (PCR+) herhangi bir özlük ve/veya mali hak kaybına uğramaksızın izolasyona, temaslılarının karantinaya alınabilmesi için gerekli düzenlemeler ivedi olarak yapılmalı;
-SARS-CoV-2 virüsünün genetik yapısı daha yüksek oranda izlenerek, ülkemizdeki baskın endişe verici varyant ve dağılımı hakkında daha kapsamlı bilgiler elde edilmeli;
-Yurttaşlar bilimsel verilere dayalı olarak düzenli biçimde pandeminin gidişatı konusunda bilgilendirilmelidir.
-Gebelerde aşılamanın güvenli ve etkili olduğu bilimsel veriler ışığında toplumla paylaşılmalı, aşısız gebelerin yol açtığı anne ölümleri önlenmeli;
-Okulların açılacağı dönem salgının sorunlu olabileceği bir zaman dilimi olduğu dikkate alınarak sınıf yoğunluğunun azaltılması için şimdiden planlama yapılmalı;

 

 

‘İNFLUENZA AŞILAMASI İÇİN ŞİMDİDEN PLANLAMA YAPILMALI’

 
-Türkiye’de uygulanan aşıların tamamı için aşı gerçek yaşam verilerine dayanan etkililik sonuçları açıklanmalı, aşılama politikası bu verilere göre düzenlenmeli;
-Sağlık kurumlarındaki hizmetin aksamaması için çalışan sağlığı ve güvenliği tedbirleri en üst düzeyde uygulanmalı ve bu bağlamda sağlık çalışanlarına yönelik semptom ve test takibi yapılmalı;
-Sonbahar dönemi için influenza aşılanması için şimdiden planlama yapılmalı ve aşı temininde bulunulmalı;
-Sağlık kurumlarında maske zorunluluğu yakından izlenmeli, hasta ve yakınlarının maske takması sağlanmalı;
-Kamuya açık alanlarda (Kamu kurumları, AVMler vb.) el antiseptiklerinin kullanımına özen gösterilmeli, kapalı alanlarda maske takmanın önemi vurgulanmalı, isteyenler için maske sağlanmalı;
– Risk grupları yakından izlenmeli, bu bağlamda huzurevleri için etkili önlemler alınmalıdır.