CHP’den doktorlara tam gün engellemesi sorusu

CHP’den doktorlara tam gün engellemesi sorusu
13 Ağustos 2013 11:39

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, kamuoyunda “Tam Gün” olarak bilinen uygulamanın geçerli kılınmasına yönelik olarak yapılan hukuka aykırı düzenlemelerin, yargı tarafından sürekli iptal edildiğini belirterek Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi verdi.

 

 

4ad89ae75d362583ae1f5239332cb13e

 

KHK kapsamında ücretsiz izin alan öğretim üyeleri ve doktorlar, iptal kararının ardından üniversitelerine dönmüş, ancak bazı üniversitelerde kendilerine hasta muayene ve tedavi olanağı verilmediği bildirilmektedir diyen Acar,  “Yeniden muayenehane  açmak isteyen öğretim üyeleri ve doktorlara da sağlık müdürlüklerince  “yasal mevzuatta belirsizlik olduğunu ve yeni bir yasal düzenleme yapılacağı” gibi gerekçelerle bürokratik engeller çıkarıldığı belirtilmektedir”  dedi.

Doktorların, “tam gün” dayatması nedeniyle “hasta tedavi edemez, ameliyat ettikleri hastaları takip edemez, hekimlik mesleğini uygulayamaz” duruma düşürüldüğünü söyleyen CHP’li Acar Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’na şu soruları yöneltti:

 

1-Bugüne kadar “tam gün” uygulaması ile ilgili mevzuatta kaç değişiklik yapılmış, bunlar kaç defa iptal edilmiştir?

 

2-Bugün itibariyle doktorların muayenehane açmalarında bir engel var mıdır? Sağlık müdürlüklerinin “mevzuatta boşluk var”, “yeni düzenleme yapılacak” gibi gerekçelerle bürokratik engel çıkarmalarının, ruhsat vermemelerinin dayanağı nedir? Bütün illerde aynı uygulamamı yapılmıştır? Sorun yalnızca Antalya’da mı yaşanmaktadır?

 

3-Muayenehane açma başvuruları ile ilgili görüş sorma amaçlı olarak sağlık müdürlüklerinden Bakanlığınıza kaç yazı gelmiştir? Bu yazılara ne yanıt verilmektedir? Ruhsat sürecini Bakanlığınız mı engellemektedir? Bu durum hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmakta mıdır? Konunun incelenmesi ya da soruşturulmasını sağlayacak mısınız?

 

4- KHK’nin iptal edilmesinin ardından geri dönen hekimlerin çalışma koşullarında üniversiteler arasında farklı uygulamalar yapılmasının nedeni nedir? Bazı üniversitelerde öğretim üyelerine hasta tedavi olanağı sağlanırken, Akdeniz Üniversitesi’nde verilmemesinin dayanağı nedir? Uygulama birliğinin sağlanması için bir girişimde bulunacak mısınız?

 

5- Öğretim üyelerini, hekimleri çalışamaz, hasta tedavi edemez duruma düşüren mevzuat değişikliklerine bir son verecek misiniz? Hekimlerin çalışma sistemi ile ilgili hekimlerin görüşlerini alacak mısınız?