CHP, 818 milyar Lira zararın hesabını sormak için Meclis araştırması istedi!

CHP, 818 milyar Lira zararın hesabını sormak için Meclis araştırması istedi!
4 Temmuz 2024 05:35

Türkiye Merkez Bankası’nın 2023 yılı bilançosunda açıkladığı 818 milyar TL’lik tarihi zararın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılması için TBMM Başkanlığına önerge veren CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Bu büyük mali kaybın nedenlerinin ve sonuçlarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve sorumluların yargılanması gerektiğini ifade etti.
“Merkez Bankasının 818 milyar liralık tarihi zararı, 85 milyon yurttaşımızdan toplanan vergilerle finanse edilen devletin mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığına dair kaygıları artırmaktadır” diyen Kanko, CHP’li 22 vekilden aldığı imza ile Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

 
“Türkiye Merkez Bankası, ülkemizin ekonomik istikrarını ve para politikasını yönlendiren en önemli kurumlardan biridir. Türkiye Merkez Bankası’nın 2023 yılı bilançosunda açıkladığı 818 milyar TL’lik tarihi zararı, ülkemizin ekonomik istikrarı ve finansal sağlığı açısından ciddi endişeler uyandırmaktadır. Bu büyük mali kaybın nedenlerinin ve sonuçlarının detaylı bir şekilde incelenmesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda büyük bir önem arz etmektedir.
Türkiye ekonomisinin temel direği olan Merkez Bankası’nın bu denli büyük bir zararla karşı karşıya kalması, hem iç hem de dış piyasalar nezdinde ülkemizin finansal güvenilirliğine zarar vermektedir. Bu nedenle, zararın ortaya çıkış nedenlerinin ve hangi ekonomik politikaların bu duruma yol açtığının aydınlatılması gerekmektedir. Aynı zamanda, bu zararın gelecekte benzer durumların yaşanmaması için alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından da önemlidir” dedi.
Bu Devasa Zararı Hiç Kimse Üstlenmiyor!

 
Kanko, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve işlevselliği, ülkenin ekonomik güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Ancak, 818 milyar TL gibi devasa bir zararın sorumluluğunu üstlenen hiçbir kurum yetkilisinin veya başkanının olmaması, kamuoyunda ciddi bir güvensizlik yaratmaktadır. Bu durum, 85 milyon yurttaşımızdan toplanan vergilerle finanse edilen devletin mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığına dair kaygıları artırmaktadır.
Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir araştırma komisyonu kurarak bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele alması gerekmektedir. Araştırma komisyonu, zararın oluşumuna neden olan faktörleri, ilgili kurumların ve yetkililerin sorumluluklarını, alınması gereken önlemleri ve bu sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesi için yapılması gereken düzenlemeleri incelemelidir. Bu sayede, Merkez Bankası’nın mali durumunun iyileştirilmesi ve gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için gerekli adımlar atılabilecektir.

 
Önerilen araştırma komisyonu, Merkez Bankası’nın 2023 yılı zararı ile ilgili tüm detayları kamuoyuna açıklamalı ve hesap verebilirlik ilkesinin gereği olarak sorumluların belirlenmesini sağlamalıdır. Böylece, Türkiye ekonomisinin güvenilirliği yeniden tesis edilebilecek ve yurttaşlarımızın devlet kurumlarına olan güveni pekiştirilecektir.

 
Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Türkiye Merkez Bankası’nın 2023 yılı zararı ile ilgili gerekli araştırmanın yapılarak gerekli önlemlerin alınması ve kamuoyun bilgilendirilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını teklif ederiz” ifadelerini kullandı.

 

 

Meclis Araştırma Önergesine imza atan vekiller:

 

 

Engin ALTAY
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul
Veli AĞBABA
Cumhuriyet Halk Partisi Malatya
Namık TAN
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul
Mustafa ADIGÜZEL
Cumhuriyet Halk Partisi Ordu
İlhami Özcan AYGUN
Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ
Bekir BAŞEVİRGEN
Cumhuriyet Halk Partisi Manisa
Eylem Ertuğ ERTUĞRUL
Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak
Tahsin OCAKLI
Cumhuriyet Halk Partisi Rize
Gökan ZEYBEK
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul
Orhan SARIBAL
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa
Gizem ÖZCAN
Cumhuriyet Halk Partisi Muğla
Nail ÇİLER
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli
Mehmet GÜZELMANSUR
Cumhuriyet Halk Partisi Hatay
Utku ÇAKIRÖZER
Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir
İsmail Atakan ÜNVER
Cumhuriyet Halk Partisi Karaman
Şeref ARPACI
Cumhuriyet Halk Partisi Denizli
Ulaş KARASU
Cumhuriyet Halk Partisi Sivas
Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa
Aysu BANKOĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi Bartın
Sezgin TANRIKULU

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır
Servet MULLAOĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi Hatay
Gamze AKKUŞ İLGEZDİ
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul