Cem Uzan cumhurbaşkanı olmak için Türkiye’ye dönecekmiş!

Cem Uzan cumhurbaşkanı olmak için Türkiye’ye dönecekmiş!
10 Kasım 2019 17:39

Türk basınının önemli gazetecilerinden biri olan Sabahattin Önkibar dünkü ODATV’deki köşesinde ve youtube yayınında Cem Uzan’nın kendisini arayarak 1 saate yakın bir süre konuştuklarını ve 2 ay içinde Türkiye’ye dönerek Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik zemin yaratacağını söylemiş ki anlattıklarını özetle aşağıya alıyorum:

 

 

 

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

 

‘’İki ay içinde ülkeme döneceğim. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir seçenek yaratacağım. İktidara karşı onun üslubu ile mücadele edip demokratik bir çerçevede Türkiye’yi ayağa kaldıracağım. Bundan sonra tek misyonum ve yaşama nedenim, ülkeme ve milletime hizmet. Geçmişte olduğu gibi yine yolumu keserlerse hapse girmekten imtina etmeyeceğim.’’

 

 

 

Sabahattin Önkibar kendisine yaşadığı yargısal sorunları anımsatınca Cem Uzan ‘’Hiçbir sorun yok. Dönüyorum ve aklanacağım. Zaten milletimiz vicdanında bizi hiç mahkum etmedi. Zira bize yapılanın siyasi ve emperyal operasyon olduğu çok net ve toplum bunun farkında…’’demiş.

 

 

Ayrıca Cem uzan bu uzun konuşmanın içinde Sabahattin Önkibar’a bilgisi dahilinde bir konuyu da aktarmış ki bunları özet halinde şöyle sıralayabiliriz

 

 

‘’Mesela Abdullah Gül’ün hangi gerekçeyle Tayyip Erdoğan’a karşı sindiğini ve konuşmadığını!’’

‘’Mesela Ali Babacan’ın neden balon olduğunu!’’

’’Mesela Erkan Mumcu’nun 2007’de hangi gerekçeyle AKP lehine çark ettiğini!’’

‘’Mesela Merkez Bankası ile kamu bankalarının türlü atraksiyonlarını!’’

‘’Mesela Mesut Yılmaz’la Tansu Çiller’in AKP’nin önünü açarak ülkeye verdiği zararları ve çevirdikleri büyük dolapları…’’

 

 

Ayrıca Cem uzan Cumhuriyet değerlerine bağlı merkez parti kuracağını ve bu bağlamda tüm toplumu kucaklayacağını söylemiş.

 

 

Bu bağlamda olmak üzere Cumhuriyet değerlerine bağlı tüm eğilimleri, bu bağlamda ANAP, MHP, DEMOKRAT partilerinin tabanını kucaklayacağını ama toplumun muhafazakar kesimini de karşısına almayacağını da belirtmiş Cem Uzan.

 

 

Öncelikle bir hususu ortaya koyalım, gerek ODATV’deki köşesinde, gerekse video yayınında Sabahattin Önkibar Cem Uzan’ın aleyhinde zerre kadar bir şey yazmamış ve konuşmamış; olayları çıplaklığı ile anlatarak satır aralarını okuduğumuz zaman sitayişle bahsettiğini görüyoruz.

 

 

Benim birebir ne Cem Uzan ve ne de Sabahattin Önkibar’la hiçbir tanışıklığım yoktur.

 

 

Ama eski bir milletvekili ve Tayyip Erdoğan ile AKP’ye karşı çetin bir mücadele vermiş ve şimdi de yazılarıyla bunu yapmaya çalışan biri olarak Cem Uzan’ın ‘’Türkiye’ye dönüp, Cumhurbaşkanlığı yarışına katılarak demokratik bir seçenek oluşturma hedefini’’ değerlendirmek istiyorum.

 

 

Öncelikle belirtelim ki, Sabahattin Önkibar’ın Cem Uzan ile yıllar öncesine dayanan tanışıklığının eski patronu olarak Star yayın grubunda çalışması ve bu bağlamda Star gazetesi Ankara Temsilciliği yapmasıdır ki, onu yakından tanıyan birisi olması hasebiyle iyi biri olduğuna örtülü bir şekilde tanıklık ediyor.

 

 

Şimdi Cem Uzan hakkındaki kendi görüşlerimi özet halinde aktarmak istiyorum.

 

 

03 Kasım 2002 seçimlerinde kurucu il başkanlığı da yapmış birisi olarak ben de milletvekili adayı idim ve seçilmiştim.

 

 

Bu vesileyle o seçim sath-ı mailinde seçime katılan diğer partileri olduğu gibi Cem Uzan ve Genç Parti’yi yakından takip ediyordum.

 

 

O sıralar Cem Uzan hakkında edindiğim en keskin intiba onun yılmayan mücadeleci kişiliği ve teşkilatçılık ruhuydu!

 

 

Cem Uzan gerçekten Genç Parti’yi 3-4 ay gibi kısa sürede hazırlayıp motive ederek bu seçimlerde % 7,25 gibi partisine oy kazandırmıştır ki, Türkiye seçim tarihinde yaşanmamış bir olaydır.

 

 

Cem Uzan gittiği tüm mitinglerde büyük kalabalıklar topluyor ve gerçekten hem cesur, hem de etkileyici konuşmalar yapıyordu.

 

 

Türkiye’de bir demokratik umut havası oluşmuştu.

 

 

Şunu anlamıştık ki, Türk ulusu bu seçimde olmasa bile, daha sonra yapılacak seçimde Genç Parti’yi iktidar, Cem Uzan’ı Başbakan yapacaktı.

 

 

Neden?

 

 

Çünkü 03 Kasım 2002 seçimlerinde % 34,5 oyla iktidara gelen AKP hızla yıpranmaya başlamış, Genç Parti ise atağa geçmiş hatta % 20 oy oranını yakalamıştı.

 

 

Bunun nedenlerine gelince bu seçimden sonra da Cem Uzan daha yüksek bir performansla çalışmaya başlamış ve elindeki başta STAR TV olmak üzere tüm yayın organlarını büyük bir cesaretle kullanıyordu.

 

 

Seçmen bu yayınlardan çok etkileniyordu.

 

 

Çünkü cesurca her şey anlatılıyor ve Cem Uzan’da Anadolu’yu adım adım dolaşıyor, en ücra yerlere gidip oradan canlı televizyon yayınları yapıyordu.

 

 

O kadar cesur atakları vardı ki, o zaman sahibi olduğu Star gazetesinde Tayyip Erdoğan’ın yakın geçmişte Afganistanlı terörist lider Gülbettin Hikmetyar’ın ayaklarının dibinde çömeldiği fotoğrafı yayınlayınca O’nun feleğini şaşırtmıştı!

 

 

İşte yukarıda ‘’Bana siyasi ve emperyal operasyon yapıldı!’’ demesinin altındaki nedenlerden biri budur.

 

 

Emperyal operasyon ise MOTOROLA olayı ile ilgili olarak ABD’nin Tayyip Erdoğan ile eşgüdüm halinde yaptığı operasyondur.

 

 

Böylece bu operasyonlar sonucu Cem Uzan’ın maddi gücünü önemli ölçüde elinden aldılar, yayın organlarının tümüne el koydular.

 

 

Peki Cem Uzan bundan sonra yukarıda sıraladığımız beyanı çerçevesinde başarılı olur mu?

 

 

İfadelerine baktığımız zaman yüksek bir istenç(irade) sergilediği çok açık.

 

 

Örneğin diyor ki ‘’Bundan sonra tek misyonum ve yaşama nedenim, ülkeme ve milletime hizmet.’’

 

 

Yine ‘’Geçmişte olduğu gibi yine yolumu keserlerse hapse girmekten imtina etmem’’ diyor.

 

 

Anlaşılıyor Ki Cem Uzan gerek bilenmiş olarak taşıdığı duygular, gerekse yakın geçmişteki ve devam etmekte olan siyasal figürler ve siyasal olaylar hakkında epeyce bir birikime sahip.

 

 

Şunu çok iyi biliyoruz ki ülkesinden ve ulusundan zorunlu nedenlerle uzun zaman dışarıda yaşayanlar daha bir mücadele duygularına sahiptirler.

 

 

İfadelerine baktığımız zaman Cem Uzan’ın gerçekten biriktirdiği vatan ve millet hasreti, çektiği çileler, yaşadığı süreç içinde Fransa’da Türkiye’yi adım adım takip ederek edindiği bilgiler, biriktirdiği enerji bakımından dolu olduğunu anlamaktayız.

 

 

Elbette Cem Uzan’ın çok haklı olarak Tayyip Erdoğan’a karşı yüksek dozda bir rövanş duygusu taşıdığı ortadadır ve yerden göğe kadar haklıdır.

 

 

Nasrettin Hoca’nın ‘’Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar…’’ fıkrasında olduğu gibi ben Cem Uzan’a hak ve destek veriyorum.

 

 

Çünkü ‘’1 Mart Tezkeresi’’ne o tarihte AKP milletvekili olarak ‘’Ret’’ oyu vermiş birisi olarak ANAP’a geçtikten sonra Tayyip Erdoğan’ın emperyalizmle işbirliği yapıp partimizi seçime sokmayarak biz yurtseverleri siyaset dışı bıraktılar. Bu dehşet verici siyasi entrikalar unuttuğumuz olaylar değildir ve aynı rövanşist duygulara sahibim.

 

 

Erkan Mumcu ve Mehmet Ağar adlı iki demokrasi katilinin neden seçimlere girmeyerek yurtsever aydınları minderin dışına atması ve meydanı Tayyip Erdoğan’a bırakması ile ilgili malumatımız olmakla birlikte yukarıda bahsedildiği şekilde Cem Uzan’ın bu konudaki bilgisini öğrenmeyi çok isterim.

 

 

Cem Uzan açıkladığı şekilde iki ay içinde Türkiye’ye dönerse başarılı olmaması için hiçbir neden yoktur.

 

 

Çünkü köprülerin altından çok sular aktı ve diktatör çok yıprandı ki, gerek iç siyasette gerekse uluslararası zeminde canlanamayacağı bir cenderenin içine girdi.

 

 

Dost olduğu emperyal ülkeler onu savaş savaş ve terörizm suçları ile çeşitli ülkelerdeki küresel boyuttaki dolar ve mal varlığından dolayı çok sıkıştırıyorlar ki çok yakında bunları uluslararası mahkemelerde tatbikata koyacaklardır.

 

 

Milletvekilliği, AKP kurucu il başkanlığı ve ANAVATAN genel başkan yardımcılığı yapmış ve halen siyaseti takip eden birisi olarak Cem Uzan’a ivedilikle ülkesine dönüp çalışmalarına başlamasını öneririm.

 

 

Bir işi başarma ve hedefine ulaştırma ruhunu Cem Uzan’da görüyorum.

 

 

Bu bağlamda olmak üzere partisini yani GENÇ PARTİ’yi merkez ve yurt sathında canlandırıp dipdiri yapması gerekmektedir.

 

 

Canlı parti teşkilatları yurdun her tarafında, en ücra köşelerde bile kendisinin gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayakları olacaktır.

 

 

Cem Uzan’ın şimdiki maddi olanaklarını bilmiyorum ama yurda döndükten sonra etkli bir TV ve gazete kurarsa hedeflerine ulaşmaması için hiçbir neden kalmaz.

 

 

Ülkede demokrasiyi kaldırıp tek adam rejimini getiren, milletin malını yandaş hırsızlarla paylaşıp geri kalanını açlığa mahkum eden, Türk topraklarını işgal bağlamında 18 adamızı Yunanistan’a peşkeş çeken, 6 milyon Suriyeli, 2 milyon Ortadoğu insan çöplüğü ile topraklarımızı 8 milyon yabancı ile doldurup sosyal, kültürel, ekonomik yaşantımızı kirletip ağzımızdan lokmaları alarak bu vahşilere yediren Tayyip Erdoğan’a karşı mücadele edecek herkese tüm yurtsever, Atatürkçü Cumhuriyetçiler gibi yardımcı oluruz.

 

 
Hadi bakalım, seni görelim beyanatın doğrultusunda; yolun açık olsun Cem Bey!

 

 

 

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN Twitter

 

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Türk ordusunu taammüden mahvetti
Tayyip Erdoğan’a karşı tüm muhalefet partileri ortak demokratik milli mücadele başlatmalıdır
Fetö teröristlerine af isteyen ya gafil ya hain ya da kaset korkusu olan şerefsizlerdir!