Bütçe sağlığa değil garanti ödemelerine gitti!

Bütçe sağlığa değil garanti ödemelerine gitti!
25 Eylül 2019 10:06

Sayıştay tarafından hazırlanan 2018 yılı denetim raporları, kamu kaynaklarının yağmalanması ile denetimden kaçırılmasını gözler önüne serdi.

 

Burcu Cansu/ Birgün

 

 

Şehir hastanelerinin muhasebe işlemlerinde birçok sorun olduğunu tespit eden Sayıştay, şirketlere taahhüt edilen garanti ödemesi tutarlarının muhasebeleştirilmediğini ve bilanço dipnotlarında gösterilmediğini açığa çıkardı.

Sağlık Bakanlığı’nın bir yıllık net zararının 1 milyar 772 milyon 475 bin TL olduğu tespit edildi.Denetim sonuçları rapora şöyle yansıdı:

Tamamlanmayan şehir hastaneleri: Yüklenici firmanın yerine getirmeyi taahhüt ettiği yapım işlerinin izlenebilmesi amacıyla girişilen ‘taahhüt tutarları’ uygun bir şekilde muhasebeleştirilmedi.

Taahhüde bağlanan şehir hastanelerinden bazılarına ait taahhüt tutarları kayıt dışı kaldı. Taahhüt işlemlerinin mevzuata uygun şekilde muhasebeleştirilmemesi nedeniyle bilanço gerçeğe uygun tutarları göstermedi.

Hizmete giren şehir hastaneleri: Şehir hastanelerine ait varlık ve yükümlülükler kaydedilmedi. Kira ödemeleri hatalı muhasebeleştirildi ve muhasebe içi envanter işlemleri yapılmadı. Bu da fiili durumu tam ve doğru olarak göstermedi.

Garanti tutarı muhasebeleştirilmedi: Şehir hastaneleri sözleşmelerine ek belirlenen ve idare tarafından görevli şirkete taahhüt edilen garanti tutarlarının muhasebeleştirilmediği ve bilanço dipnotlarında gösterilmediği tespit edildi.

 

 

OLMAYAN TÜP BEBEK BİRİMİ İÇİN GARANTİ BEDELİ

 
Sayıştay’ın şehir hastaneleri ile ilgili diğer tespitleri ise şöyle:

Fiilen şantiye halindeki hastaneler için yer ve bahçe bakım hizmet ödemesi yapıldı.
Şehir hastaneleri sözleşme ve eklerinde belirlenen cins ve sayıda tıbbi cihaz ve ekipmanlar bulunamadı.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde Tüp Bebek Birimi bulunmaması ve hizmet alınmamasına rağmen laboratuvar hizmetleri altında tüp bebek birimi için garanti bedeli ödemesi yapıldı.
Faaliyete geçen bazı şehir hastanelerinde ticari alana ait inşaatlar bitirilmedi.
Kullanım Bedeli ve Hizmet Ödemelerine ilişkin, şirket tarafından ödenmesi gereken damga vergisi idare tarafından üstlenildi.

 

 

AŞILAR DEPODA ÇÜRÜDÜ

 

 

Raporda dikkat çeken bir diğer husus da “Aşı Takip Sistemi” ile ilgili. Aşı Takip Sistemi’nin güvenilir veri üretmemesi nedeniyle aşı ihtiyacının sağlıklı tespit edilemediği, satın alınan aşıların ömrünün dolduğu belirtildi. Sağlık müdürlüklerinin deposunda 11 milyon 332 bin 471 TL değerinde son kullanma süresi biten aşı olduğu tespit edildi. 2018 yılında 808 bin 380 doz PPD (tüberkülin deri testi), 383 bin 60 doz kızamık, 293 bin 793 doz kızamık, kızamıkçık, kabakulak, 42 bin 682 doz mevsimsel grip ve 32 bin 500 doz Hepatit B aşısının il sağlık müdürlüklerinin deposunda kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

 

https://www.birgun.net/haber/butce-sagliga-degil-garanti-odemelerine-gitti-270002