Boris Volfman: “Nar Üretiminde Hedef Zirve”

Boris Volfman: “Nar Üretiminde Hedef Zirve”
28 Şubat 2021 21:28

Adı bilmecelere, eğlencelere konu olan tadı ise herkes tarafından çok sevilen bir meyve nar. Yemesi biraz zor ve meşakkatli olsa da faydaları saymakla bitmiyor. Bu şifalı meyveye ise talep günden güne artıyor. Dünya nar üretiminde 4. Sırada olan Türkiye ise bu pazardan daha çok pay almayı ve üretimde liderliğe oturmayı planlıyor. Henüz nar üretiminde liderliğe ulaşmak için Türkiye’nin çok yolu olsa da planlı ve verimli bir çalışmayla hızla yükselmek mümkün. Türkiye’nin nar üretiminde liderlik için mevcut üretimini üç katına çıkarması gerektiğini belirten Boris Volfman, nar üretimi ve ihracatıyla ilgili detayları paylaştı.

 

 

Narın anavatanı Akdeniz

Nar meyvesi dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilebilse de asıl anavatanın Akdeniz ve Güney Kafkasya bölgesi arasında kalan ülkeler olduğunu söyleyen Boris Volfman, “Bu bölgenin haricinde ABD, Çin, Tayland gibi ülkelerde de yetiştirilmektedir. Böylesi geniş bir coğrafyada yetişen nar meyvesi birçok toplumda geçmişten günümüze şifalı bir meyve olarak anılmakta. Farklı iklim koşullarına kolayca uyum sağlayabilmesi ve dayanıklı olması üretiminin geniş bir coğrafyaya yayılmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor.” dedi.

 

En büyük üretici Hindistan

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) kayıtlarında dünya nar üretimine dair net bir veri yok. Fakat mevcut bilgiler ışığında dünyanın en büyük nar üreticisinin yıllık 1.789.310 ton ile Hindistan olduğunu bildiklerini aktaran Boris Volfman, “Hindistan’ı, 1.000.000 tonluk üretimle İran ve onu da 800.000 ton ile Çin takip ediyor. Türkiye ise dünya nar üretiminde 537.00 ton ile dördüncü sırada yer almaktadır. Yıldan yıla sağlanan artışlar Türkiye’nin yakın vadede olmasa da orta ve uzak vadede dünya nar üretiminde liderliği zorlayacağını gösteriyor. Ayrıca her ne kadar Çin ve Hindistan yüksek oranda nar üretimi yapan ülkeler olsalar da ihracat konusunda pek başarılı sayılmazlar. Çin ve Hindistan’ın yüksek nüfusa sahip olması üretilen narların daha çok iç piyasada tüketilmesine sebep oluyor. Bu sebeple nar ihracatı konusunda Türkiye’nin en önemli rakiplerinden birisi İran olarak görülebilir.” ifadelerini kullandı.

 

Türkiye’de nar üretimi her geçen yıl artıyor

 

Son verilere göre Türkiye’de nar üretimi yaklaşık 300 bin dekarlık bir alanda sürdürüldüğünü ekleyen Boris Volfman, “Bu alanlar içerisinde 13 milyon kadar meyve veren, 2.5 milyon kadar ise meyve vermeyen nar ağacı bulunur. Üretimin artması ve ihracatta yeni rekorlar kırılması için ise üretim alanlarının ve ağaçların sayısının artması gerekiyor. 2014 yılında Türkiye’de 397.335 ton nar üretilirken, 2015 yılında bu rakam 445.750 tona yükselmiştir. 2016 yılında 465.200 ton, 2017 yılında ise 502.606 ton nar üretimi gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı üretim miktarı ise 537.847 tondur. Bu veriler ışığında Türkiye’nin nar ihracatının her geçen yıl arttığı ve üretimde dünya liderliğine bir adım daha yaklaştığı söylenebilir.” dedi.

Türkiye’de en çok nar üretiminin gerçekleştiği şehir ise Antalya olarak göze çarptığını belirten Boris Volfman, “2018 yılında Türkiye’de üretilen narların %23’ü Antalya şehrinde üretildi. İkinci sırada ise %16 ile Muğla ve üçüncü sırada ise %15’lik üretim payı ile Mersin yer alıyor. Nar üretiminde önemli yer kaplayan şehirlere bakıldığında Akdeniz’e kıyısı olan şehirler olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Nar üretim alanı ve meyve veren nar ağacı dağılımında da Antalya, Mersin ve Muğla şehrinin ilk üçte yer aldığını görüyoruz.” şeklinde konuştu.

 

Irak ve Rusya en büyük müşteriler

 

2018 yılı rakamlarına göre en çok nar ihracatının 67.496 ton ile güney komşumuz Irak’a yapıldığını söyleyen Boris Volfman, “Irak’ın hemen ardından ise 46.977 tonluk ihracat ile Rusya geliyor. Gerek Irak gerekse Rusya Türkiye’nin en çok gıda ihracatı yaptığı ülkelerin başında geliyor. 3. Sırada ise 16.778 tonluk ihracat ile Almanya yer alıyor.  Türkiye’de üretilen narların yaklaşık 2/3’ü iç piyasada tüketilirken 1/3’lük kısmı ise ihracat için ayrılıyor. 2018 yılı nar ihracatı geliri ise 114 milyon dolar olarak gerçekleşti.” dedi.