Beyfendi, seçim diye bir şey var!

Beyfendi, seçim diye bir şey var!
15 Aralık 2021 18:00

Önceden hükümete danışmanlık da yapmış olan bir Prof. Dr. İzzet Özgenç baklayı ağzından çıkararak, 13 Aralık’ta ekonomik kriz bu şekilde devam ederse Türkiye’de olağanüstü hal ilan edilmesinin hukuken meşru olduğunu ileri süren bir tweet attı.

 

 

Safile USUL H&H YORUM

 

 

Erdoğan’a çok yakın olduğu bilinen Beyefendi söz konusu tweetinde şöyle diyor…

 

“Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, “AĞIR EKONOMİK BUNALIM” sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir.””

 

 

Beyefendi, Anayasa 119’la uğraşmak işinize geliyor olabilir.

 

 

Ama Anayasa’nın o maddesi demokrasi ve seçim sınırları içerisinde halli mümkün olmayan başka durumlara atfediyor.

 

 

Oysa ülkeler siyasal krizlerden, yani yöneten hükümetin başarısızlıklarından ve/veya yöntemlerinden kaynaklı ekonomik sorunlarda, seçime gidip, yeni bir hükümet seçiyorlar.

 

 

Çünkü, bir ülkede siyasal yönetim kaynaklı bir kriz var ise, yeni bir hükümet gelmeden o sorun çözülmüyor.

 

 

Almanya gibi dünyanın en başarılı siyasal ve ekonomik sistemlerinde bile, hükümetler çok daha küçük çaplı sorunlar nedeniyle değişerek, toplumun önünü açıyorlar.

 

 

Avusturya’da Başbakan “ufacık” bir ilan meselesi yüzünden gitti mesela.

 

 

Ne gıda krizi var ülkesinde, ne başka bir şey.

 

 

Kural ihlali yaptı ve gitti. Hiç de ikilemedi.

 

 

Ki, bizdeki mesele birikmiş yılların, birikmiş siyasal hatalarının kangrenleşmiş sorunları.

 

 

Bunu hemen görmek mümkün. Örneğin Türkiye’de son 5 yılda dövizdeki tüm artışlar dış siyasal krizlerin sonunda gerçekleşti.

 

 

Bir siyasal kriz, ardından yükselen döviz, ardından başka bir kriz, yine yükselen döviz. Bu zincirden çıkamadık ve hep adım adım böyle oldu.

 

 

Bu kriz hep aynı çizgide ilerledi ve artık döviz sapıttı.

 

 

Şimdi, ne yani, bir hükümet peş peşe sistematik siyasi hatalar yapacak, dünyanın elinde oyuncak hale gelecek, sonra da döviz yükselince bir de olağanüstü hal mi ilan edecek…

 

 

Çok ayıp Beyefendi.

 

 

Siz nasıl bir hukukçusunuz?

 

 

Bize bunları yedirmeye çalışmayın, çok ayıp.

 

 

EĞER Kİ….

 

 

Bu, yukarda anlattığım şahsın tweetinde ifşa ettiği düşünce aslında birilerinin kafasında muhtemel bir senaryo olarak zaten var.

 

 

Olağanüstü hal ile bankalardaki döviz hesaplarına el koymak, kur sabitlemek, döviz davranışı sebebiyle ceza hukukunu devreye sokmak vs.

 

 

Ve, dış güçler ülkemizi yıkıyor diye, olağanüstü al ilan edip, seçimleri uzun süre ertelemek.

 

 

Bu yapılabilir mi, olabilir mi?

 

 

Olabilir, ama bir koşulla.

 

 

Mevcut hükümet Türkiye’yi bir ittifak içinde yönetiyor. Bu ittifakta devletin çeşitli kurumları var.

 

 

Onlarla eşgüdümlü gidiyor yani hükümet.

 

 

İşte, devletin fiziksel gücünü taşıyan devlet kurumları buna yanaşırsa, böyle bir şey olabilir.

 

 

Ama devlet içinde, “Evet ama seçim de bir hak ve zorunluluk” tutumu takınılırsa ve seçim yaptırmamanın altyapısının kendilerine ihale edilmesine yanaşmazlarsa, böyle bir durumun olması hemen hemen imkansız.

 

 

Safile USUL Twitter

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Yavaş’ı ittifaktan koparmak istiyorlar
Beklenen indirim geldi
İttifak Yavuz Bey’den daha önemli