‘Beton yollar için araştırmalar hala sürüyor’

‘Beton yollar için araştırmalar hala sürüyor’
6 Ocak 2019 10:05

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, karayollarında onarımı bitmek bilmeyen yolları ve daha dayanıklı olduğu düşünülen beton yol yapımına yönelik sorularını Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yanıtladı.

 

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ”Karayollarında özellikle ulaşım yoğunluğu olan yollarda sık asfalt yenilemeleri ve yol bakımı yapılmakta ve trafik akışı sorun olmasından öte ciddi bir kaynak tüketimi oluşmaktadır. Son on yılda karayollarının birden çok onarım ve asfalt çalışması yaptığı ihale sayısı kaçtır? Ve ne kadar tutar harcama yapılmıştır? Beton yol olarak bu yolların yapılması halinde aynı gider tutarı ve çalışma oluşmakta mıdır? Beton ve asfalt yol mukayesesi gün değil genel kullanım olarak düzenli irdelenerek mi ihaleler yapılmaktadır? Asfalt yanıcılığına göre beton daha avantajlı ve çalışanların sağlığı açısından da daha doğru bir ürün olmasına rağmen neden beton yol yaygınlaştırılmamaktadır? Özellikle iller arası yollarda asfalt maliyetini ve sürekli yenilemeyi düşürecek beton kullanılarak yol yapımına ağırlık verilmesi düşünülmekte midir?” Sorularını Bakana yöneltti.

 

 

TRAFİK ARTTI YOLLAR YENİDEN ELE ALINDI

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sorularını yanıtlayan Bakan Mehmet Cahit Turhan, “Öncelikle sathi kaplamalı olarak yapılan bölünmüş yollarımız daha sonra trafik sayılarının artması sonucu standartlarının yükseltilmesi ve yolun taşıma gücünün arttırılması için Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı olarak yapılmaktadır” dedi.

 

 

Bakan Turhan, “Karayolu elemanlarının (tek yol, bölünmüş yol, kavşak, tünel, viyadük vs.) en ekonomik şekilde işletilmesi, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması, hizmet süresi içinde konfor ve işletme performansının yol kullanıcıları için kabul edilebilir düzeyde tutulmasına yönelik harcamaların makul seviyede tutulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, karayolu ağımızdaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyulan süreler, genel olarak proje ekonomik ömürleri ve öngörüleri doğrultusunda esnek üstyapı tekniğine uygun şekilde gerçekleşmektedir. Öncelikle sathi kaplamalı olarak yapılan bölünmüş yollarımız daha sonra trafik sayılarının artması sonucu standartlarının yükseltilmesi ve yolun taşıma gücünün arttırılması için Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı olarak yapılmaktadır. Bahsedilen yeniden yapım veya onarım çalışmaları yukarıda belirtilen şekilde yolun üst yapı kaplamasının standardının yükseltilmesi, taşıma gücünün artışı ve yolda sürüş konforunun sağlanmasına yönelik çalışmalardır.

 

 

Karayolu üstyapıları, kullanılan malzemelerin niteliklerine göre esnek (asfalt) veya rijit (beton) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu üstyapılar arasında; proje tasarımı, uygulama tekniği, yapım koşulları, bakım/onarım koşulları, çevresel ve iklimsel koşullar, başlangıç maliyetleri, sürdürülebilirlik, konfor gibi birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarının bulunduğu birçok husus bulunmaktadır” dedi.

 

 

BETON YOLLAR

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in beton olarak yolların yapılması halinde aynı gider tutarı ve çalışma oluşmakta mıdır? Beton ve asfalt yol mukayesesi gün değil genel kullanım olarak düzenli irdelenerek mi ihaleler yapılmaktadır? Sorusuna verdiği yanıtta bu konuda yapılan çalışmaları da anlattı. Bakan Turhan, “ülkemiz yollarında kullanılan esnek üstyapılar, uluslararası alanda kabul gören güncel tasarım yöntemlerine uygun olarak tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ülkemizdeki değişik trafik kategorileri, topografık yapı ve iklim farklılıklarını kapsayan muhtelif yollarda beton kaplamalı yol yapımı deneme kesimleri inşa edilerek, beton yolun dayanıklılığı gözlemlenmiş ve buna bağlı olarak görüşlerin netleştirilmesi sağlanmıştır.

 

 

Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılından sonra Afyon – İscehisar Yolunda 2 lan, Hasdal Kavşağı- Kemerburgaz Yolunda 3,5 km, Ordu-Ulubey Devlet Yolunda bor katkılı çimento ile 1 km ve Karamürsel Şehir Geçişinde 1,6 km deneme amaçlı beton yollar yapılmış; bu çalışmalarla beton yol projelendirme ve yapım teknolojileriyle ilgili bilgi birikimi ve tecrübeler arttırılmış, “Beton Yol Kaplamaları Teknik Şartnamesi” hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca ülkemiz koşullarına özgün beton yol tasarım rehberi çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede yayımlanması hedeflenmektedir” dedi

 

 

ARAYIŞ SÜRÜYOR

 

 

Bakan Turhan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularına verdiği yanıtta, Silindirle Sıkıştırılabilir Beton yollar (RCC) gibi Ülkemiz koşulları için daha uygun olabilecek beton yolların geliştirilmesine yönelik teknik araştırma çalışmalarının da devam etmekte olduğunu da ifade etti.

 

 

GÜRER: YOLLARDA ÖNGÖRÜ KAÇ YIL

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, karayollarında bazı bölgelerde sürekli yenileme ve onarım çalışmaları sürdüğünü, bakan yanıtından da bunun bir öngörü eksikliğinden kaynaklandığının izlenimi verildiğini belirtti. Gürer, “Sayın Bakan’ın, “sathi kaplamalı olarak yapılan bölünmüş yollarımız daha sonra trafik sayılarının artması sonucu standartlarının yükseltilmesi ve yolun taşıma gücünün arttırılması için Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı olarak yapılmaktadır. Bahsedilen yeniden yapım çalışmaları yolun üst yapı kaplamasının standardının yükseltilmesi, taşıma gücünün artışı ve yolda sürüş konforunun sağlanmasına yönelik çalışmalardır” ifadesi yollarda plansız çalışmaların bir itirafı gibidir. Duble yollar yapılırken, bu yolda belli bir dönem içinde geçecek araç sayısının olasılık olarak düşünülmemiş olması kabul edilebilir bir durum değildir. Kamu kaynaklarının bu yolla doğru kullanılmadığı görülmektedir. Sürekli onarım işinin başlangıcının doğru planlanmamasının etkisi de böylece ortaya çıkmaktadır. Çok kullanılan yollar için kalıcı ve uzun süre dayanıklı yol yapımları sağlanmalıdır. Beton yollar (RCC) gibi Ülkemiz koşulları için daha uygun olabilecek yolların geliştirilmesine yönelik teknik araştırma çalışmaları da bir an önce sonlanıp sonuca göre bu yönlü çalışmalar da artırılmalıdır” dedi.