Berat gecesi ve fazileti

Berat gecesi ve fazileti
22 Haziran 2013 08:50

Ey Yüce Türk İslam alemi! Yazımızın konusu, Kadir gecesinden sonra en mübarek gecelerimizden olan berat ve bu gecede mü’minlerin nail olacakları ilahi ödüller hakkında olacaktır.

Numan ALADAĞ H&H YORUM

”Hakikat insanlar için, ne kadar acı olsa da hakikatı söyleyin” (Hz. Muhammed S.A.V.)
 
İçinde bulunduğumuz ay Mübarek Şaban ayıdır. Bu ayın onbeşinci gecesi, 23-Haziran-Pazar gününü Pazartesine bağlayan gece, dini günlerimizden biri olan BERAT gecesidir.

BERAT (BERAET), mükelleflerin ödediği vergi karşılığında verilen makbuza ve haksızlığa karşı mahkemenin verdiği karara da denir. Bu itibarla da BERAT gecesi, günahlardan kurtuluş beratının yazıldığı ve müminlere verildiği bir gece demektir.

BERAT gecesi mağfiret gecesidir.  Resul-i Ekrem efendimiz bu geceyi Hz. Ayşe Validemize tanıtırken şöyle buyurmuşlardır:

”Bu gece Şa’banın on beşinci gecesidir. ALLAH-u Teala bu gecede Benikelp kabilesi koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi Cehennem’den azad eder. Fakat bu gecede kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanların, ana ve babalarına isyan edenlerin yüzüne bakmaz. Ve Ancak şu altı kimsenin dualarının kabul olup, sevaplara nail olacaklarını söyleyemem.”

1- Devamlı sarhoşluk yaratan içecekleri içen..
2- Anne-Babaya karşı gelip, saygısızlık eden..
3- Faiz yeme teşebbüsünde bulunup, yiyen..
4- Müslüman kardeşi ile çarpışan.. (Veya arasını açan..)
5- Söz gezdirip dedikodu yaparak ara açan..
6- Zina eden..

Berat gecesinde; Allah-ü Teala şöyle buyurur:

”Benden bir şey dileyen yok mu ki, ona ihsanlar edeyim.. Benden bağışlanmasını dileyen yok mu ki, onu bağışlayayım.. Benden rızık isteyen yok mu ki, rızkını artırayım.. Yok mudur dert ve musibete duçar (düşen) olan, şifasını verelim..”
  Güneş doğuncaya kadar, Yüce Hakkın bu hitabı devam eder..
 
O zaman Yüce Türk İslam alemi olarak, bu ilahi sese kulak vermeli ve bu gibi mübarek günlerin fırsatlarından yeterince faydalanmasını bilmeliyiz. Bu mübarek gecelerde akraba, eş, dost ve komşularımızı ziyaret edip dualarını almalıyız. Fakirlere, yoksullara ve çocuklara, tasarrufumuzda ki imkanlar dahilinde elimizi uzatmalıyız. Hakkın rahmetine kavuşmuş yakınlarımızın ve Vatan şehitlerinin ruhlarını şad etmeliyiz. Uzaklarda olan yakınlarımızla iletişim kurarak sevgi ve duygularımızı anlatıp, saadet ve selametleri için yalvarmak, Türk İslam kültürünün vazgeçilmez en güzel davranışlarıdır.

Yüce Türk İslam alemi olarak; bu mübarek gecede yaptığımız ibadet ve duaların, din tacirliğe dönüştürülmeden sadakatle, böyle yaptığımız takdirde geceyi ihya etmiş ve ALLAH’ın rahmetine, af ve mağfiretine mazhar olmuş oluruz. Ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast etmek isteyen iç ve dış mihrakların tuzak ve oyunlarını ALLAH’ın izniyle bozmuş oluruz. Türküm ve samimiyetle Müslümanım diyene de bu yakışır.
  
Görülüyor ki, ALLAH-ü Teala bu gecede İnsan Kalp ve kalbi ile kendisine yönelenleri ve kendisinden bağışlanmalarını isteyenleri affına mazhar buyurmaktadır. Yeter ki Mü’min, tam bir gönül (samimi) bağlantısı ile O’na yönelmiş olsun.

Ramazanı şerifin müjdecisi olan bu mübarek gecenin kadrini bilip de, nefsine kilit vurup, biraz da ahiret kazancı temin etmek için çalışanlara ne mutlu. Ne yazık ki böyle hayırlı günlerde, gaflet uykularından halen uyanmamış olanlara. ”Esirgeyenlerin en merhametlisi olan Cenab-ı ALLAH, Berat gecesinde kullarına lütuf ve keremi ile tecelli eder; Mü’minlerin günahlarına af buyurur. Kafirlere mühlet verir, haset ve kin sahiplerini o huylarından vaz geçinceye kadar cezalandırmaz.” buyurmuşladır.
   
 
Hz. Ömer ra.’ın duası ile yazımıza son vermiş olalım:

OKUNUŞU: Allahümme in künte ketepte ismi şekiyyen fi divanil eşkıyai femhuhu vektubni fi divanis süedai ve in künte ketepte ismi saiden fi divanis süedai fesbüthü fe inneke kulte fi kitabikel kerimi yemhullahü ma yeşaü ve yusbitu ve indehu ümmül kitab.’

MEAL-İ ŞERİFİ: Ya Rab! Adımı saidler arasına yazmışsan onu sabit kıl. Şakiler arasında yazmışsan mahvet. Zira Sana göre bir güçlük yoktur. Sen dilediğini mahv ve isbat edersin, Elinde ümmül kitab var.
 
Günahlardan arınmamız için uzak duracağımız faaliyetler:

Yüce Türk İslam alemi olarak! Günahlarımızı azaltmak istiyorsak, siyasi parti liderlerine, sosyal dilim kuruluş (Sivil toplum) yetkililerine, Anne-Baba ve öğretmelerimize büyük görevler düşüyor. Neden siyasi parti liderlerine görev düşüyor? Liderler teşkilatlarında Haram ve Yüz kızartıcı faaliyeti olanları barındırmamalıdır. Kamuoyuna haram faaliyetlerden uzak ve beş vakit namaz kılar havasını verip, idarecilik (İcraat) faaliyetlerinde de haksızlık ve haksızlığa endeksli kazanç elde eden, seçilmiş ve atanmış haramzadelere (idareciler) de dikkat etmelidirler. Cüzdan muhasebesine odaklananların Türk kamuoyunun yüz karasıdır. Saygıdeğer parti genel başkanları yerel yönetimlere aday olacakların cüzdan muhasebesi kültürüne haiz adaylara yer vermeyip, ahiret kazancı için sadakatle çalışanlara yer verirlerse o liderlere ne mutlu.

Türkiye de ağaçlar meyve vermeye başladığı zaman, sanayi ötesi toplum ülkeleri tarafından dalları budanıyor, ağaçlar kurumaya başladığı zaman da geçici memnuniyetlikle suluyorlar. Sanayi ötesi toplum ülkeleri şimdiden stratejik bölgelerden seçimi kazanacak adaylara seçilebilmesi için, seçim borsasının açılışını başlatmışlar. Jet hızı ile seçim borsasında oynayanların peşinde koşanların veremeyecekleri taviz yoktur. Çünkü menfaatler müşterektir! Sanayi ötesi toplum ülkeleri, bu yetmiyormuş gibi, ayrıca Yüce Türk İslam aleminin günah işlemesine de vesile oluyorlar. O zaman din tacirliği yapmıyorsak ve bilmeyerek işlediğimiz günahların affı için, Cenab-ı ALLAH’tan dualarımızın kabulünü istiyorsak, haram faaliyetlere bulaşmamalıyız. Boşuna dememişler Dua ile ders geçilmez, atasözü ne kadar isabetlidir!
 
Türkiye’nin bugün yaşadığı iç ve dış, siyasi ve ekonomik sıkıntıların başında, jet hızı ile zengin olma hevesinde olanların, verdiği tavizlere endeksli olduğunun farkında mıyız? Türkiye’de ALLAH’ın haram kıldığı faaliyetlerin ve günah işleme teşebbüslerinin azalması için tek çözüm yolu, hükümetin ilgili kurum yetkililerinin koordinasyonu ile, kara paranın sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ile olur. Kara para ile mücadele edilmediği müddetçe, hodri meydan diyorum! ALLAH korusun, Türkiye  her zaman sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını unutmayalım. Ayrıca günah işleme çemberimiz genişler hem de, Yüce Türk İslam aleminin bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyen ihanet şebekelerinin işini kolaylaşmış olur. Eğer kara para ile mücadele yasası (kanunu) varsa niye uygulanmıyor diye, TBMM’deki muhalefet partilerinin hükümeti uyarması gerekmez mi? Eğer muhalefet partileri bu konuda hükümeti uyarırlarsa, hem Türk güvenlik kuvvetlerinin, hem de adli mercilerin yükü hafiflemiş olur.
 
Kasıtlı olarak devlet malını (haksız kazanç elde edenlerin) yiyenlerin Cenab-ı ALLAH, bu aziz mübarek günlerin yüz suyu hürmetine müstehakını versin inşallah. Amin. Bilmeyerek günah işleyenleri de ALLAH ıslah etsin.
 
Yüce Türk İslam aleminin, mübarek Berat gecesini tebrik eder. Cenab-ı ALLAH, bu mübarek gecede yaptığımız ibadet ve duaları kabul, günahlarımızı affetsin inşallah.

Berat gecesinin yüz suyu hürmetine, Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve nesli tükenmiş Müslümanları rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara şifa-i şerifler dileriz.
 
ÖZDEYİŞLER:

1-Samimiyetin dili yoktur, o gözlerden anlaşılır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

2-Düşüncesinin ana dokusunu değiştirmeyen, gerçeği hiç bir zaman değiştiremez. O  nedenle hiç ilerleyemez. (Enver SEDAT)

3-Biz kendi elimizle teslim etmedikçe, onlar öz saygımızı alamazlar. (Mahatma GANDİ)

4-ALLAH’tan korkmak, onun yasakladığı faaliyetleri yapmamaktır. (Numan Aladağ)

5-Parayla mal mülk satın alabilirsiniz, haksız kazanç elde edip kararan sayfalarınızı beyazlaştırmazsınız. (Numan Aladağ)

6-Ufak bir hatanın cezasını, kıyamete kadar çekersin. (Lev Tolstoy)

7-İnsana mal neye lazım, lazım olan iyi huydur; böyle olan insan, gerekirse, bütün iyi şeyleri elde eder. (At-Toldi’nin arıtılmış sözleri)


Yazarın Son Yazıları:
Kadir Gecesi’nde melekler ordusu bizimle
Ramazan-ı Şerif’te açılan rahmet kapıları
Çanakkale Zaferi’nde Ruhumuz ve Anzaklar