Berat Gecesi büyük bir fırsattır

Berat Gecesi büyük bir fırsattır
6 Nisan 2020 13:01

Değerli okuyucularımız, Halkın Habercisi ailesi olarak, Mübarek Beraat Kandilinizi tebrik eder. Cenab-ı Allah, bizleri böyle mübarek günlerden mahrum etmeyen kullarından eylesin. Cenab-ı Allah bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine insanları, Koronavirüs salgınından korusun.

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

Af ve mağfiret gecesi olan “Berat Kandili”’ni idrak edeceğiz. Cenab-ı Allah İslam Dünyasını, böyle mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine, birlik-beraberlikten ayırmayan kullarından eylesin. AMİN

Değerli okuyucularımız,

Cenab-ı Allah’ın emirleri, Kur’an-ı Kerim’de tebliğ edildi. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat kandili olarak anılır. 07 Nisan Salı günü Berat gecesidir.

İslam aleminde ”LEYLE-İ BERAT” olarak şöhret bulmuştur. Bu geceye ayrıca ”LEYLE-İ MÜBAREK”, ”LEYLE-İ RAHMET”, LEYLE-İ SAK”, LEYLE-İ FERMAN” gibi isimler verilmiştir. Manaları düşünülürse, bu isimlerin hepsi de bu gecenin Mübarek bir gece olduğuna işaret etmektedir.

Berat; Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan, insan ruhuna ızdırab ve azap veren sıkıntılardan kurtulmaktır. Fakat bu kurtuluş, unutulmamalıdır ki, yalnız Cenab-ı Allah’ın has kullarına, Allah’a gönül bağı ile bağışlanmışlara, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e sevgi perçini ile kenetlenmişlere, Müslümanlara mahsustur.

Berat Gecesi başta olmak üzere, yılın 12 ayı her gün 15 defa Ali-İmran Suresi: Ayet 18-19’u okursa, Cenab-ı Hak o kişiye hesapsız rızık verir. Helal rızık isteyen, mutlaka bu iki ayeti okusun.

Ali-İmran Suresi/18: “Şehidallahu ennehu la ilahe illa hü velmelaiketü ve ulul ilmi kaimen bil-kıst. La ilahe illa hüvel-azizül-hakim.

Ali-İmran Suresi/19- İnneddine indallahil İslam. Ve mehtelefellezine ütül-kitabe illa min ba’di ma caehumül ilmü bağyen beynehüm ve men yekfur bi ayatillahi feinnallahe seriül hisab”

 

 

BERAT GECESİNİN ÖZELLİKLERİ

 

 

1- Dünya aleminin mali yılbaşısıdır.

2- Dünya aleminde yaşayan her canlı varlıkların rızık ve ecelleri bu ayda taksim ve tayin olunur.

3- Her insanın temize çıkma defteri doldurulur ve Cenab-ı Hakk’a arz olunur.

4- Kulluk imtihanında başarı kazananlara Berat (Cehennem azabından kurtuluş fermanı) verilir.

 

MUHTEREM MÜSLÜMANLAR!

 

”Şaban ayının yarısı oldu mu o geceyi ibadetle ihya edin. Gündüz de Oruç tutun. Çünkü Cenab-ı Allah o akşam, grup vakti dünya semasına tecelli eder ve şöyle der:

”İstiğfar eden var mı ki? Onu affedeyim.”

”Rızık isteyen var mı ki? Ona rızık vereyim.”

”Bir hastalığa yakalanan var mı ki? ona afiyet vereyim. Var mı ki, var mı ki?.. diye ta sabaha kadar devam eder.”

Berat gecesinde, kaza namazlarına yer verin ve Cenab-ı Allah’a şöyle yalvarın:

”Allah’ım, bize hem dünyada hem de ahirette daima iyilikler ver. Bizi azabından esirge.

Allah’ım, biz İslama davet sesi işittik, ona kulak verdik, onu bütün kalbibimizle kalbimizle kabul ettik. Bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla.

Allah’ım, bizi affet. Allah’ım bize bol rızık ver. Allah’ım, bizi dünyada ve ahirette mahzun ve mahçub etme.

Allah’ım, kıyamet gününde yüz kızartıcı günahlarımızı yüzümüze vurma.

Allah’ım, İslam aleminin içinde bulunduğu şu gecenin bereket ve rahmetini ihsan eyle.

Allah’ım, azabından affına, gadabından rızana sığınıyoruz. Senden yine sana iltica ediyoruz. günahlarımızı bağışla yarabbi.” diye dua etmeliyiz.

 

SEYYİD’ÜL İSTİĞFAR DUASI:

 

”Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halekteni ve ena abduke ve ena ala ahdike ve va’dike mesteta’tü eüzü bike min şerri ma sana’tü ebu leke bi ni’metike aleyye ve ebu bi zenbi fağfirli zunubi feinnehu la yağfiruzzunube illa ente birahmetike ya erhamerrahimin.”

Manası: Resul-ü Ekrem Efendimiz: ”Her kim Seyyidül istiğfar duası’nın sevap ve faziletine kalben inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölür ise, o kimse ehli Cennet camiasındandır. Gece okur da sabah olmadan ölür ise, yine ehli Cennet zümresindendir.” buyurmuşlardır.

Evliyaullahtan İbn-i Cevzi’ye: ”Tespih mi? Yoksa istiğfar mı efdaldır?” diye sormuşlar.

Şu cevabı vermiş: ”Kirli elbise, kokudan ziyade sabuna muhtaçtır.”

Muhterem Mü’minler!

Berat gecesinde, Kur’an okumasını bilenler üç Yasin-i şerif okusun. Bilmeyenler, Türkçesini veya internette de okuyabilirler.

Birinci okunuşunda, Allah’a inanan kullarından olmak niyetiyle okunacaktır.

İkinci defa okunurken, hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacaktır.

Üçüncü defa okunurken, kaza, bela’dan emin olup helal ve hayırlı rızık için okunacaktır.

 

Değerli okuyucularımız,

 

Bu Mübarek Geceden faydalanma fırsatını kaçırmayalım. Kabristanlıkları Koroonavirüs salgını münasebetiyle ziyaret etme imkanımız yoktur.

Erzurumlu hafız Abdullah Aldır hoca diyor ki: “Mezarlıklarda yapacağımız ibadetlerin aynısını evde de yapabiliriz.” Kendi bilgimiz dahilinde Kur’an-ı Kerimden, Sure ve ayetler okuyup, mezarlıklarda olanların, Atalarımızın ve Ay-yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı için hayatlarını feda eden cümle Vatan şehitlerinin de Ruhlarına bağışlayıp dua edelim.

Ayrıca akraba, yaşlı komşu, hastaları, ziyaret imkanı Koronavirüs salgını sebebiyle imkan yok. O zaman, telefonla iletişim kurarak saygı ve sevginizi bildirin. Berat gecesinde, yardıma muhtaçlara yardım etmeyi de unutmayalım.

NOT: Böyle mübarek gün ve gecelerde, ilk önce akraba, komşu, dostlara ve yardıma ihtiyacı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yardım ediniz.

Hindistan da, ünlü Hafız ve Türk asıllı Mevlevi Seyyid Asaf Ali hoca diyor ki: “Kim gece uyandığı zaman bu duaları okursa Cenab-ı Hakk ne hacet dilerse ihsan eder”

Dua 1- “La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu, lehül’mülkü ve lehül’hamdü ve hüve ala kulli şey’in kadir.”

Dua 2- “Subhanellahi velhamdulillahi velailahe illelahu vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyül azim.”

Böyle mübarek günlerden faydalanıp af olmamıza vesile olacak hayırlı işlerle zamanımızı değerlendirelim. Daima sadakat ve samimiyet ahlakına nail olalım ki, Cenab-ı Allah yaptığımız ibadet ve duaları kabul etsin.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa kemal Atatürk, Kur’an-ı Kerim hakkında ne diyor: ”Kur’an okumasını bilenler önde, bilmeyenler ise Kelime-i Şahadet getirerek arkada yürüdüler. Çanakkale Zaferini bunun yüzüsuyu hürmetine kazandık. İşte Türk Askerinde ki ruh ve iman kuvveti budur.” diye topluma seslenmiştir.

Cenab-ı Allah, yaptığınız ibadet ve duaları kabul etsin. Berat Kandiliniz Mübarek olsun. Allah tekrarını nasip etsin.

Cenab-ı Allah, Türk İslam Dünyasını, Fetö gibi dini siyasete alet eden riyakar münafıkların şerrinden korusun ve onlara fırsat vermesin.

Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının göklerde dalgalanması uğruna hayatlarını feda eden cümle vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, cümle atalarımızı, bütün Mü’min ve Mü’minata okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaları nasip etsin.

Cümle Türk İslam Dünyasını, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şefaat-i alilerine nail eyleyip Cennetini ve cemalini bizlere nasip ve müyesser kılsın. Hastalara şifa, dertlilere deva borçlulara edalar ihsan eylesin.

Kaynakça:

Diyanet İşleri Başkanlığı 207 nolu yayın1982

Hindistan İslam araştırma enstütüsü eski başkanı, Türk asıllı Mevlevi Hafız Seyyid Asaf Ali

Erzurum’lu Hafız Abdullah Aldır hoca ( Din Görevlisi)

 

 

 

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Öğretmen üretimin rehberidir
Tatlı patatesle tanışın
Bu 10 Kasım, onu anlamaya çalışalım!