Bayram oruçlunun mükafat günüdür!

Bayram oruçlunun mükafat günüdür!
1 Mayıs 2022 14:58

Halkın Habercisi ailesi olarak, Cümle Türk İslam dünyasının, Mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder. Cenab-ı Allah tekrarını nasip etsin. Amin Ramazan Bayramı, bağışlanmış olmanın bir sevinç işaretidir. Bu bağışlama müjdesini insanlara melekler veriyor.

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

Sa’d bin Evs El Ensari anlatıyor: Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştu:

 
“Ramazan Bayramı sabahı melekler yollara dökülür ve şöyle seslenirler:

 
“Ey İslam Dünyası! Keremi bol Rabbinizin rahmetine koşunuz. O, bol iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükafatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve emri yerine getirdiniz. Gündüz Oruç tutmakla emrolundunuz, Orucu tuttunuz ve Rabbinize itaat ediniz, mükafatınızı alınız.”
Dünyada en büyük saadet, Allah’a kul olabilmektir. Bu bahtiyarlığa ermiş olanlar, kulluk görevlerini ifasında en büyük saadeti duyarlar.

Cenab-ı Allah, cümle İslam dünyasına rahmet buyursun ve Türk İslam dünyasını da feyizlerinden yararlandırsın. (Amin..)

“İçinizde; insanları hayra çağıran, iyiliği emredecek, kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir.” Kur’an-ı Kerim-Ali İmran Suresi, Ayet 104

Cenab-ı Allah’ın emrettiği namazı kılarken, tekbirle başlar ve tekbirle devam eder.

 

 

Cenab-ı Allah’a hamd olsun..
Bol sevap verir; vereceği ecri mükemmel verir.
Gece karanlığını yaratandır; tanyeri nuru ile onu siler.
İlim olarak, gözlerin hainliğini bilir; keza sinelerde gizli kalanı da..
İnsanın bilip kavrayamadığını Cenab-ı Allah bilir..
Cenab-ı Allah nefse hatıra olarak gelen şekillerden, fikre düşen şeylerden yana yücedir.

Verdiği rızkı ve kısmeti, aralıksız göndermektedir. Ne kum içindeki karıncayı, ne de yuvasındaki yavruyu unutmaktadır.

 

 

Zengin eder, fakir eder.

 
Acıktırır, doyurur..
Doyurur, doyurmaz..
Zenginliğin ve fakirliğin vukuu, Cenab-ı Allah’ın iradesi ile olmaktadır.
Cenab-ı Allah görür ve karadaki karıncanın ayağı ondan saklanamaz..
Cenab-ı Allah işitir. Maddi-manevi darda kalmışın duası; Cenab-ı Allah’dan uzaklaşamaz.
Cenab-ı Allah kudret sahibidir. Bu kudretinde, ne bir yardımcıya, ne de ianeye (Yardım’a) muhtaçtır.
Cenab-ı Allah, bize bir özellik verdi ki, Ramazan ayı oruçtur. Bu özellik, bizi sair (diğer) ümmetlerden ayırır.
Bu oruçla oruç tutanların günahları yıkanır; tıpkı temiz yağmur suyu ile elbiselerin yıkanıp pak olduğu gibi..
Cenab-ı Allah’a hamd olsun; çünkü İslam dünyasına Ramazan ayı orucunu tamamlamayı nasip etti; bayramı bize ihsan eyledi..

 

 

Allah’a hamd ederim; bunun için sayılı bitiş yoktur.

Allah’a şükrederim; öyle bir şükür ki, ondan gelen yardıma bir karşılık olamaz..

Allah’a tevekkül ederim; hem de bir kulun, efendisine tevekkülü gibi..
Şahadet ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Bu şahadet, inandığında ihlas sahibi bir kulun şehadetidir.
Şehadet ederim ki; Hz. Muhammed, Allah’ın kulu ve Resulüdür. Resullüğü öyle keskindir ki: Parmakları arasından su kaynağı mucizesini göstermiştir.

 

Akkıllıya düşen odur ki; aklına alt olmaya.. Böyle olduğu takdirde, onun saatleri yani: Vakitleri üçe ayrılır. Şöyle ki:
1- Bu saatte, yani: Vakitte Rabbine münacaat edecektir..
2- Bu saatte, yani: Vakitte nefsini hesaba çekecek ve neler yaptığını düşünecektir.
3- Bu saate ise.. Haramdan sakınıp, helal yoldan ihtiyacını gidermeye çalışmalıdır.

 

 

Cenab-ı Allah, bu saatin işleri, ya kalpleri toplayıp birliği sağlar; veya dağıtıp perişan eder..

Akıllıya düşen odur ki: Zamanını iyi değerlendire; durumuna eğile; dilini de koruya.. Zira, bir bir kimse, konuştuğu sözü, amelleri arasında sayarsa.. zorunlu durumların dışında sözünü azaltır.

 

 

Akıllıya düşer ki; şu üç şeyi araya:
1- Dünyada maddi geçimini temini için bir meslek..
2- Ahiret için hazırlık..
3- Haram kılınmayan şeylerden sağlıklı olarak lezzet almak..

 

 

Kur’an-ı Kerim Nisa Suresi, 123’cü ayetinde; “Kötülük işleyenler, cezasını göreceklerdir.”
Çıkar amaçlı görevini kötüye kullananlar ve işi ehline vermeyen idareciler, Nisa Suresi, 123 Ayetin’nin mealine göre mutlaka, Cenab-ı Allah onların cezasını verecektir.

 

 

BAYRAM GECELERİ..

 
Hz. Muhammed (s.a.v.), her dini bayram gecelerinde zikir ve taatta bulunmak için sahabeyi teşvik ederdi.
Ramazan bayramı gecesi ise.. tekbir okumaya teşvik ederdi..

 

 

BAYRAM İSMİ..
Arapçası: İyd..
Bu ismin verilmesi, bayramın seneden seneye avdet (Geri dönme) etmesidir..
Yani: Seneden seneye gelmesidir.
“Bayram isminin verilmesinin sebebi odur ki: Cenab-ı Allah bayram günlerinde, kullarının kalbine ferah ve sürur (Sevinç) iade eder..
Bayram günlerinde, Cenab-ı Allah’tan ihsan aidatları gelir. Ondan yana faydalı ihsanlar olur..”

 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: “Rmazan bayramı geldiği ve insanlar bayram namazı kılınan alana çıktıkları zaman; Cenab-ı Allah onların bu haline bakıp şöyle buyurur:

“Ey kullarım,
Benim için oruç tutup benim için namaz kıldınız. Şimdi bağışlanmış olarak, ayrılabilirsiniz”

Cenab-ı Allah emretmiş olduğu Ramazan orucunu, kulluk şevk ve heyecanıyla tutmuş olduğu Ramazan orucunu, tutmuş olanlar, dün ne kadar neşeliydi. İlahi emre teslimiyeti, ne kadar manalı ve güzeldi. Bugün mevlamızın rızasına erme şevkiyle bayram namazına gelmesi de o kadar güzeldir.

Akıllıya düşen o dur ki; İbadette teslimiyetin ağır başlılığı (Vakarı), bayramda aşkın heyecanı vardır. Aşk, insanı pişirir, teslimiyetin ise kemal sahibi kılar. Mü’min, iki cihanda kurtuluşun ancak Cenab-ı Allah’a kullukla mümkün olacağını bildiği için, selametin sebeplerine yapışmaktadır.

 

 

İman ile küfürden, ibadetle nefsin kirlerinden, zekatı bayramdan önce vererek kul hakkından temizlendi. Su ile bedeni, zikirle ruhu arıtmış, güzel ahlak ile kötülüklerden temizlenmiştir. Pırıl pırıl hali ile o, bayram yapmaya hak kazanmıştır.

Bir ay, vücudu ve malı ile yaptığı kulluk vazifelerini, rıza-i ilahi borsasına arz etmeye gelmiştir. Cenab-ı Allah yaptıklarımızı keremiyle kabul edip, karşılığında rızasını verecektir.

Cenab-ı Allah, bizleri, her türlü haram işlerden uzak kalarak yaptıklarımızı da ibadet olarak kabul etmesi, onun yüce bir lutfudur.

Oruç tutan her Müslüman, bir düğmesi dahi haram olmayan ve helal kazançla tertemiz giyinmesi gerekir.

Cenab-ı Hakk’ın rızasını ve ikramını umarak camilere koşmuş ”Saili sakın kovma” buyuran Rabbimizin kapısına gelmiş bulunuyor. İbadetlerimizin kabulünü ve rızasını dilekte bulunduğumuz Yüce Allahımız, kapısından bizi eli boş çevirmeyecek, mutlaka ihsan-ı İlahide bulunacaktır.

 

 

Sadakatlı olup ve çıkar amaçlı haram işlere bulaşmayan ahlak ile yapılan ibadetler, bu Cenab-ı Allah’ın bir lutfudur, asla bir mecburiyet değildir.

Ramazan bayramı, dargınlıkların, kırgınlıkların ve haram olan her türlü kazanç yollarından uzak durmanın bertaraf edileceği bir gündür. Sağlıklı, huzurlu olabilmenin tek yolu: Riyakarlılık ahlakından uzak olup, sadakat ve samimiyetle daima Allah’ın, Kur’an-ı kerim de belirttiklerine uyum sağlayarak yaşamalıyız.

 

 

HADİS-İ ŞERİFLER:

 
1- Hadis-i şerif: ”Oruçlunun boş ve çirkin sözlerden paklanması ve yoksullara rızık olması için sadaka-i fıtır emredildi.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
2- Hadis-i şerif: Her kim dualarının kabulünü gam ve kaderinin giderilmesini arzu ederse muhtaçlara yardım etsin.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
3- Hadis-i şerif: Fitre ile zenginin günahlarını ve malını Mevla temizler. Fakir vermişse daha fazlasını ihsan eder.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
4- Hadis-i şerif: ”Her iyilik, bir sadakadır.” Hz. Muhammed (s.a.v)
5- Hadis-i şerif: ”Veren el alan elden üstündür.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
6- Hadis-i şerif: ”Mallarınızı zekat ile koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belalara karşı dualarla hazırlıklı olun.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
7- Hadis-i şerif: ”Şayet iyilik yapmaya gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme, kötülük etmemek de nefsin için verilmiş bir sadakadır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
8- Hadis-i şerif: ”Güzel bir söz söylemek, sadakadır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
9- Hadis-i şerif: ”İlmi olan kimse ilminden, malı olan kimse de malından sadaka versin.” Hz. Muhammed (s.a.v.)

 

 

DUA..

 
“Allahım, ism-i azamın hürmetine; bildiğimiz ve bilmediğimiz güzel isimlerin hürmetine; senden dileğimiz şudur:
Bu mübarek Ramazan ayı bizim için mağfiretle kapatasın; cümle İslam dünyasına lütfunu ve ihsanını yağdırasın; bizi, orucu, namazı, sadakaları makbul olan kullarından eyleyesin; kötülükleri iyiliklere çeviren kullarından eyleyesin..

 

 

Tüm işlerde, sonumuzu iyiye çeviresin..

 
Bizi, anamızı ve babamızı, akrabalarımızı, Kahraman Şanlı Türk Ordusunun Mehmetçiğini ve tüm güvenlik güçlerimizi, iç ve dıştan rahmetine daldırasın..
Çalışıp, araştırıp, ürettiği halde, rızanı kazanamayan kimselerden etmeyesin. Amin.

 

 

Allah’ım, geçen günlerin orucunu tuttuğumuz için bize şükür nasip eyle.. Gelecek senelerin Ramazan ayını da bize nasip et..
Allahım, bağışlamadığın günahımız kalmasın. Gidermediğin sıkıntımız olmasın.
Allah’ım, bizi yönetenleri faydalı hale getir; işlerimizi yönetenleri hayırlılarımız kıl.
Allah’ım, çıkar amaçlı görevini kötüye kullananları, kahr-ı perişan eyle..
Allah’ım, çocuklarımızı koru; razı olduğun yolda onlara başarı ihsan eyle.
Allah’ım, RAF bedeli şartı ile, anarşik-ekonomik terör oluşturmasına ve insanların işten çıkmasına sebep oluyor. Ve ayrıca suç ve günah işlemesine de yol açanlar vardır. İslam dünyasına saygılı imiş gibi kandırarak ve kar amaçlı domuz eti ile helal ürünleri bir arada satan mağaza zincirlerine, fırsat verme ve o riyakarları, kahr-ı perişan eyle. Amin..
Hakkın rahmetine kavuşan cümle atalarımızı, Ay-yıldızlı şanlı Türk bayrağının dalgalandığı vatan toprakları için şehit olanları, cennetteki derecelerine yükselt..
Allah’ım, bizleri ebedi alemde kendilerine gelen ilahi emrin kullarından eyle.
Allah’ım, bize hidayet verdikten sonra, kalplerimizi kaydırma.
Allah’ım, Türk İslam dünyasını, ümmetinin tümüne merhamet eyle..
Bizi ve cümle İslam dünyasını en güzel hayata ulaştır..
Lutfunla, kereminle Türk İslam dünyasına dünya ve ahiret nimetlerini ihsan eyle.
Vatanımıza, bayrağımıza, toprağımıza ve ezanımıza göz dikenleri ve çıkar amaçlı Büyük Türk Milletinin, birlik-beraberliğini bozma hayalinde olan “İhanet şebekeleri” ni, kahr-ı perişan eyle.

 

 

“Sübhane rabbike rabbil’izzeti amma yesifun ve selamun alel mürselin velhamdü lillahi rabbilalemiyn. Tekkebbel minna bi hürmetil fatiha.”

 

 

NOT: Sadaka-i fıtır verirken, çocuklara bayramlık hediyemdir, demek daha mantıklı ve sevaptır. Verdiğiniz kişiye, kesinlikle sadaka-i fıtırdır denilmemelidir.

 

 

Mübarek Ramazan bayramı hürmetine cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve muhterem okuyucularımızın, hakkın rahmetine kavuşmuş atalarını Rahmetle, Gazileri Minnetle Anar. Hastalara acil şifalar dileriz.

Cenab-ı Allah, bu aziz mübarek günlerin yüzüsuyu hürmetine, Türk İslam dünyasını, içi-dışı bir olmayan riyakar “İhanet şebekeleri” nin şerrinden muhafaza eylesin. Amin..

Cenab-ı Allah, mübarek Ramazan ayında yaptığınız tüm, maddi-manevi ibadetleri kabul etsin. Amin

 

 

Hadis-i şerifler ve dualar kaynakçası:
İslamın Nurlu Yolu Yazan: Osman Bayülken 1959
Hindistan İslam dünyasının, ünlü Din görevlisi (Mevlevi) Hafız Seyyid Asaf Ali hoca’nın, sohbet notları.
Hz. Muhammed ve Hadisleri Yazar: Abdulbaki Gölpınarlı Okat yayınevi Kasım 1964
Erzurumlu Hafız Aldullah Aldır Hoca

 


Yazarın Son Yazıları:
Raf bedeli şartı ve bir kuruş vurgunu
Belimiz ağrıyorsa…
Türk Milletinin teminatı ve 19 Mayıs