AYM’den ‘Başkanlığa hayır’ cezasına ifade özgürlüğünün ihlali kararı

AYM’den ‘Başkanlığa hayır’ cezasına ifade özgürlüğünün ihlali kararı
27 Ağustos 2022 10:45

Anayasa Mahkemesi, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz’a 2017 yılındaki referandum öncesinde, TMMOB’un 29 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulu’nda “Başkanlık Sistemi’ne hayır” kararı alınması nedeniyle para cezası verilmesiyle ilgili yapılan bireysel başvuruyu değerlendirdi. AYM kararında, Koramaz’a verilen idari para cezasının “ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini” ve söz konusu cezanın yasal dayanağının bulunmadığını vurguladı.

 

 

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre kararda, “AKP’nin yeni anayasası; neoliberalizmin kurumsallaşması, kamu üretimi, kamu girişimciliği, kamusal denetim ve hizmetin tasfiyesi yanı sıra yasama ve yargının önemli ölçüde budanmış bağımsızlığını tümüyle ortadan kaldıracak ve her iki kurum ile yasama organı olan parlamentoyu, yürütme erkini tek kişi otoritesinin inisiyatifine tabi kılacak, diktatörlüğü kurumsallaştıracak, yeni tipte bir sermaye egemenliği, yeni tip bir faşizm ve şeriat-hilafet anayasası olacaktır. TMMOB; AKP’nin Yeni Anayasasına ve Başkanlık Sistemine karşı ikirciksiz hayır diyerek bu sürece karşı emek ve meslek örgütleri ile ortak mücadele hattının oluşturulması için sorumluluk alır” denilmişti.

Kararın ardından Koramaz hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 228.01 TL idari ceza uygulandı. Gerekçede siyasi partiler dışında başka bir kamu kurum ve kuruluşlarını propaganda çalışması yapamayacağı belirtildi. Koramaz, kararı AYM’ye taşıdı. AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

 

 

‘BASKI VE CEZAYA BOYUN EĞMEYİZ’

 
Koramaz, AYM’nin kararıyla ilgili “TMMOB’nin seçim dönemlerinde görüş açıklayıp propaganda yapması önünde herhangi bir kanuni engel olmadığının altına çizildiği kararda, söz konusu cezayla, Anayasanın 26. Maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğümüzün ihlal edildiği saptanmıştır. Karar TMMOB’nin sorumluluklarını yerine getirmekteki ısrarcı tutumunun haklılığını da göstermek bakımından da çok önemlidir. TMMOB halktan, demokrasiden ve özgürlüklerden yana görüşlerini açıklamakta bugüne kadar hiçbir baskı ve cezaya boyun eğmemiş ve eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.