Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu: Ankara Barosu teslim olmayacak!

Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu: Ankara Barosu teslim olmayacak!
8 Eylül 2014 14:15

Ankara Barosu’nun Ekim ayında yapılacak seçimlerinde, ‘Demokratik Sol Avukatlar Taban Hareketi’ de başkanlık için yarışacak. Hareketin başkan adayı Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu

 

 

H&H RÖPORTAJ

 

 

Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu, “Ön seçimden sonra bu seçimin demokratik olmadığını tespit eden arkadaşlarımız imza kampanyası başlattılar. 2 binin üzerinde bir sayıdan bahsediliyor” dedi.

 

Ön seçimin fair play’a aykırı gerçekleştigini savunan Alaeddinoglu, “Gerçek sol avukatların adayı benim. Ön seçimde bazı tanınmış siyasetçilerin, belediye başkanlarının avukatlarının da bulundugu sağ ve muhazakâr avukatlar oy kullandı. Baroyu bu şekilde yönetebileceklerini hesapladılar. Hedefte de Türkiye Barolar Birligi vardir, Ankara Barosu’na sahip çıkalım” dedi.

 

 

Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu, şöyle devam etti: “Ankara Barosu’nu Cumhuriyet, demokrasi ve avukatlık mesleği karşıtı güçlerin oluşturduğu siyasi ittifaka teslim etmeyecek,  Ankara Barosu’nun susturularak etkisizleştirilmesine ve yandaşlaştırılmasına izin vermeyeceğiz.”
Ön seçim sürecinden sonra, kendisini gerçek DSAG mensubu olarak tanımlayan ve bir tepki koyma kararlılığında olan avukatların birleştiğini, grubun ve Ankara Barosu’nun geleceğine sahip çıkma kararlılığını ortaya koyduklarını ifade eden Alaeddinoglu şöyle devam etti: “Taban Hareketi,  bunu yaparken mümkün olduğunca kapsayıcı olmaya ve meslek odaklı sorunlara bakmaya, ortak akıl yürütmeye ve özellikle genç meslektaşlarımızın karar alma süreçlerine etkin bir şekilde katılmaları için politikalar üretmeye, çalışan “tabana dayalı” bir yapıdır.”
Alaeddinoğlu  “Hem hukukun üstünlüğünü savunan hem de meslektaşların sorunlarına inen bir baroya ihtiyaç var. Son zamanlarda avukatların iş alanlarının daraltıldığını görüyoruz. Bunu engellemek istiyoruz. İş alanları artırılınca ekonomik sorunları da çözülür.  Sadece meslek örgütü olmaktan ziyade sosyal kültürel olarak da meslektaşlarımıza destek olan bir baro olmak istiyoruz.” dedi.

 

Ankara Barosu avukatlarının  en önemli sorunlarından biri baronun her konuda yanında olduğunu hissedememesi, bu aidiyeti yaşayamaması olduğunu savunan Alaeddinoğlu “bu sorunu aşmak için tüm avukatların görüş, eleştiri ve önerilerine açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim sergileyeceklerini ve bu yönetimin her zaman denetime açık olacağını” belirtti.

 

Taban Hareketi’nin ülkenin ve avukatlık mesleğinin sorunlarına duyarlı bir yapılanma olduğunu aktaran Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu, ” Taban Hareketi, hukukun üstünlüğüne, anayasal ve eşit vatandaşlık ilkesine, Cumhuriyet’in değerlerine ve mesleki sorunlara aynı anda sahip çıkan ve konumunu bu ilkelere göre belirleyen bir harekettir. Halkın, ezilenin yanında saf tutar. “ şeklinde konuştu.
Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu taban hareketinin projelerini şöyle sıraladı: 
1. Seçilmemiz halinde ilk olarak DSA’nın bir seçmen kütüğüne kavuşturulması için çalışmalarımızı başlatacağız.
2. Kurulları liyakat esasına göre demokratik yöntemlerle çalıştıracağız.
3.  Avukatın iş alanlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız.
4. Toplumsal Olaylara Müdahale Alt Kurulu’nu bağımsız bir kurul haline getireceğiz.
5. Ülkede özellikle son dönemlerdeki kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet artışı göz önünde bulundurularak kadın hakları ve çocuk hakları merkezleri daha etkin bir şekilde çalışmaya devam edecektir.
6. Her türlü ayrımcılıkla mücadele için çalışmalar yapacağız.
7. Adliyenin 5.katında bulunan, baroya ait birimleri avukatlara açacağız.
8. Diğer meslek örgütleri ile daha yakın ilişkiler kuracağız.
9. Adli Bilimler Enstitüsü kuracağız.
10. Baro Tercüme Merkezi kuracağız.
11. Genç meslektaşlarımıza icra ve içtihat programını ücretsiz sunacağız.
12. Uzaktan sekreter hizmeti vereceğiz.
13. Mesleğe ilk adımda danışman avukat sistemini kuracağız.
14. CMK ve Adli Yardım’da genç avukatlara pozitif ayrımcılık uygulanacak.
15. Necatibey Caddesi’ndeki baromuza tahsis edilen binayı meslek büyüğümüz Av. Halit Çelenk Eğitim ve Kültür Merkezi olarak düzenleyeceğiz.
16. Aidatlarda, meslek yaşına göre piramit sistemini getireceğiz ve kamu avukatlarının nakil ücretlerini kaldıracağız.

 

 

Taban Hareketi olarak genç avukatlara açık bir yapı olduklarını da dile getiren Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu, yüzde 50 gençlere pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını belirtti.  İşçi avukatlığa karşı olduklarını söyleyen Alaeddinoğlu Yeni Avukatlık Yasa Tasarısı ve avukatlık sınavı hakkında ise şöyle konuştu: “Yeni Avukatlık Yasa Tasarısı son derece sakıncalı hükümler ihtiva etmektedir. Bunların dışında yabancı avukatlık şirketleri ve avukatların işçi avukatlar olarak sınıflandırılmasına yönelik düzenlemeler gelmektedir. Genç meslektaşlarımızın ucuz iş gücü olarak kullanılmasını öngören ve bunu sistemleştiren tasarı, öncelikle avukatın bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Siyasi iktidarın bilinçli olarak 100’ün üzerinde hukuk fakültesi açmış olması ve bu eğitimin büyük kısmının derinlikten uzak ve sadece para odaklı yapılmasının meslektaş adaylarımızın ve doğrudan mesleğimizin statüsünü ve kalitesini düşürmeye yönelik olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle avukatlık stajına kabul ve mesleğe kabul sınavlarının objektif ölçütlerle yapılması halinde, olması gerektiğini onaylıyoruz. Ancak hukuk eğitimi görmüş binlerce genç arkadaşımızın da avukatlığın yanı sırahakim, savcı, noter personeli, adli personel vb. şekilde mutlaka istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

 

 

 

Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu kimdir?
1966 yılında Ankara’da doğan Av. Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU, babasının memuriyet görevi nedeni ile önce Kırklareli Demirköy, Denizli Ve daha sonrada Antalya’da ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Antalya Lisesi?ni bitirdikten sonra 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1987-1988 döneminde mezun oldu. 1989-1991 tarihleri arasında Konya Personel Okulu ve Manisa Kırkağaç’da yedek subay olarak askerlik vazifesini yerine getirdi.
Ankara Barosu tarihinde ilk kez oluşturulan Stajyer Sorunları Heyetinde üye olarak görev yaptı. 1989 yılında Çağdaş Hukukçular Derneği’nin yeniden açılması için çaba sarf etti. Uzun yıllar bu derneğin üyeliği sıfatını taşıdı. 1991 yılından itibaren aralıksız olarak avukatlık mesleğini icra eden Alaeddinoğlu, çeşitli dönemlerde Ankara Barosu kurullarında görev aldı. Halen Türkiye Barolar Birliği delegeliği, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Sayman ve Stajdan Sorumlu Üyesi, Ankara Barosu Baro Meclis Başkan Yardımcılığı görevi, Ankara Barosu Staj Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 
1992 yılında Ferda Yılmaz ile hayatını birleştirmiş olup bu evlilikten 2 kız çocuğu sahibidirler.