Atatürk'ün, emperyalistlerin ödünü kopartan devrimi

Atatürk'ün, emperyalistlerin ödünü kopartan devrimi
26 Kasım 2012 01:08

Neşe Doster, Kars ve Karslı sevdalısı hemşerimdir. Edebiyatçı yazardır; eğitimci, öğretim görevlisidir; üşenmez, çağrılan her yere gider, konuşur, düşüncelerini paylaşır. Beşin üzerinde kitabı vardır. İçtendir; değer verir, kıymet bilir. Haftanın Pazartesi ve Perşembe günlerinde www.gercekgundem.com internet gazetesinde yazar.

 
Baki KARAKOL H&H YORUM

Her yazısını beğeni ile okuduğum, her yazısından bilgilendiğim, esinlendiğim, insan ve insanlık, Atatürk ve Atatürk Türkiyesi sevdalısı, gerçeğin ve gerçekçiliğin ödünsüz savunucusu Neşe Doster, 22 Kasım 2012 Perşembe günlü “Bir Karikatürün Anlattıkları” başlıklı yazısıyla, benim bu yazıyı yazmama neden oldu.
 
Doster, yazısının sonlarında, “Tam da dalıp düşünürken…” önüne düşen bir “karikatür”den söz ediyor ve şöyle yazıyor:
 
“4 kişi oturmuş bir toplantıyı dinliyorlar, Afrikalı, Avrupalı, ABD'li ve Arap. Kürsüdeki adam soruyor: 'Dünyanın geri kalan bölgelerindeki gıda sıkıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz?'  
- Afrikalı yanıtlıyor: Gıda nedir?  
- Avrupalı cevaplıyor: Sıkıntı nedir?  
- ABD'li soruyor: Dünyanın geri kalanı nedir?  
- Arap delege yanıt veriyor: Düşünce nedir?”

""
 

Yazısını da “Bizim bu karikatürün anlattığına ekleyecek bir şeyimiz olmuyor!” tümcesiyle bitiriyor.
….
 
Karikatür nerede, ne zaman yayınlanmış, kim tarafından çizilmiş, bilmiyorum. Doster'i arayıp öğrenmedim.
 
Çizeni ve yayınlayanı kutluyorum. Doster'i de… Böyle bir karikatürden haberim olmayacaktı.
 
Doster, o kadar güzel yazmış ki, karikatürü görmüş kadar oldum.
 
Önemli olan, karikatürdeki içeriktir, karikatürle verilmek istenen iletidir.
 
Onda da başarı olunmuştur.
….
 
Hani… Karikatürdeki Arap delegenin “Düşünce nedir?” diye sorması var ya… Bakın, beni aldı nerelere götürdü…
 
Emperyalizme, emperyalistlere, emperyalistlerin yerel işbirlikçilerine karşı yaşamı boyunca savaşım vermiş, savaşım verilmesini bütün halklara öğütlemiş dünya lideri Kemal Atatürk'ü, başı emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin çektiği “düşmanlar” niye sevmezler, niye Atatürk'ün izlerini silmek için olmadık fırıldaklar çevirirler, bilir misiniz?
 
Atatürk, ülkesine, halkına ve bölgesine, hatta dünyaya, emperyalizmin, emperyalistlerin çok korktukları “düşünce”yi aşıladı.
 
İnsanlar “düşündükçe”, emperyalistlerin uykuları, huzurları kaçar.
 
Emperyalistler, “düşünce” yaygınlaşmasın, “insanlar düşünmeyi kazanmasın” diye operasyonlar yaparlar, savaşlar çıkartırlar, insan kanı akıtırlar…  
 
“Düşüncenin kazanılması”nın ve “düşüncenin yaygınlaşması”nın, kendilerinin “yok olması” demek olduğunu çok iyi bilirler. Onun için de, ipin ucunu sıkı tutarlar.
 
Ama… Parmakla sayılacak kadar az “bilge insan” çıktı, “düşünce”yi insanlara aşıladı.  
 
İşte… Onlardan biri, Kemal Atatürk'tür.
 
Kemal Atatürk, halkına düşünceyi aşılamakla kalmadı, başka halklara da aşıladı.  
 
Başka halklara aşılamakla kalmadı, gelecek kuşaklara ulaşımını da sağladı.  
 
Bu… Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimlerden en yücesi, en birincisiydi…

""
 
Emperyalistler, Kemal Atatürk'ün, bölgeyi de saran bu “devrimi”nden korktular.  
 
Zaman yitirmeden karşı atağa geçtiler.
 
Yerel işbirlikçilerini “hizmet”e(!) soktular.  
 
Atatürk'ün, insana “düşünmeyi” kazandıran devrimini budamaya başladılar.  
 
Öyle sinsice çalıştılar ki…  
 
“Düşünen” insanları, “düşünmeyen” insanlar yaptılar!
 
Düşünmeyen insanlar, emperyalistler için çok kolay lokmadır.
….
 
Atatürk Türkiyesi'nde hala “kolay lokma olmamış, olmayacak insanlar” var.
 
Devrimi “devrim” yapan, emperyalistleri çıldırtan, Türkiye ve Türk halkı üzerinde odaklaştıran da, devrimin bu yapısıdır.
 
Emperyalistler, bunu parçalayamıyorlar.  
 
Onun için saldırganlaşıyorlar.
 
Onun için ağzından salyalar akan kuduz köpeğe dönüşürler.
….
 
Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik “emperyalist saldırılar” hız kesmeyecek.
 
Emperyalistler gene de, Kemal Atatürk'ün beyinlere yerleştirdiği “düşünmeyi” insanlardan söküp alamayacaklar.
 
Hele… Türk halkından hiç alamayacaklar.
 
Almaya kalktıklarında, yara bere içinde kalacaklar, püskürtülecekler.
 
Çünkü… Türk halkı, Ata'sından mayalıdır. O mayanın ana maddesi de “düşünce”dir, “düşünce kazanımı”dır.
 
Türk halkı… “Düşünce”yi öylesi sahiplenmiş, öylesi yaşatıyor ve yaşatmada kararlı ki… Emperyalistlerin “korku”ları olmuştur.
….
 
İnanıyorum, inanıyoruz… Türk halkı… Ata'sının bu saygın “devrim”ini daha bir öne çıkartacak, yaygınlaştıracak. “Düşünme özlü devrim” ışığında, emperyalizmi, emperyalistleri, onların yerel işbirlikçilerini bu topraklarda ikinci defa dize getirecek, bölgeden kovacak, tarihin çöplüğündeki yerini almasında uluslara örnek olacak.
 
İnsanlık, bunu kaçınılmaz kılıyor.
 
Bu kaçınılmazı da… Emperyalist darbelere karşın, “düşünmeyi” aş, ekmek, su belleyen, kendine ilke edinen Türk halkı yaşama geçirecek. Çünkü… Türk halkı, Ata'sından görevlidir. Sorumluluğunun ve yükümlülüğünün de bilincinde ve eylemindedir…
 
[email protected]


Yazarın Son Yazıları:
Molla Kasım
Başbakan diyor ama lafla 'sağlıklı millet inşa edilmez'
Birand, hastalığın mı, ihmalin mi, gündemin mi kurbanı?