Atatürk Orman Çiftliği’nde ihalesiz gerçekleştirilebilecek işlerin kapsamı genişletildi!

Atatürk Orman Çiftliği’nde ihalesiz gerçekleştirilebilecek işlerin kapsamı genişletildi!
17 Haziran 2022 08:35

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği’nde ihalesiz gerçekleştirilebilecek işlerin kapsamı genişletildi. Yapılan değişikliğe göre, bundan böyle Atatürk Orman Çiftliği satmak üzere doğrudan piyasadan ürün alabilecek.

 

Fotoğraf: aoc.gov.tr

 

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) ihalesiz gerçekleştirebileceği işlerin kapsamı genişletildi. Yurtiçi ve yurtdışı bayilik/dağıtıcılık işleri ile taşınırların kiraya verilmesi gibi işlemler artık ihalesiz yapılabilecek.

 

Atatürk Orman Çiftlği Müdürlüğü’nün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, bundan böyle Atatürk Orman Çiftliği satmak üzere doğrudan piyasadan ürün alabilecek. Eskiden, taşınır, taşınmaz ve hakların gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesine ve kira artışına ilişkin şartlar ilgili birimin teklifi ve Atatürk Orman Çiftliği müdürünün onayı ile belirleniyordu. Değişiklik ile bu artık sadece taşınmazlar ile sınırlı olacak. Yönetmelikte kiraya verme süresinin 10 yılı geçemeyeceği ve 10 yılın sonunda Atatürk Orman Çiftliği’nin yeniden ihaleye çıkarak aynı taşınır, taşınmaz ve hakları kiraya verebileceği belirtiliyordu. Yine bu işlemler de sadece taşınmazlar ile sınırlandırıldı.

 

Yönetmeliğin “ihalesiz satım” maddesi de başlığı ile birlikte değiştirildi. Mevcut yönetmelikte, “Üretilen bitkisel, hayvansal ürünler, tohumluk veya damızlıklar, ilgili birimlerce belirlenen ve Atatürk Orman Çiftliği müdürünce onaylanan esaslar ve bedellerle ihale yapılmaksızın satılabilir” hükmü yer alıyordu. Madde başlığı “ihalesiz satım ve kiralama” oldu. Maddenin yeni hali şöyle: “Atatürk Orman Çiftliği tarafından üretilen/ürettirilen veya satılmak üzere alınan ürünlerin satımı, yurtiçi ve yurtdışı bayilik/dağıtıcılık verilmesi ile taşınır ve hakların kiraya verilmesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tespit edilen esaslar dairesinde ihale yapılmaksızın ticari usullere göre gerçekleştirilebilir.”