ATATÜRK: Ergenekon ve Cumhuriyet

ATATÜRK: Ergenekon ve Cumhuriyet
10 Kasım 2014 08:24

Size iki eski derginin İkinciteşrin ve İlk Kanun 1938 sayılarından bazı bölümler sunacağım.

 

 

Mustafa MERSİNOĞLU H&H YORUM

 

 

Türkiye’de, Atatürk devrimine değin Sümer-Babil-İbrani-Süryani-Arami Tişri’ den gelme ad ile Teşrin-i Sani olan ayın adı Cumhuriyet’ten sonra İkinci Teşrin, olarak kullanıldı, 10 Ocak 1945’te kabul edilen 15 Ocak 1945’te yürürlüğe giren ve dört ayın adlarını değiştiren yasa ile ayın adı kasım yapıldı.Anadolu’da, bu yasa çıkmadan yüzyıllar öncesinden beri halk yılı, kasım, kasım günleri ve hızır, hızır günleri diye ikiye ayırır, hızır günleri 6 Mayıs günü ile başlar ve Kasım’a dek sürer. İlk Kanun ise Aralık adını aldı. Bu dergilerden biri 1 İkinciteşrin’de yayınlanan Foto Magazin.

 

 

Bu dergi kapağında Atamızı vermekle beraber yayın tarihi yüzünden sadece Cumhuriyetimizin onbeşinci yılınıve Atamız ülkemize katkısını anlatan yazılarla dolu. Bu daha çok Hollywood artislerine yer ayıran bir dergi olmazına rağmen kutlamanın önemi yüzünden çok ciddi yazılara da yer vermiş. Bunlardan biri R. Çavdarlı imzalı ‘Ergenekon ve Cumhuriyet’ yazısı. ‘Ergenekonun ilahi demircisinden daha büyük bir rehber olan ATATÜRK, mes’ut milletine hürriyetin, refahın, istiklalin ovasına çıkıyor. Mazinin kaybolan medeniyet ve şerefinden ilham alan bu dahi; sibirden çıkanlar gibi, geniş bir istiklal, tam bir hürriyet içinde, Türke ilk akide olarak san’atı, ilmi, fenni, medeniyeti veriyor.’’İşte benim Cumhuriyetim… İşte benim yüksek medeniyetim. Ve onun himayesinde yetişen cesur, büyük milletim… Türklüğün Cumhuriyetle ve onu yaratan Atası ile iftihar elbette bir haktır. Ve Cumhuriyet Türkün ikinci bir Ergenekonudur.’

 

 

1

2

3

4

 

 

İkinci dergi Yücel Aralık ayında yayınlandığı için tüm sayı Atamızın anısna yayınlanmış. Türkiye’de Dergiler ve Ansiklopediler adlı yayına göre Yücel dergisi ‘23 Şubat 1935’te, Birinci Cumhuriyet’in Atatürkçü dergisi olarak çıkmaya başlar. Bir ara, tek parti yönetimine başkaldırdığı için, iki kez, kısa sürelerle kapatılır. Sonra 1950’ye kadar yayınını sürdürür…Cemal Süreya, toptancı bir bakışla derginin yayın aşamalarını şöyle özetler: ‘1946’ya kadar genel bir hümanizma düşüncesinin çevresinde ülkücü; 1946-1950 yılları arasında Atatürkçülükten verilen ödünlere karşı eleştirici; 1950’den sonraki kısa yayın döneminde ise kötümser’ (Papirüs, sayı 39, s. 64vd).

 
Yücel, başlangıçta bir gençlik dergisi niteliğindedir. İlk sayısının ön sözünde şunları okuyoruz: ‘Bugün ilk sayısını sunduğumuz Yücel, gançlik, kültür ve bilgi cönküdür… Amacı, gençlik için çalışmak ve gençliğin yücelmesinde bir varlık olmaktır…Bu amaca erişmek için bugünkü devrimi başaran Büyük Önder’in çizdiği devrim prensiplerinden ayrılmayacağız.’ ‘1950’de sekiz sayılık bir yeni seri çıkarır Yücel..O güne kadar, Behçet Kemal Çağlar’ın ağır basan etkisinde Atatürk’e ağlamak yerine, hepyaşayan Atatürk ‘zihniyeti’ ne bağlı kalarak düşünmek ve duymak gereksiniminin soyluluğuna bir işaret olmak üzere çıkmayı sürdürdüğünü’ ilan ediyor dergi.’

 

 

 

5

6

 

 

10 Kasım 2014’te izindeyiz Atam. Demirci öncüler olarak yarıp bütün zorlukları bilgi ve birlik ile aşıp kurduğun Cumhuriyeti sana yakışan medeni yapıya ulaştıracağız.

 
Mustafa Mersinoğlu 10 Kasım 2014.

 

 

 

 


Yazarın Son Yazıları:
İngiltere’deki yeni korona variyantının yayılmasına neoliberalizm dogmasının etkisi oldu mu?
Başımız sağ olsun! Halkın Habercisi’nin vicdanlı, vatansever yazarını kaybettik
Yabancı basında Karadeniz gazı