Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma nedir?
29 Mayıs 2024 13:06

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşlerin, evliliklerinin sona ermesine ilişkin şartlarda anlaşmaya varmaları durumunda gerçekleşen bir boşanma şeklidir. Bu anlaşma, evlilik birliğinin sona erdirilmesine ilişkin tüm önemli konuları kapsar ve tarafların karşılıklı rızasıyla gerçekleşir.

 

Anlaşmalı boşanma süreci, genellikle geleneksel boşanma davalarından daha hızlı ve daha az maliyetlidir. Taraflar, boşanma konusunda anlaştıklarında, mahkemeye gitmek ve mahkemenin karar vermesini beklemek yerine, birlikte hazırladıkları anlaşmayı mahkemeye sunarlar. Mahkeme, bu anlaşmayı inceler ve eğer her iki tarafın da haklarını koruduğuna ve yasalara uygun olduğuna karar verirse, boşanma kararını onaylar.

Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar, çocukların velayeti, çocukların bakımı ve eğitimi, mal paylaşımı, nafaka gibi konularda anlaşmaya varmak zorundadırlar. Taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda ise, anlaşmalı boşanma mümkün olmayabilir ve bu durumda geleneksel boşanma yoluyla dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanma, taraflar arasında daha az gerilim ve daha az hukuki mücadele gerektiren bir yol olduğu için çoğu durumda tercih edilir. Ancak, her durum farklı olduğu için, anlaşmalı boşanmanın uygun olup olmadığına karar vermek için bir avukattan danışmanlık almak önemlidir.

 

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Anlaşma Sağlama: Eşler, boşanma konusunda anlaşmaya varmak için bir araya gelirler. Anlaşmalı boşanmada, taraflar evliliklerinin sona ermesine ilişkin tüm önemli konularda anlaşmaya çalışırlar. Bu konular arasında mal paylaşımı, çocukların velayeti ve bakımı, nafaka, ve varsa diğer maddi veya duygusal hususlar bulunur.
 2. Anlaşma Belgesinin Hazırlanması: Taraflar, anlaştıkları konuları içeren bir anlaşma belgesi hazırlarlar. Bu belge, boşanma protokolü olarak da adlandırılır. Boşanma protokolünde, tarafların boşanma sonrası hakları ve yükümlülükleri detaylı bir şekilde belirtilir.
 3. Anlaşmanın Onaylanması İçin Mahkemeye Başvuru: Hazırlanan anlaşma belgesi, mahkemeye başvuru için gerekli evraklarla birlikte sunulur. Başvuruda, boşanmanın hangi mahkemeden talep edildiği ve tarafların kimlik bilgileri gibi bilgiler de bulunur.
 4. Mahkeme İncelemesi ve Onayı: Mahkeme, sunulan belgeleri inceler ve tarafların haklarının korunduğuna, anlaşmanın yasalara uygun olduğuna karar verirse, boşanma kararını onaylar. Mahkeme, tarafları duruşmaya çağırmadan da boşanma kararını verebilir.
 5. Boşanma Kararının İcrası: Mahkeme tarafından onaylanan boşanma kararı, resmiyet kazandıktan sonra icra dairesine gönderilir. İcraya verilen kararın uygulanmasıyla, boşanma resmen gerçekleşir ve tarafların evlilik birliği sona erer.

Anlaşmalı boşanma süreci, taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir. Ancak, her durum farklı olduğu için, uzman bir avukatın rehberliğinde hareket etmek ve yasal prosedürlere uygun olarak ilerlemek önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları gereken bazı önemli konular bulunmaktadır. Bu konular şunlardır:

 1. Mal Paylaşımı: Evlilik süresince edinilen malların nasıl paylaşılacağına dair anlaşma yapılması gerekir. Bu, gayrimenkuller, araçlar, banka hesapları, yatırım hesapları, şirket hisseleri gibi varlıkları kapsar.
 2. Çocukların Velayeti ve Bakımı: Eğer evliliğin birlikte çocukları varsa, çocukların velayeti ve bakımı konusunda anlaşma sağlanması gerekmektedir. Bu konu, çocuğun nerede yaşayacağı, ebeveynler arasında görüşme düzenlemeleri, çocuğun eğitimi ve sağlık giderleri gibi detayları içerir.
 3. Nafaka (Yardım) Düzenlemesi: Anlaşmalı boşanmada, eşler arasında nafaka ödenmesine dair bir anlaşma olabilir. Nafaka, genellikle gelir farklılıkları ve yaşam standartlarının devam ettirilmesi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.
 4. Evlilik Birliğinden Kalan Borçlar: Evlilik süresince oluşan borçların nasıl paylaşılacağına dair bir anlaşma yapılması gerekir. Bu, kredi kartı borçları, ipotekler, banka borçları, veya diğer tür borçları içerebilir.
 5. Diğer Maddi ve Duygusal Konular: Anlaşmalı boşanmada, taraflar arasında diğer maddi veya duygusal konulara dair anlaşmalar da yapılabilir. Örneğin, evlilik dışı ilişkiler, evlilik sürecinde yaşanan sorunlar, veya diğer kişisel meseleler gibi konuları kapsayabilir.

Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların bu ve benzeri konularda karşılıklı olarak anlaşmaları ve bu anlaşmaları yazılı hale getirerek mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Bu şekilde, mahkeme tarafından bu anlaşmaların onaylanmasıyla boşanma süreci tamamlanır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar, yerel yargı sistemine ve ülkenin boşanma yasalarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, anlaşmalı boşanma sürecinde sunulması gereken temel evraklar şunlar olabilir:

 1. Boşanma Protokolü veya Anlaşma Metni: Bu belge, taraflar arasında yapılan anlaşmayı içerir. Boşanma protokolü, mal paylaşımı, çocukların velayeti ve bakımı, nafaka gibi konuları detaylı bir şekilde açıklar.
 2. Boşanma Davası Dilekçesi: Boşanma davası başvurusu için doldurulmuş bir dilekçe sunulması gerekmektedir. Bu dilekçe, tarafların kimlik bilgilerini, evlilik bilgilerini ve boşanma talebini içerir.
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopileri: Tarafların nüfus cüzdanı fotokopileri, kimliklerinin ve evlilik durumlarının kanıtı olarak sunulur.
 4. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi: Evliliğin kanıtı olan evlilik cüzdanının fotokopisi sunulmalıdır.
 5. Çocukların Doğum Belgesi Fotokopileri: Eğer evliliğin birlikte çocukları varsa, çocukların doğum belgelerinin fotokopileri sunulmalıdır.
 6. Mal Bildirimi ve Taşınmaz Mal Tapu Kayıtları: Evlilik süresince edinilen varlıkların ve mal varlığının detaylı bir listesi sunulmalıdır. Ayrıca, taşınmaz mal varlıklarının tapu kayıtları da sunulabilir.
 7. Gelir ve Gider Belgeleri: Nafaka veya mal paylaşımı gibi konularda, tarafların gelir ve giderlerini belgeleyen evraklar sunulabilir.
 8. İkametgah Belgesi: Bazı durumlarda, ikametgah belgesi de sunulması gereken belgeler arasında olabilir.

Yukarıdaki evraklar genel olarak anlaşmalı boşanma sürecinde sunulması gereken belgelerdir. Ancak, her durum farklı olduğu için, yerel yasal düzenlemelere ve mahkeme gereksinimlerine uygun olarak ek belgeler de istenebilir. Bu nedenle, bir boşanma avukatı tarafından yönlendirilmek ve onun danışmanlığından yararlanmak ve doğru belgelerin toplanması konusunda yardım almak önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açabilir?

 

Anlaşmalı boşanma davası, evliliği sonlandırmak isteyen her iki tarafın karşılıklı olarak başvurmasıyla açılabilir. Yani, eşlerden herhangi biri, anlaşmalı boşanma sürecini başlatmak için mahkemeye başvurabilir. Ancak, anlaşmalı boşanma davası açılmadan önce tarafların boşanma konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için, tarafların birlikte hazırladıkları boşanma protokolü ve gerekli evraklarla birlikte mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. Bu protokolde, mal paylaşımı, çocukların velayeti ve bakımı, nafaka gibi konuların detayları belirtilir. Mahkeme, sunulan belgeleri inceler ve tarafların haklarını koruduğuna ve yasalara uygun olduğuna karar verirse, boşanma kararını onaylar.

Özetle, anlaşmalı boşanma davası açmak için her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşmış olması ve gerekli evrakları hazırlayarak mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasının süresi, birçok farklı faktöre bağlıdır ve durumdan duruma değişebilir. Ancak, genellikle anlaşmalı boşanma süreci, geleneksel boşanma davalarına göre daha kısa sürer. Anlaşmalı boşanma davasının süresini etkileyen bazı faktörler şunlardır:

 1. Mahkeme İşlem Süresi: Mahkemelerin iş yükü, başvuru tarihine ve bulunduğunuz bölgeye göre değişebilir. Bazı durumlarda, mahkemenin iş yükü nedeniyle dava dosyasının incelenmesi ve kararın verilmesi birkaç hafta veya aylık sürebilir.
 2. Taraflar Arasındaki Anlaşma: Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların boşanma konusunda anlaşmaya varmaları önemlidir. Anlaşmanın ne kadar hızlı sağlandığı, sürecin toplam süresini etkileyebilir. Anlaşmanın tam olarak belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi süre alabilir.
 3. Evrakların Hazırlanması ve Sunulması: Gerekli evrakların hazırlanması ve mahkemeye sunulması da süreyi etkileyebilir. Tarafların veya avukatlarının evrakları hazırlama ve toplama süreci değişebilir.
 4. Mahkeme Duruşmaları: Anlaşmalı boşanma davalarında genellikle duruşma yapılmasına gerek yoktur, ancak mahkeme talep ederse duruşma yapılabilir. Duruşma süreci, mahkemenin iş yoğunluğuna ve tarafların taleplerine bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak, anlaşmalı boşanma davası, tarafların anlaşması ve gerekli evrakların hazırlanması durumunda, diğer boşanma türlerine kıyasla daha kısa sürebilir. Ancak, bu süreç tam olarak ne kadar süreceği konusunda kesin bir garanti vermek zordur çünkü her durum farklıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik birliğinin sona erdirilmesine ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşmayı içeren resmi bir belgedir. Bu protokol, boşanma sürecinde tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler ve mahkeme tarafından onaylandığında resmiyet kazanır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, genellikle şu başlıkları içerir:

 1. Evlilik Birliğinin Sonlandırılması: Tarafların evlilik birliğini sonlandırma kararının yer aldığı bölüm.
 2. Mal Paylaşımı: Evlilik süresince edinilen mal varlığının nasıl paylaşılacağına dair detaylı bilgiler. Bu, gayrimenkuller, araçlar, banka hesapları, yatırım hesapları, şirket hisseleri gibi varlıkları kapsar.
 3. Çocukların Velayeti ve Bakımı: Eğer evliliğin birlikte çocukları varsa, çocukların velayeti, nerede yaşayacağı, ebeveynler arasında görüşme düzenlemeleri, çocuğun eğitimi ve sağlık giderleri gibi detayları içerir.
 4. Nafaka (Yardım) Düzenlemesi: Nafaka ödemesine ilişkin detaylar, örneğin kimin kime nafaka ödeyeceği, ne kadar süreyle ödeneceği ve ne kadar miktar ödeneceği gibi konuları içerir.
 5. Evlilik Birliğinden Kalan Borçlar: Evlilik süresince oluşan borçların nasıl paylaşılacağına dair düzenlemeler.
 6. Diğer Maddi ve Duygusal Konular: Anlaşmalı boşanma protokolü, taraflar arasında diğer maddi veya duygusal konulara dair de anlaşmaları içerebilir. Örneğin, evlilik dışı ilişkiler, evlilik sürecinde yaşanan sorunlar, veya diğer kişisel meseleler gibi konuları kapsayabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanma konusunda anlaşmalarını yazılı hale getirir ve mahkemeye sunulur. Mahkeme, bu protokolü inceleyerek tarafların haklarını koruduğuna ve yasalara uygun olduğuna karar verirse, boşanma kararını onaylar. Bu protokol, taraflar arasındaki anlaşmanın yasal bir belgesidir ve boşanma sonrası yaşanabilecek uyuşmazlıkları önlemeye yardımcı olur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri

 

Anlaşmalı boşanma davası ücreti, ülkenin ve bölgenin yasal düzenlemelerine, avukatın ücret politikasına, davaya ilişkin özel koşullara ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak anlaşmalı boşanma davası ücretleri, geleneksel boşanma davalarından daha düşük olabilir çünkü anlaşmalı boşanma süreci genellikle daha az zaman alır ve daha az hukuki mücadeleyi gerektirir.

Anlaşmalı boşanma davası ücretleri şu unsurları içerebilir:

 1. Avukat Ücretleri: Anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmak isteyebilirsiniz. Avukatların ücretleri, tecrübelerine, uzmanlık alanlarına ve yerel piyasaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Avukatlar genellikle saatlik ücret veya dava başına sabit ücret talep edebilirler.
 2. Mahkeme Harçları: Anlaşmalı boşanma davası açmak için mahkemeye başvururken ödenmesi gereken harçlar olabilir. Bu harçlar, mahkeme tarafından belirlenen belirli bir miktardadır ve başvurunun yapıldığı yere göre değişiklik gösterebilir.
 3. Dava Masrafları: Anlaşmalı boşanma davası sürecinde, dava ile ilgili diğer masraflar da olabilir. Bunlar, belgelerin kopyalanması, mahkemeye sunulması veya iletişim masrafları gibi çeşitli giderler olabilir.
 4. Danışmanlık Ücretleri: Anlaşmalı boşanma sürecinde avukat dışında da danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz. Örneğin, bir boşanma danışmanından veya arabulucudan yardım alabilirsiniz. Bu hizmetlerin ücretleri de değişiklik gösterebilir.

Anlaşmalı boşanma davası ücretlerini tam olarak belirlemek için bir avukatla veya ilgili diğer uzmanlarla görüşmek önemlidir. Ayrıca, ücretlerin yasal düzenlemelere ve davaya özel koşullara uygun olması gerektiğini unutmayın.